Etikett: centerpartiet

Framåt för omtanke och frihet

Framåt för omtanke och frihet innebär att ha människan i fokus när besluten ska fattas men också att bjuda Sverigedemokraternas motstånd.

Ett motstånd för att jag vill hejda det hot SD utgör om dom får mer inflytande och makt att förändra dom grundvärden som många av oss ser som självklara. Grundvärden som tolerans, öppenhet, omtanke, frihet och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ

Ett motstånd mot grundinställningen ”judar och samer tillhör inte nationen” som vi hört Björn Söder ge uttryck för. En djupt rotad värdegrund och SDs grundsyn på Svenskhet och hur de förhåller sig till enskilda människor utifrån hur dom klassar individens identitet. Det framgår inte bara av Söders uttalande utan går också tydligt att se i deras partiprogram. Människors lika värde och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ.

Ett motstånd för att jag vill rädda Sverige med omtanke och frihet, att lägga sin röst på ett mer demokratiskt parti borde vara en självklarhet för alla som vill bevara våra grundvärden när SD är ett valbart alternativ.

thH4AX0V5O

Jag är allt annat än en politisk broiler…Trädgårdsarbetare i kommunen, Tidningsbud, vårdarinna inom Handikappomsorg, Hemsamarit och vårdbiträde inom åldringsvården, förskollärare på förskola och i förskoleklass, servitris bartender och egenföretagare i restaurangbranschen, Rehabiliteringssamordnare och ledare på försäkringskassan, Projektledare, lärare och rektor inom utbildningsförvaltningen, är de yrken jag haft under mitt 30-åriga yrkesliv. Det mest centrala och viktiga har varit en kombination av mänskliga möten och att sätta människan i fokus och göra något gott, att göra morgondagen lite bättre. Kanske inte när jag var tidningsbud, men som 15-åring ansåg jag att det var en heroisk insatts att kliva upp vid halv fyra varje morgon för att springa ut med tidningen så den fanns i alla prenumeranters brevinkast före klockan sju.

En yrkeserfarenhet som gjort mig tacksam över det som fungerar väl och fått mig att vilja vara en aktiv kraft att påverka sånt som inte fungerat lika bra.

Första gången jag vart riktigt upprörd det var när barngruppernas storlek på dagis(numer förskolan) skulle utökas, här är min inställning fortfarande att 15barn per barngrupp är en hanterbar volym om du vill uppnå den bästa kvalitén på det pedagogiska arbetet.

Ett annat exempel är hur regeringen hanterat människor i behov av vårt trygghetssystem och då framförallt socialförsäkringen. Otaliga historier (inte bara de som går att läsa i tidningen utan också där jag haft full inblick) av personligt lidande till följd av indragna assistanstimmar och de som mist sin sjukpenning eller nollklassats och den grundinställning i regleringsbreven som lett till dessa försämringar. Det är den typen av försämringar eller skav som triggar mig och det som fick mig att vilja kliva upp från tyckandet vid köksbordet till att aktivt delta och bidra till en förbättring.

Ett engagemang på kommunal- och Riks-nivå så därför kandiderar jag till kommunvalet här i Umeå och till Riksdagsval.

IMG_0306

Nr2 på Centerpartiets kommunlista och nr4 på Riksdagslistan
Vice ordförande i Individ och familjenämnden under den senaste mandatperioden, tidigare mandatperioder har jag varit ledamot i socialnämnden. Viktiga frågor för att vi ska lyckas förbli trygg i en växande stad. De arbete vi gjort tillsammans med frivilligsamhållet så som AREZO, RSFL och kyrkan är ovärderligt
Ledamot i Kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Lärorikt uppdrag och ansvarfullt då min ambition alltid är att se den bästa lösningen för Umeborna men också svårt eftersom kommunen har en erbarmlig ekonomi och det inte alltid varit lätt att få tillräckligt med insyn. Jag har ingen riksdagsvana men flera års erfarenhet av att arbeta statligt med de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten) som min arbetsplats och har förstått vikten av att lyfta våra kvalitéer och vår verklighet så den snuttifiering av helhetsperspektiv som Stockholmifieringen innebär.

