Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet

Det finns en kamp som dagligen måste fortgå, det är kampen att få vara den en är och älska den en vill. Att varje enskild individ respekterar och respekteras av sina medmänniskor borde vara rätt enkelt men än har vi inte nått den tolerans som gör att alla känner sig frihet. Ännu värre är att den öppenhet och respekt som uppnåtts är hotad, precislika hotad som demokratin när Sverigedemokraterna är ett valbart parti till Sveriges riksdag.

Min egen uppfattning är att alla människor är födda fria och har lika i värde med lika rättigheter och skyldigheter. En uppfattning som absolut inte delas av alla och en värderingskamp vi alla måste våga ta.
Det är nog nu!

Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att 65% av de tillfrågade upplevt kränkande behandling eller bemötande på grund av sitt köns-uttryck och 36 procent av de tillfrågade uppgav att de under sista året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Känslor av oro, otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang, normer och normativa förväntningar från omgivningen, problematik kring kroppar i förändring samt brist på respekt i både informella och formella relationer framgår tydligt så att vi lever i ett samhälle där många människor exkluderas både strukturellt och socialt är det ingen tvekan om.

Det går att förändra normerna så vi får leva i ett öppet och fritt samhälle, förutsatt att inte SD får tillträde till makten. Kampen för öppenhet och frihet är allvarligt hotad av SDs grundsyn som beskrivs som nedärvd essens och bägare samt olika bägares möjligheter beroende essensen.

Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet.
En frihet att kämpa för!

mobilbilder 2016 1028

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.