Sveriges ekonomi går som tåget

Sveriges ekonomi går som tåget, de säger i alla fall Statistiska centralbyråns senaste tillväxtsiffror. Bedömarna spår en fortsatt god konjunktur, det som oroar är bristen på rätt arbetskraft då de gör att tillväxten minskar. Därför borde det vara en självklarhet att behålla den arbetskraft med rätt kompetens som invandrat till Sverige. Här behövs en översyn av lagstiftningen.

Sysselsättningsgraden är också hög i Sverige den ligger enligt uppgift från konjunkturinstitutet på 82,1%, de måste vara bland det bästa i hela Europa. Orsaken till att sysselsättningsgraden är så hög kan vi tacka jobbskatteavdraget och Alliansregeringen för. Socialdemokraterna var stora motståndare till jobbskatteavdragen och röstade emot alla förslagen, men uppenbarligen har dom förstått hur bra motor det är för en bra sysselsättningsgrad för annars skulle S och MP som sitter i Regeringsställning avskaffat dessa avdrag.

När Svensk ekonomi går bra har också de allra flesta Svenskar det bra. Men det som oroar mig är att det ekonomiska klyftorna ökar. OECDs siffror visar att klyftorna bara ökat sedan 1990-talet och framåt. Det finns studier som visar att föräldrarnas födelseland och när dom kom till Sverige är av stor betydelse.
Att föräldrar som nyss kommit till Sverige har det sämre ställt än de som varit i Sverige en längre tid och hunnit etablera sig i samhället är inga konstigheter. Att föräldrar som går på bidrag har en sämre inkomst än den som har ett arbete känns också fullt acceptabelt. Däremot känns det inte bra att 73% av barn till föräldrar födda i Somalia eller 80% av barnen till föräldrar födda i Irak eller Syrien är *relativt fattiga.

De finns bara en väg att gå för att minska klyftorna och barnfattigdomen och de är att se till att alla får arbete oavsett nationalitet. Att höja olika former av bidrag har bara en inlåsningseffekt och ger inte barnen eller familjerna någon möjlighet att leva ett självständigt liv.
Nuvarande regering har ett stort ansvar att göra något och de NU.

Passiviteten som S och MP uppvisat är skrämmande. När det finns förslag om enkla jobb som skulle kunna vara ett första steg för att ta sig ur ett bidragsberoende, skapa sig en egen ekonomi och bidra tillsamhällsbygget borde Regeringen ta chansen. En chans som är värld att testa nu när Sverige har en stark ekonomi.

*relativt fattiga, Lever i ett hushåll med inkomster under 60% av medianinkomsten.

2 kommentarer

 1. Roger J

  Klart de går som tåget när man lånar till alla utgifter.
  Bnp täcker långt ifrån alla utgifter…jag har inte många år kvar så jag kommer slippa se den totala katastrofen som redan börjat, våld,nedragningar pga utgifter för folk som inte jobbar och inte heller kommer in i jobb och många vill inte heller för man har de lika bra ändå.. Grattis alla ungdomar som ska fortsätta bygga upp landet,hoppas innerligt att ni är motiverade när ni får jobba ihop till ungarnas grejer m.m när invandrarfamiljen har precis samma standard

  • Anna-Karin Kajsa Sjölander (C) (inläggsförfattare)

   Jag har respekt för din oro som jag kan läsa mellan raderna.
   Och visstmär det så att en invandrar familjer kan ha precis samma standard som en svensk familj men det förutsätter att de vuxna har arbete. Annars är det just invandrarfamiljer som går på bidrag som är fattiga.
   Det är också invandrarfamiljer som går på bidrag som är de fattigaste, de är därför det blir så viktigt att vi nu skapar arbetstillfällen och fler typer av arbeten. Arbete är det enda som kan lösa utanförskap och fattigdom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.