IMG_21501.png

Jag vill att vi tar oss framåt för omtanke och Frihet därför vill jag

– Bjuda SD motstånd
– Samarbeta med frivilligsamhället för att hitta nya framgångsrika arbetsmodeller
– Skapa ytor för statsodling och mötesplatser för mänskliga möten
– Utveckla ett socialt skyddsnät som är modernt och ändamålsenlig, förebyggande och ger människor hållbara, trygga valmöjligheter

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Nu har ledningen fått ”fel”

Av , , 3 kommentarer 11

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

Jag säger det igen….. 

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

 
Ledningen på Försäkringskassan(FK) som sitter på Huvudkontoret(HK) långt från verkligheten med Adriana Lender i spetsen sviker helt plötsligt en stor del av Sveriges befolkning, den del av befolkningen som behöver det största stödet med en personlig service. FK har i ett pressmeddelande talat om att man nu bestämt sig för att stänga lokalkontoren.
 
Den Moderatdominerade regeringen är ansvarig för en minskad anslagsnivå på 300miljoner till år 2013. Vart finns människan och det rättsäkra Sverige i den här planeringen?  
 
I besparingsivern har HK beslutat sig för att effektivisera. Vi som lever i verkligheten vet att effektivisera ofta betyder minska på personal och ibland även på servicen. Det är helt ok effektivisera så vi får ut mer av varje skattekrona men att ta bort stödet för de som har störst behov är inte effektivt bara destruktivt. Så förbered er på en rejäl försämring när nu 600års arbetare skall tas bort från FK.
 
Vi som finns nära Servicekontoren som dagligen möter de människor som har störst behov av direkt hjälp och inte klarar av att hantera en dator, ta till sig text eller ta en instruktion via telefonen. Helt plötsligt blir denna grupp av människor utelämnade. Att man på fullaste allvar föreslår att stänga Servicekontoren runt om i Sverige känns barockt!
Ni som vill värna om ett öppet Försäkringskassan som är ett Trygghetssystem för oss alla skicka era synpunkter till Försäkringskassan.  

 
3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Min vardag

Min vardag är att arbeta som informatör och generalist i socialförsäkringen. Det innebär att jag och mina kollegor skall ha kunskap om hela Socialförsäkringen på en generell nivå. Vår kunskap skall omfatta följande ärendeslag

         Adoptionsbidrag  
         Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
         Arbetshjälpmedel 
         Arbetsskador 
         Assistansersättning 
         Barnbidrag 
         Bilstöd 
         Bostadsbidrag 
         Bostadstillägg 
         Etableringsersättning 
         EU-familjeförmåner 
         Försäkringstillhörighet och internationell lagstiftning 
         Förvaltningsrätt och sekretess 
         Föräldraförsäkring 
         Handikappersättning 
         Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 
         Kontroll och kvalitet 
         Närståendepenning 
         Omprövning och överklagande 
         Partnersamverkan 
         Processteam
         SGI
         Sjuk- och aktivitetsersättning samt samordning
         Sjukpenning och samordning 
         Sjuklönegaranti 
         Smittbärarersättning 
         Statliga fordringar
         Särskilt högriskskydd
         Tandvård 
         Totalförsvarspliktiga
         Underhållsbidrag, indrivning internationellt 
         Underhållsstöd 
         Utbetalningar
         Vård, internationellt
         Vårdbidrag 
         Återkrav 
 
Men i verkligheten innebär det att vi skall ha mycket goda kunskaper om de allra flesta ärendeslagen för att kunna hjälpa just dig. Kunderna som besöker oss på serviceenheterna runt om i Sverige har rätt att få den servicen. Vår största uppgift är att hjälpa dig förstå Socialförsäkringen, vilka rättigheter och skyldigheter som följer med nyttjandet av försäkringen, förstå och tolka beslut, hjälpa dig och andra människor att nyttja försäkringen där dom har möjlighet till det och att lotsa dem vidare till andra myndigheter eller välfärdssystem där Socialförsäkringen tar slut. Ett roligt och givande arbete som jag utför med stolthet. Varje dag jag lyckas hjälpa någon gör mig extra varm i hjärtat och lycklig.   
 
