Ska kontroll av Socialförsäkringen vara nödvändig?

Försäkringskassan betala inte bara ut sjukpenning utan beslutar och betalar ut ersättningar av olika slag för 1,3 miljarder varje dag. Så det är inte konstigt att en grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att det finns en kontrollenhet som jobbar med att motverka bidragsbrott.

Utgångspunkten i kontrollarbetet är att de allra flesta vill göra rätt för sig. Samtidigt finns en medvetenhet om att det finns de som felaktigt försöker utnyttja socialförsäkringen. De vill sensommar jobbar med att sätta stop för.

Kontrollarbetet sker proaktivt i den ordinarie handläggningen. Där kan fel upptäckas och stoppas tidigt innan utbetalning sker. Som ett komplement gör Försäkringskassan även kontrollutredningar[1]i efterhand när det uppstår en misstanke om att kunden avsiktligt undanhållit information eller lämnat felaktiga uppgifter. Målet med kontrollutredningsverksamheten är att identifiera de misstänkta bidragsbrotten.

Frågan är då om kontrollutredningarna ger något? Är det nödvändigt med dessa kontroller?

Under tidsperioden 1 januari – 30 april 2014 avslutades 6 005 kontrollutredningar och 432 polisanmälningar registrerades. Av samtliga avslutade kontrollutredningar har nästan 33 procent genererat en åtgärd[2].

Under samma period har kontrollutredarna hittat felaktiga utbetalningar i 1 465 kontrollutredningar som sammanlagt resulterade i ett återkravsbelopp på nästan 98 miljoner kronor. Dessutom ledde utredningarna till beslut om avslag, stoppad och minskad ersättning som i sin tur genererade en bedömd framtida besparing på drygt 254 miljoner kronor.

Sammanlagt har Försäkringskassans kontrollverksamhet under årets första fyra månader upptäckt och återkrävt felutbetalningar samt förhindrat framtida utbetalningar till ett sammanlagt belopp på ca 352 miljoner kronor.

Så svaret på frågorna är JA, kontrollutredningarna ger en säkrare försäkring och pengar kvar i socialförsäkringen. Pengar som skall användas av de som har behov och rätt till ersättning.

 

 

 


[1] En kontrollutredning kan startas genom en extern anmälan från allmänheten, intern impuls från förmånshandläggare eller genom en underrättelse från annan myndighet. En utredning kan också startas genom en riktad kontroll initierad av Försäkringskassan.

[2] Med åtgärd avses avregistrering, avslag, ersättning upphör, minskad ersättning, återkrav, skadestånd, impuls till annan myndighet eller kombinationer av dessa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.