Etikett: Förändra trygghetssystemet

Förändra organisationen av trygghetssystemet

Solveig Zander som är riksdagsledamot och Centerpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor har på DN debatt skrivit ”sjukförsäkringens fel måste rättas” I artikels beskriver Zander att förändringens syfte var gott, Sanders säger också att resultatet av förändringen i det stora hela varit bra. Som personal och tidigare personlig handläggare på Försäkringskassan kan jag skriva under på att förändringarna gynnat och hjälp många.

Men artikeln ger också uttryck för att felen som görs ligger på handläggar nivå vilket jag tycker är ett småaktigt och fegt uttalande av en politiker. Som politiker måste man förstå vad besluten i en regelförändring får för konsekvenser. Utformningen av försäkringen är helt klart politikernas ansvar.
 
Försäkringskassan bemöter Zanders artikel och även här finns det en ”det var inte jag- attityd”. Ledningen för försäkringskassan avsäger sig allt ansvar och enbart hänvisar tillbaka till reglerna. Visst är det regler som avgör hur handläggarna bedömer och bedömningarna ska utgå från regelverket. Men hur försäkringskassan förklarar försäkringen för allmänheten och hur personalen förhåller sig till de försäkrade när de ska förklara försäkringen är och förblir försäkringskassans ansvar.  
Möjligheter till förbättring av socialförsäkringen finns och här bör ansvariga politiker ta ansvar och göra de förändringar som krävs.
 
Min uppfattning är att politikerna är de som är delaktiga i de brister som finns och det är fegt att lägga bristerna i försäkringen på de anställda. Men även Försäkringskassan som myndighet har ett ansvar för att regelverket skall kunna tillämpas utifrån ett humanistiskt perspektiv och ett stort ansvar för att tydligt göra en beskrivning av sjukförsäkringen till media och allmänhet. 
 
Enligt mig är modellen att ha en samordnad arbetslivsförsäkring, som innebär att arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen slås samman till en sammanhållen försäkring med gemensam myndighet.

En gemensam myndighet skulle med all säkerhet minska individens rädsla att bli utan ersättning när man går från ett trygghetssystem till ett annat och det skulle definitivt ta bort känsla av att kastas mellan olika system och ovissheten som det skapar. Att få en personlig handläggare som "lotsar" en hela vägen genom det sociala trygghetssystemet är enligt min åsikt ett framgångsrecept.