Framåt för omtanke och frihet

Framåt för omtanke och frihet innebär att ha människan i fokus när besluten ska fattas men också att bjuda Sverigedemokraternas motstånd.

Ett motstånd för att jag vill hejda det hot SD utgör om dom får mer inflytande och makt att förändra dom grundvärden som många av oss ser som självklara. Grundvärden som tolerans, öppenhet, omtanke, frihet och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ

Ett motstånd mot grundinställningen ”judar och samer tillhör inte nationen” som vi hört Björn Söder ge uttryck för. En djupt rotad värdegrund och SDs grundsyn på Svenskhet och hur de förhåller sig till enskilda människor utifrån hur dom klassar individens identitet. Det framgår inte bara av Söders uttalande utan går också tydligt att se i deras partiprogram. Människors lika värde och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ.

Ett motstånd för att jag vill rädda Sverige med omtanke och frihet, att lägga sin röst på ett mer demokratiskt parti borde vara en självklarhet för alla som vill bevara våra grundvärden när SD är ett valbart alternativ.

thH4AX0V5O

Jag är allt annat än en politisk broiler…Trädgårdsarbetare i kommunen, Tidningsbud, vårdarinna inom Handikappomsorg, Hemsamarit och vårdbiträde inom åldringsvården, förskollärare på förskola och i förskoleklass, servitris bartender och egenföretagare i restaurangbranschen, Rehabiliteringssamordnare och ledare på försäkringskassan, Projektledare, lärare och rektor inom utbildningsförvaltningen, är de yrken jag haft under mitt 30-åriga yrkesliv. Det mest centrala och viktiga har varit en kombination av mänskliga möten och att sätta människan i fokus och göra något gott, att göra morgondagen lite bättre. Kanske inte när jag var tidningsbud, men som 15-åring ansåg jag att det var en heroisk insatts att kliva upp vid halv fyra varje morgon för att springa ut med tidningen så den fanns i alla prenumeranters brevinkast före klockan sju.

En yrkeserfarenhet som gjort mig tacksam över det som fungerar väl och fått mig att vilja vara en aktiv kraft att påverka sånt som inte fungerat lika bra.

Första gången jag vart riktigt upprörd det var när barngruppernas storlek på dagis(numer förskolan) skulle utökas, här är min inställning fortfarande att 15barn per barngrupp är en hanterbar volym om du vill uppnå den bästa kvalitén på det pedagogiska arbetet.

Ett annat exempel är hur regeringen hanterat människor i behov av vårt trygghetssystem och då framförallt socialförsäkringen. Otaliga historier (inte bara de som går att läsa i tidningen utan också där jag haft full inblick) av personligt lidande till följd av indragna assistanstimmar och de som mist sin sjukpenning eller nollklassats och den grundinställning i regleringsbreven som lett till dessa försämringar. Det är den typen av försämringar eller skav som triggar mig och det som fick mig att vilja kliva upp från tyckandet vid köksbordet till att aktivt delta och bidra till en förbättring.

Ett engagemang på kommunal- och Riks-nivå så därför kandiderar jag till kommunvalet här i Umeå och till Riksdagsval.

IMG_0306

Nr2 på Centerpartiets kommunlista och nr4 på Riksdagslistan
Vice ordförande i Individ och familjenämnden under den senaste mandatperioden, tidigare mandatperioder har jag varit ledamot i socialnämnden. Viktiga frågor för att vi ska lyckas förbli trygg i en växande stad. De arbete vi gjort tillsammans med frivilligsamhållet så som AREZO, RSFL och kyrkan är ovärderligt
Ledamot i Kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Lärorikt uppdrag och ansvarfullt då min ambition alltid är att se den bästa lösningen för Umeborna men också svårt eftersom kommunen har en erbarmlig ekonomi och det inte alltid varit lätt att få tillräckligt med insyn. Jag har ingen riksdagsvana men flera års erfarenhet av att arbeta statligt med de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten) som min arbetsplats och har förstått vikten av att lyfta våra kvalitéer och vår verklighet så den snuttifiering av helhetsperspektiv som Stockholmifieringen innebär.

IMG_21501.png

Jag vill att vi tar oss framåt för omtanke och Frihet därför vill jag

– Bjuda SD motstånd
– Samarbeta med frivilligsamhället för att hitta nya framgångsrika arbetsmodeller
– Skapa ytor för statsodling och mötesplatser för mänskliga möten
– Utveckla ett socialt skyddsnät som är modernt och ändamålsenlig, förebyggande och ger människor hållbara, trygga valmöjligheter

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.