Var försiktig med utgifter

Av , , 2 kommentarer 9

I Vilhelmina måste vi fortsätta att vara försiktiga med utgifterna även om vissa framtidssatsningar är nödvändiga. Vi har inte en ekonomi i balans och underskotten är fortfarande gigantiska. Det gäller vara realistisk och uthållig. Vi måste komma tillbaka till ett överskott i finanserna för att ha handlingsfrihet i framtiden.

Skogen sköts allt bättre

Av , , Bli först att kommentera 6

En ny undersökning visar att den svenska skogen sköts allt bättre. På 20 år har andelen underkända föryngringar minskat från 27% till 9%. Verkligen positivt och visar att skogsbrukarna blir allt mer professionella och duktiga på att sköta sin skog. Skogen är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi och måste brukas för att ge jobb och exportinkomster. Men då kan man inte fortsätta att ta stora delas av skogen ur brukande och lägga en död hand över den.

Säkra behovet av drivmedel!

Av , , Bli först att kommentera 13

Sverige och världen håller på att ställa om från fossila drivmedel till drivmedel utan CO2 belastning. Allt fler hybridbilar och rena elbilar säljs nu. Då gäller det att säkra tillgången på el. Där visar de rödgröna en stor nonchalans när de lägger ner befintlig kärnkraft utan andra stabila alternativ. Ibland så blåser det ju inte. Elkrisen i södra Sverige kommer att förvärras.

Övergången till eldrivna fordon kräver att man bygger ut möjligheter till laddning. Hur det ska se ut rent praktiskt återstår att se, men det är klart att omställningen kommer att ta tid. Då gäller det att det finns bensinmackar kvar ute på landsbygden så att vi inte blir strandsatta. Nya miljökrav som kräver miljoninvesteringar hotar små bensinmackar redan nu. Det måste finnas bensin och diesel i tiotals år framåt för alla dagens lastbilar, traktorer, bilar, fyrhjulingar och snöskotrar mm. Väldigt få har ekonomiska möjligheter till att helt plötsligt byta ut alla sina fordon. Det krävs sunt förnuft!

Vem har ansvaret egentligen?

Av , , 2 kommentarer 19

Magnus Johansson bemöter min insändare i en replik som inte kan stå oemotsagd. Magnus Johansson var ju kommunalråd fram till valet 2018, och har ett stort ansvar för att kommunens ekonomi kraschade. Man såg vart det lutade med underskotten , men gjorde inte mycket för att hindra det. Det var ju valår! Det viktigaste för S är ju att vinna val.

Moderaterna gick med i koalitionen efter valet därför vi ansåg att det måste till nya krafter i kommunen. Vi insåg att vi måste snabbt ordna upp ekonomin. Tyvärr så ville de segerrusiga centerpartisterna styra kommunen efter eget tycke. Vi ville åtminstone ha en ordinarie plats i kommunstyrelsen, men se det gick inte. Centern skulle ju ha 3 ordinarie platser. Centern bildade således en koalition där fyra partier hade ordinarie platser i kommunstyrelse och nämnder, och moderaterna fick inga. Centern och Kd delade på samtliga ordförandeposter. Man ville inte att M skulle ha inflytande. Har man inget inflytande så har man heller inget ansvar. Den nya kommunledningen med C och hade täta träffar, men hade inga bra förslag för att minska de höga kostnaderna. Det tog bara några månader till Moderaterna tröttnade och lade en egen budget våren 2019. Där fick vi kritik av S för att vi drog ner på budgetramarna i KS och Utbildningsnämnden. Helt nödvändiga besparingar för att börja minska kostnaderna.

För att minska Moderaternas och andra partiers inflytande så beslutade den nu styrande majoriteten att vi ersättare inte skulle arvoderas. Det är väldigt svårt att avstå en lön för att delta i ett ej arvoderat sammanträde. Men det är klart att det är lättare för en majoritet ju färre som har insyn. Istället föreslog vi att vi drar ner på allas arvoden och även minskar partistöden. Men se det gick ju inte!

Man förbättrar inte företagsklimatet om man överför en allt större del i en kommun i kommunal regi. Speciellt i en kommun som redan har högst antal anställda per invånare i hela Sverige! Det är företag och företagande som kan rädda kommunen och skapa utveckling och nya jobb.

Vi Moderater ser fram emot konstruktiva diskussioner med andra partier för att räta upp vår ekonomi. I en liten kommun måste man samarbeta för kommunens bästa.

Lars Eliasson

Ordförande för Moderaterna i Vilhelmina och gruppledare

Vilhelmina behöver företagare och företag

Av , , 1 kommentar 9

Vilhelmina behöver företagare och företag

 

Vilhelmina befinner sig i en svår ekonomisk situation. Vi har levt över våra tillgångar och har alldeles för stora utgifter vilket orsakar enorma underskott i ekonomin. Underskott som undergräver kommunens egna kapital och framtidsmöjligheter.

Vår kommun har under många år styrts av Socialdemokrater, vilka har byggt ut den kommunala administrationen och verksamheten. Allt fler fastigheter övergår från privat ägande till kommunalt. Många företag upplever att de har svårt att konkurrera med en expansiv kommun. Företagsklimatet upplevs som dåligt och kommunen ligger långt ner på rankingen, även om det förbättrats något.

Det är mot denna bakgrund så tråkigt att Centerpartiet som tidigare slagits för Lagen om valfrihet, LOV och kommunala entreprenader, nu lagt sig platt för Socialdemokraterna i sin nya koalition.

Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige röstade man igenom en kommunalisering av sophanteringen. En verksamhet som i många år bedrivits på entreprenad ska nu utföras av kommunen. En sopbil ska inköpas för ett antal miljoner och jobbet ska utföras av kommunanställda. Inga trovärdiga kalkyler om alternativen har lagts fram. Det är tydligen på den vägen som majoriteten vill leda vår kommun.

Vi Moderater tror på Vilhelminas framtid. Vi tror att vi måste ta tag i den ekonomiska situationen och minska kostnaderna. Vi tror att Vilhelminas möjligheter till utveckling ligger i företagande och nya jobb. Därför behöver Vilhelmina ett maktskifte.

 

Lars Eliasson

Ordförande för Moderaterna i Vilhelmina

Kommunfullmäktigeledamot

Rädda företagen

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu när Sverige stänger ner på grund av coronapandemin så drabbas många företag väldigt hårt. Många företag tappar sin intäkter helt och hållet och tvingas till att säga upp sina anställda. Nu när vacciner håller på att bli godkända och snart kommer ut på marknaden så gäller det att hålla ut. Det är viktigt att staten hjälper företag i hårt utsatta branscher att klara de kommande månaderna och undvika företagsnedläggelser och massuppsägningar.

Stärk äganderätten

Av , , 4 kommentarer 14

Det är viktigt att stärka äganderätten. Den har urholkats på senare tid och måste stärkas. Respekten för enskilt ägande är av enorm betydelse för utveckling och välstånd. Den utredning som pågår i frågan verkar bli helt urvattnad. Är något annat att vänta med S och MP i regeringen?

Biden nummer 46

Av , , Bli först att kommentera 10

Det ser ut som att Joe Biden blir USA:s 46:e president. Han leder i 4 av 5 delstater där man ännu inte utropat någon segrare. Dunald Trump blir alltmer desperat. Han utropade sig själv som segrare redan på valnatten, trots att alla röster inte var räknade. Nu klagar han på valfusk men kan inte peka på något konkret. Patetiskt!