Mat och potatis

Efterfrågan på miljövänlig och hälsosam mat ökar och därför ser jag en unik möjlighet för Sverige att kliva fram och ta plats som matlandet Sverige.

Matfrågan är så basal att den kanske glöms bort eller så tar vi maten för givet, de ska vi akta oss för. Vissa tycker att det är en fråga för bönderna men allvarligt, de är dags att politikerna sätter sig runt förhandlingsbordet och hittar ett sammarbete över blockgränserna för att ta fram en långsiktig jordbrukspolitik. En politik som säkerställer att vi kan klara vår egen matförsörjning, att åkern brukas och att det finns mat av god kvalité, mat som är hälsosam och miljövänlig.

Förutom att maten behövs i landet finns det unika möjligheter att göra maten till en exportvara, den exportmotor som kan driva Svensk ekonomi.

Vi har redan idag goda förutsättningar att lyckas eftersom vi förutom en ren miljö och vatten med god kvalité har en miljölagstiftning som ställer krav, ett djurskydd som reglerar användningen av antibiotika samt en medvetenhet om kvalité och en efterfrågan av närodlat.

Att det finns 388 500 arbetslösa som bara väntar på ett arbete och ca600 000 hektar åkermark som bara väntar på att brukas underlättar förutsättningarna för att lyckas med projektet Matlandet Sverige. Vi har en unik möjlighet att leverera och exportera svensk mat som är miljövänlig och hälsosam.

140707 036

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.