Stärk försvaret

Av , , Bli först att kommentera 12

Kinas president säger att landet ska förbereda sig på krig. I Sverige slåss regeringen för att slippa följa försvarsberedningens förslag till att stärka försvaret. Det är dags att samla landet och stärka beredskap och försvar !

Bli först att kommentera

Kommunala självstyret

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är viktigt att bevara det kommunala självstyret. Visst finns kommuner med en svag ledning som Vilhelmina som har svårt att klara av det, men de flesta kommuner klarar av att hantera sina kriser och få ordning på ekonomin.

Att kommunalskatten skulle avskaffas och staten tar över beskattningen är ingen bra lösning. Det ger inte automatiskt svaga kommuner en bättre ekonomi. Det skatteutjämningssystem som vi har idag kompenserar till viss del för olika förutsättningar, men långt ifrån helt ut. Riksrevisionen har bedömt att Vilhelmina skulle ha 30 miljoner extra för att kompensera för de sämre förutsättningar som vi har. Tyvärr så finns inga sådana förslag till förändringar på riksdagens bord. Om någon tror att Inlandskommuner skulle automatiskt få en bättre ekonomi om staten tog över även det som nu är kommunalskatt, så är det nog en villfarelse. Staten kommer nog att se till att kostnaderna för olika verksamheter utjämnas över riket och då måste vi med de högsta kostnaderna per invånare ändå göra vår läxa och minska kostnaderna.

Det behövs ett nytänk i många kommuner för att verkligen samarbeta på ett bättre sätt. På många håll måste nog kommuner gå samman för att minska kostnader. Skola, vård och omsorg måste prioriteras framför stora egna tjänstemannastaber.

Bli först att kommentera

Vi behöver inga luftslott

Av , , Bli först att kommentera 13

Det är märkligt att politiska partier i Vilhelmina som tidigare haft en realistisk syn på kommunens ekonomi nu serverar ekonomiska luftslott. Vi har absolut inte råd med såna dumheter om vi ska få ordning på ekonomin!

Bli först att kommentera

Får ”vi” vara naiva ?

Av , , Bli först att kommentera 19

”Vi såg det inte komma” är ju ett berömt uttryck från vår statsminister. Nu säger vår socialminister att ”vi har varit naiva” när det gäller coronabekämpningen. Att vara naiva är att vara blåögd, oerfaren eller att sakna erfarenhet och förståelse. Vill ”vi” ha sådana ministrar ?

Bli först att kommentera

Har vi lyckats ?

Av , , Bli först att kommentera 13

Vår statsminister tycker att Sverige har lyckats med den strategi mot Coronaviruset som regeringen har. Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser i detta skede. Men visst blir man orolig när Sverige har så höga dödstal jämfört med våra grannländer. Det viktigaste var att skydda de äldre. Men det misslyckades. Vi skulle uppnå flockimmunitet. Men det verkar gå trögt. Det finns experter som är kritiska mot regeringens strategi. Andra länder har en annan strategi och har lyckats att hålla nere dödstalen. Men i vårt land är det svårt att framföra kritiska synpunkter mot det som en majoritet tycker. Förslaget om att upprätta en kommission känns nödvändigt att genomföra i detta läge.

Bli först att kommentera

Orättvisa

Av , , 2 kommentarer 15

Det finns partier i Vilhelmina som anser att vi inte behöver anpassa våra utgifter efter våra inkomster. De anser att vi är orättvist behandlade av staten och att vi borde få mera pengar från staten. De partierna styrde Vilhelmina och var oförmögna och ovilliga till att räta upp ekonomin.

Visst kan vi alla tycka att vi borde få mera pengar av staten. Men till dess måste vi ju anpassa utgifterna efter inkomsterna.

I grannkommunerna Dorotea och Storuman lyckas man få pengarna att gå ihop och få ett plusresultat. Är de kommunerna mindre orättvist behandlade eller har de duktigare politiker?

2 kommentarer

Seger för fjällskogsägare

Av , , 2 kommentarer 18

Skogsägare som nekats avverkning får nu efter att först ha vunnit i Miljödomstolen, även en seger i Miljööverdomstolen mot staten och Skogsstyrelsen. Grattis! En seger för äganderätten. Man kan inte inskränka i ägande och brukanderätten utan ersättning.

2 kommentarer

Moderat ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är tur att Moderaterna visar ledarskap i riksdagsarbetet när vi har en så svag och kraftlös regering. Det går säkert att får en riksdagsmajoritet med på att kommunerna och regionerna ska få mera pengar. Bara synd att inte januaripartierna stödjer krisande företag på väg mot konkurs på ett bättre sätt. Arbetslösheten ökar nu explosionsartat.

Bli först att kommentera

Press från diktaturer

Av , , Bli först att kommentera 10

Pressen mot demokratiska stater i väst ökar. Kina pressar Sverige och nu senast Tjeckien. Kina pressar stater hårt för att de ska köpa deras mobiltelefonsystem. Samtidigt ökar pressen mot oliktänkande i Kina och Hong Kong. Ryssland sprider lögner om Finland och de Baltiska staterna. Ryssland försöker ändra historieskrivningen om andra världskriget när man förnekar pakten mellan Stalin och Hitler och uppdelningen av Europa där Polen och Finland blev de första offren.

Det gäller att västvärlden samlas och står upp för sanning, frihet och demokrati.

Bli först att kommentera

Trött på kylan

Av , , 2 kommentarer 12

Många år har isen försvunnit från sjön den här tiden på året. Nu har isen knappt börjat att tina. Nu måste det bli varmare!

2 kommentarer