Det krävs mera samarbete i Södra Lappland

 

Det krävs mera samarbete i Södra Lappland !

I Södra Lappland har vi en fantastisk natur och en lugn och trygg miljö att växa upp och leva i. Vi har stora möjligheter att utveckla småföretagandet ytterligare och skapa nya jobb för människor som vill bo här. För att utveckla regionen krävs att det finns bostäder, skolor, kommunal och privat service , affärer,  sjukvård och fritidsanläggningar mm.

Det krävs också en utvecklad infrastruktur med vägar, flyg och järnväg för att kunna resa till och från regionen samt för transport av varor.

Kommunerna i Södra Lappland har i de flesta fall en svår situation med minskande befolkning och krympande intäkter. Många dras med stora underskott i sina budgetar.

Moderaterna i Vilhelmina vill ta tag i problemen för att minska kommunernas kostnader och på ett bättre sätt utnyttja personalresurser. Vi vill ha en större samsyn kring behoven av större satsningar på infrastrukturen i Inlandet. Vi tror på samarbeten och att med gemensamma tag kan vi få till stånd en mera positiv utveckling.

Därför vill vi att Vilhelmina kommun tar initiativet till att påbörja samtal med våra grannkommuner om ett utökat samarbete i Södra Lappland.

 

Moderaterna i Vilhelmina

Lars Eliasson ordförande och kommunfullmäktigeledamot  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.