Ja till samarbete

Kommunfullmäktige röstade ja till ett gemensamt bolag med Lycksele för vatten och avfallshantering, Ett bra stag framåt för ökat samarbete i Södra Lappland.

En kommentar

 1. Brorson

  Varför inte en gemensam flygplats i Gunnarn (mellan Storuman och Lycksele) för alla kommunerna i södra Lappland? Det skulle ge både ett bättre trafikutbud, lägre biljettpriser och mindre utsläpp per passagerare. Längre marktransporter? Inte för dem, som åker egen bil till flygplatserna i Umeå eller Skellefteå. Konkurrens med tåget? Vilka tåg? Persontrafiken på Inlandsbanan, som MP lyckades få nedlagd genom kampen för Botniabanan … Tåg till ’Gunnars flygplats skulle inte kräva någon stor och dyr investering, men en ny sträckning av tvärbana förbi flygplatsen.

  Återigen står Botniabnan mot Inlandsbanan. Med ett nytt, fossilfritt stålverk i Gäilivare, som råkar vara norra ändpunkten för Inlandsbanan, kan trafik tillföras Botniabanan, tror Lennart Holmlund, f.d. kommunalråd i Umeå. Och husrivaren i Vilhelmina Maria Kristofferson tror inte på Inlandsbanan om den inte elektrifieras och vill satsa på ”Botniska korridoren” i stället .Mitt förslag att bygga fängelser i Norrlands inland, som därmed skulle tillföras nya statliga jobb, har hon också sagt nej till.

  Når biltillverkarna säger att man kan köra deras nya personbilar upp till 50 mil på en laddning, borde man även kunna köra ett eldrivet motorvagnståg Arvidsjaur – Östersund på en laddning. Energiförbrukningen per mil för ett eldrivet motorvagnståg och in större personbil är nämligen lika.

  Samtidigt (1947)med att de näst sista ångloken, som var godstågslok för Inlandsbanan, tillverkades , tillverkades också ellok, som kunde köras med el från både kontaktledning och batteri. De hade samma prestanda (dragkraft och hastighet) som de nämnda ängloken. Jag känner tyvärr inte till räckvidden per laddning, men den borde ha varit betydligt längre nu än då, om loken funnits kvar och fått nya batterier.

  Här bör också nämnas att s.k. diesellok egentligen år ellok med ombordproducerad el , och till det kan givetvis även förnybara bränslen från den svenska skogen användas. Med sin extremt negativa inställning till inlandets framtidsutsikter och sin vurm för kusten är Kristoffersson en nationell katastrof – och detta när många storstadsbor – coronaflyktingar – letar nya hem i glesbygderna.

  Även sett ur det perspektivet vore kanske en gemensam flygplats, även för vanligt folk och inte bara för tjänsteresenärer, en bra satsning. Kompletterad med ny persontrafik på Inlandsbanan för resor inom Norrland. Jag är förvisso motståndare till kommunsammanslagningar och tycker att de inrenorrländska kommunerna är not stora som de är.Me de måste samarbeta för att överleva som egna kommuner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.