Ineffektivt

Av , , 1 kommentar 11

Att Vilhelmina nu rankas som Sveriges näst minst effektiva kommun visar bara på att vi har ett stort jobb att göra för att skapa en välmående , effektiv kommun med god ekonomi.

Populisten Åsa Össbo

Av , , Bli först att kommentera 14

Åsa Össbo har varit med i politiken ett tag. Hon var med om att dra ner ekonomin i Vilhelmina och orsaka stora underskott. Hon var med i den styrande koalitionen och bromsade där försök att räta upp ekonomin. Hon har lämnat sina politiska uppdrag men är tydligen aktiv i partipolitiken. Jag deltog i Kommunstyrelsens sammanträde som ersättare. Då har man inte rätt att lägga förslag och rösta. Åsa Össbo deltog inte i KS sammanträde, men vet tydligen ändå vad som sades.

Åsa Össbos parti, Politiskt Alternativ , röstade ja till besparingarna där man sänkte temperaturen i skolorna till 19 grader. Enligt vad hon själv skriver så tar man inte avstånd från den åtgärden. Jag själv yttrade inget emot att sänka temperaturen, men hade ingen information om att den skulle sänkas så lågt som till 19 grader. Kommunens tjänstemän borde veta vad som gäller och att Folkhälsomyndigheten föreskriver 20 grader som lägsta temperatur.

Det som är jobbigast för populister är när de tvingas att ta ansvar för impopulära beslut.

Vilhelmina har en tung väg att vandra för att få ordning på ekonomin. Vi Moderater är pådrivande för att få ner kostnaderna och anpassa dem till våra inkomster. Då måste man prioritera rätt och satsa på kärnverksamheter som skolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen. På KS bord fanns en rad förslag som man förkastade. De verksamheter som tilläts att växa när vi hade en god ekonomi måste ses över. Turistbyrån är en sådan verksamhet som bör bantas eller helt läggas ned. Det är inte roligt att dra ned på verksamheter och säga upp folk, men det är helt nödvändigt.

Fel beslut

Av , , 2 kommentarer 8

Att sänka temperaturen till 19 grader i kommunens lokaler verkar vara ett förhastat och ogenomtänkt förslag även om samtliga partier i Kommunstyrelsen, S,C,Kd,PA och FI står bakom. Det finns regler hur låg temperaturen får vara och det är tydligen 20 grader. Jag tycker att det är fel att låta elever och lärare frysa i skolorna. 19 grader upplevs av de flesta som för kallt. Det fanns andra förslag till besparingar som man snabbt avfärdade. Det var att minska på personal. Det är helt nödvändigt att minska antalet anställda i kommunen och prioritera kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och handikappomsorg.

Populistpartier

Av , , 4 kommentarer 14

Det är tråkigt att Kristdemokraterna i Vilhelmina slagit sig ihop med ett radikalt vänsterparti som Feministiskt Initiativ. På riksplanet vill FI avskaffa försvaret. Lokalt driver de en populistisk politik tillsammans med lokala Politiskt Alternativ där de säger nej till besparingar, lägger fram ofinansierad budget och vill höja kommunalskatten till Sveriges högsta. Precis den politik som Vilhelmina INTE behöver.

Förtroende eller inte?

Av , , 2 kommentarer 14

Undrar vilka som har förtroende för förtroendemannautredningen? Den förra utredningen inför denna mandatperiod var enig om att ersättare skulle ha arvoden. Det rev majoriteten upp för ett halvår sedan. Men man sparade inte en krona på sina egna arvoden i presidierna och för ordinarie ledamöter. Då undrar man hur hållbara besluten efter kommande förtroendemannautredning kommer att bli?

Sänkta arvoden

Av , , 5 kommentarer 14

Märkligt att Centern och Socialdemokraterna hela tiden motsätter sig sänkta arvoden och sänkt partistöd.Moderaternas förslag röstades ned i Kommunfullmäktige i Juni. Vår motion om sänkta arvoden med 20 % har man inte ens börjat behandla , trots att den klubbats in i Kommunfullmäktige. Vi lämnade inte in några synpunkter på vad förtroendemannautredningen ska jobba med eftersom det gick inte rätt till. Synpunkterna skulle in till Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson istället som är brukligt till kommunkansliet. Det är fel väg att gå och vi saknar förtroende för Annika Andersson. Den styrande majoriteten är inte intresserad av andras synpunkter och vill hålla borta kritiska röster. Det är därför man drev igenom borttagandet av arvoden för ersättare. Sina egna arvoden är man inte intresserad av att minska.

Kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 11

Deltog i Kommunstyrelsens sammanträde på Tisdagen som icke arvoderad ersättare. Då har man rätt att yttra sig, men får inte lägga förslag. Tyvärr så går det långsamt för majoriteten att få ordning på ekonomin. Jag efterlyste på nytt en plan för när ekonomin ska vara i balans igen, men fick inte något svar på frågan. Tydligen så finns ingen plan och ingen uppfattning hos de styrande om när ekonomin ska vara i balans.

Kommunfullmäktigegruppen

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag var det möte med Kommunfullmäktigegruppen. Vi fick en redogörelse för delårsrapporten som ju ser dyster ut. Kommunstyrelsen har ordning på ekonomin men Utbildningsnämnden och Socialnämnden får underskott på sammanlagt ca 36 miljoner 2020, enligt prognosen.

Vi fick även en redogörelse för eventuellt gymnasiesamarbete och förutsättningarna för gymnasiet. Det står klart att vi måste anstränga oss för att få till ett samarbete med grannkommunerna för att klara av att ha fungerande gymnasieutbildningar i inlandet. Gymnasiet är en viktig arbetsplats i vår kommun och de ca 340 elever som nu går gymnasiet i Vilhelmina är viktiga för vår utveckling.