Som anställd, medmänniska och Centerpolitiker vill jag jobba för att bibehålla det goda i Socialförsäkringen men det krävs också en förnyelse. En förnyelse för att behålla och utveckla välfärden. Socialförsäkringen måste bli enklare att förstå och innehålla mindre inlåsningseffekter för att vi skall få ett större mångfald i samhället och en bättre intigration. Vi måste också skapa förutsättningar för att öka anställningsbarheten hos alla genom minskade skatter och sociala avgifter för små små företag och sociala företag som anställer dom som annars inte har så lätt att få arbete.  

En hjärtefråga på alla hjärtans dag

Jag vill passa på att på alla hjärtans dag ta upp något som ligger mig varmt om hjärtat. De anställda och utpekkades situaiton. Ja för så är det, media har dragit upp ett drev mot de anställda på Försäkringskassan.   

Kritiken på oss anställda inom Försäkringskassan har haglat från media och det har sedan spridit sig som en farsot till vanliga medmänniskor. Det har gått så långt att man startat en grupp på facebook ,en grupp som verkligen hatar och dissar oss anställda. Kränkande? Avgör själv! Är derqas verklighet min verklighet, gör det mig som anställd på Försäkringskassan till en ond, elak och hjärtlös Försäkringshäxa?
 
Nej verkligen inte!
 
Jag vill därför ge er min egen bild av en helt vanlig ”Försäkringshäxa”.
 
Som anställd på försäkringskassan administrerar vi Försäkringen, ett bubbelbottnat jobb eftersom vi utgår från ett regelverk och ska se till att människor får rätt ersättning samtidigt som vi måste vara rädd om människors skattepengar. Det är trots allt Svenska folket som är vår arbetsgivare och de folkvalda politikerna som skriver reglerna.   
 
Medias bild har gjort det tuffare och politikernas beslut om minskad budget har gjort arbetssituationen än svårare. Trots det är jobbet givande eftersom man har den stora förmånen att få arbeta med människor. Det är också väldigt påfrestande eftersom många som vi möter mår dåligt, riktigt riktigt dåligt.
 
Men det är helt fantastiskt att få hjälpa individer förstå försäkringen och hjälpa dem att få rätt ersättning, ge dem möjlighet att överklaga beslut och att lotsa dem rätt i hur deras rättigheter och skyldigheter ser ut. Och jag kan säga att de allra flesta som arbetar med mig utför sitt uppdrag med stor yrkesskicklighet och med en enorm empati för de individer dom möter. Vi är många som känner en stolthet över det goda vi lyckas med men tyvärr får aldrig de goda exemplen något utrymme i media.  
 
Reglerna som vi utgår från i våra bedömningar är utarbetade av politiker och ibland är reglerna bra ibland är reglerna helt åt H-vete. Det gör inte att jag som anställd kan skriva om reglerna men jag har möjlighet att påverka genom att aktivt arbeta för att vi skall få till en förändring.
 
Just nu är det tre stora problemområden i försäkringen och det är skyddet för den sjukpenninggrundande inkomsten(SGI) och reglerna kring bostadsbidraget(BOB) och att antalet dagar med sjukpenning är begränsat. Stora frågor där det finns massor att göra för att inte försätta redan drabbade människor i en ännu värre situation.  
 
Det två stora frågor som inte lyfts i media men som vi måste göra en översyn på är SGI och BOB. Frågor jag lovar att återkomma till eftersom jag inte kan blunda för de brister som finns.
 
För hur konstigt det än kan låta för er som redan bestämt er för att alla på Försäkringskassan är hjärtlösa och kallhamrade är jag en ”Försäkringshäxa” eller kanske ett "Försäkringshelgon" med stort hjärta som har för avsikt att fortsätta kämpa för den enskilda individen och för att vi skall ha en socialförsäkring som är nutida och passar för de behov som Svenska folket har.