En utfrågning som heter duga

Så kom dagen när en intresserad väljare ringde mig

Inledningsvis vill jag tacka den eller dom som förnominerat mig till så väl region- som riksdagsvalet och säga att ert förtroende värmer. Allt började med ett e-postmeddelande som berättade om en förnominering och med en frågeställning där frågan var, står du till förfogande som kandidat i Riksdags och Regionvalet.

Efter att funderat, vägt för och mot, haft en dialog med familjen men också några av mina partikollegor landade beslutet i ett starkt ja absolut vill jag representera Umeå, Västerbotten och Centerpartiet. Självklart vill jag kandidera då det skulle kunna innebära en större möjlighet att påverka dom framtida politiska besluten och framför allt innebär det en möjlighet att stå upp för demokrati och jämställdhet.

Sen kom dagen när en medlem i Centerpartiet ringde mig och ställde en rad frågor inför att hen skulle medlemsrösta, det var minsann en utfrågning som heter duga. I samband med telefonsamtalet tänkte jag, om jag lägger frågor och svar på min Blogg.

 

Kan du berätta lite om dig själv?

Det är alltid svårt att veta exakt vad som intresserar just dig så här kommer en kort sammanfattning. Skulle säga att jag i första hand är mamma, vän och föreningsmänniska som nyss fyllt 56 som gillar livet trots en del riktigt tuffa upplevelser. Till vardags arbetar jag som biträdande rektor i kombination med ett politiskt uppdrag. Under den här mandatperioden har jag förmånen att vara viceordförande i Tekniska nämnden i Umeå kommun, ledamot i personalnämnden och ledamot i Umeå kommunfullmäktige.

Min ambition är att få vara din röst och bidra med en kraft som skapar en bättre framtid genom goda miljöval, ansvarsfull utveckling och med människan i fokus vid beslutsfattandet.


Vad vill du arbeta med och vilka frågor är viktigast just nu

Utan rangordning skulle jag säga jämställdhets-, trygghets-, utbildnings- och miljöfrågorna är dom områden jag vill fokusera på. Inom varje nämnt område finns flera frågeställningar och problem och förutsättning för att driva på för en förändring med tydlig centerpolitik är att vi finnas representerad i dom politiska besluten som rör människa och miljö. Viktigast politiska frågorna just nu är demokrati, miljö och likvärdighet över hela landet.

Då vi ser att demokrati är inget vi kan ta för givet utan något vi behöver stå upp för är det otroligt viktigt att stå stabilt i värderingsfrågorna. Människor har rätt att bli behandlad på ett likvärdigt sätt utan risk att dömas eller diskrimineras utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning och trosuppfattning. Jag vill att alla har samma frihet eller möjligheter att påverka sitt eget liv och sin egen framtid.

Jag vill att Sverige som land ska utvecklas sin fulla potential och då behövs modiga beslut med fokusera på människorna och klimatet med en grundtrygghet genom ett humant och säkert trygghetssystem. Sverige som land behöver också öka självförsörjningsgrad av svenska råvaror. Utbildning och innovation måste också få plats liksom ett rikt natur- och kulturliv. Vi måste visa att vi vågar stå upp för demokrati, valfrihet och allas lika värde.

 

Vad ser du för lösningar på dom frågor du vill jobba med

Det görs bäst genom att vi bekämpa patriarkala strukturer, utvecklar trygghetssystemet så det är lätt att göra rätt och förebygga missbruk och skapa förutsättningar för livslång bildning och utbildning. Sist men inte minst behöver vi uppnå Klimatneutralitet genom innovation.

 

Du är ordförande för Umeå Centerkvinnor så vad driver ni för frågor

Vi vill vara en aktiv kraft för jämställdhet och en kraft för att alla människor ska få möjlighet att vara den en är. I patriarkala strukturer kan det vara svårt att upptäcka problem för den som ingår i den grupp som har förmåner av strukturen därför behövs liberala feminister i politiken. Vi Centerkvinnor har tilltron till varje människas inneboendekraft och en önskan om att den kraften ska få nyttjas fullt ut och vår vision är ett jämställt samhälle med könsneutrala maktförhållanden.

 

Vad tror du gör människor intresserad av politik

Min upplevelse är att människor i allmänhet och de oavsett åldrar har ett stort intresse för politiska frågor och egentligen är nog steget från att vara politiskt engagerad till att vara medlem i ett parti inte så stort det kanske bara handlar om att någon vågar fråga, vill du bli medlem.

 

Varför ska jag lägga min röst på dig

Du behöver själv välja vem som ska företräda dig i politiken så den fråga är omöjlig för mig att besvara. Däremot kan jag lova dig att jag alltid ska försöka göra mitt bästa.

Sist men inte minst, ett stort TACK till dig som ställde frågorna och samtidigt gav mig möjlighet att lägga ut dina frågor på min blogg <3  

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.