Jordnära politik är bästa vägen

Sveriges integration håller inte måttet. Men ingen vinner någonting på att peka finger åt vem som bär skulden för detta.
Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret. Det avgörande är vad man vill göra för att möta denna utmaning. Den stora skiljelinjen i svensk integrationspolitik går mellan de som fokuserar på retorik och de som fokuserar på praktik – det vill säga mellan ord och handling.
Mottagandet av människor som sökt sig till Sverige från krig och förföljelse har utvecklats till en av de stora samhällsutmaningarna. Det beror bland annat på att vi i dag har den största flyktingströmmen i världen på 70 år, men framför allt på att det svenska mottagandet har varit bristfälligt.
De ekonomiska effekterna av denna nya situation beror helt på hur många som får ett jobb och hur väl människor kan komma till sin rätt i sitt nya hemland. Hur vi klarar flyktingars boende och jobb är därför avgörande, inte bara för deras egen situation, utan också för deras framtida bidrag till det svenska samhället.
Läget i landet är på vissa ställen alarmerande, med brist på ordning, logistik och samordning.
Därför har Centerpartiet presenterat 20 konkreta förslag för att förbättra integrationen genom reformer för fler jobb på en mer välfungerande arbetsmarknad, en bättre bostadsmarknad och bättre förutsättningar för kommunerna att erbjuda ett bra mottagande.
ALLAS ANSVAR
Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret.
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ytterligare myndigheter har, ofta på grund av beslut från styrande politiker, skapat byråkratiska system och påbud som överlappar varandra. Brist på flexibilitet leder ofta till kaos på lokal nivå, och konsekvenserna drabbar inte bara flyktingarna utan även kommunerna.
Den omedelbara logistiska situationen måste lösas, bostäder finnas eller byggas, men framför allt måste flyktingarna komma i jobb mycket snabbare än vad de gör i dag.
Inför denna situation står vänsterregeringen handlingsförlamad.
Mot denna handlingsförlamning står Centerpartiet med en konkret och jordnära politik. En politik som försöker lösa problemen så rakt och enkelt som möjligt. Byråkratiska regler måste ge vika för förnuftiga lösningar: behövs enkla bostäder: bygg enkelt. Behövs enkla jobb: tillåt tillfälliga sådana. Utgå ifrån vad kommunerna behöver, inte vad myndigheterna begär.
Rätt svar behöver inte alltid komma från en myndighet utan kan komma från lokala initiativ, föreningar och individer. Dessa kan ofta nå bättre resultat än de stora statliga byråkratierna.
Johanna Jönsson (C)
riksdagsledamot för Stockholms kommun och integrationspolitisk talesperson
Helena Lindahl (C)
riksdagsledamot för Västerbottens län
Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande för Individ och familjenämnden, Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.