Senterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 25

Annie Lööf säger att nu är sakfrågorna det viktiga. Då lägger Moderaterna fram ett program för landsbygdsutveckling för att gå partiet till mötes. Då säger C nej på grund av att Sverigedemokraterna kommer att stödja en ny borgerlig regering. Det var alltså inte sakpolitik som var viktig? Eller var det fel sakpolitik? Centern är ju inte längre en förkämpe för landsbygden. Det visar man ju nu när man föreslår att Moderaterna skall samarbeta med Miljöpartiet, landsbygdens fiende nummer ett. Centern gräver ned sig själv djupare och djupare. Inte heller Helena Lindahl verkar bry sig längre om landsbygden när hon slaviskt ställer upp bakom partiets vurmande för Mp och en ny regering Löfven.

Vi får hoppas på ett nyval där svenska folket röstar fram en ny riksdag som kan rösta fram en ny regering som jobbar för att utveckla Sverige.Vägar,järnvägar, flyg, elförsörjning och industri. En regering som stärker äganderätten och som står på oss landsbygdsbors sida.

Ingen trovärdighet

Av , , Bli först att kommentera 18

Socialdemokraterna kommer att i en valrörelse hota med att oppositionen vill sänka skatterna för de rikaste. Men där har man ju tappat trovärdigheten totalt då man själva sänkt skatterna för de med de högsta inkomsterna när man tog bort värnskatten. Något som tidigare borgerliga regeringar inte gjorde.

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 12

I Måndags hade vi vårt sista kommunfullmäktige innan sommaren. Sammanträdet började med några mindre frågor och sedan en allmänpolitisk debatt. Där förde vårt kommunalråd fram SCB:s prognos att befolkningen ska minska till 5500 personer till år 2040. Vi Moderater ifrågasätter sådana prognoser, då de kan bli självuppfyllande. Med en sund kommunal ekonomi och satsningar på ett bättre företagsklimat och ökat företagande där kommunen inte konkurrerar ut företagen så kan vi få en positiv utveckling där företagandet och jobben ökar i kommunen. Då kanske vi inte får en minskad befolkning utan en ökande?

Vi har en märklig situation i Vilhelmina där Kristdemokraterna slagit sig samman med två extrema partier och kräver ökade kommunala utgifter och ökade underskott. En politik som vi Moderater är helt emot! En ekonomi i balans är en förutsättning för en positiv framtid. En framtid där vi kan successivt bygga upp kommunens soliditet igen , efter den raserats av huvudsakligen Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vi Moderater vill krympa den stora kommunala kostymen och successivt sänka skatten. Vi har nu lagt ett skarpt förslag om att sänka kommunalskatten med 25 öre i ett första steg. En sänk kommunalskatt betyder mycket för låginkomsttagare och inte minst för småföretagare som kämpar med att få sitt företag på fötter och har små inkomster.

En sänkt kommunalskatt är en viktig signal till ägare av fritidshus i kommunen som kanske kan tänka sig att skriva sig här om inte ökningen av skatten blir alltför stor.

Vi röstade igenom ett gymnasieförbund med Storuman. Ett första steg mot ett bredare samarbete på gymnasieområdet inom Södra Lappland. Tråkigt att Kristdemokrater, FI och Politiskt Alternativ var emot. Tyvärr så¨finns det alltid bromsklotsar mot nödvändiga samarbeten som kan ge en bättre framtid för oss i Södra Lappland.

Det stora sveket

Av , , 2 kommentarer 30

Varje gång man åker vägen Stalon-Dikanäs påminns man om samhällets stora svek när det gäller vägunderhåll. Vägen är i ett bedrövligt skick ! Den vägen är bara ett exempel på misskötsel av vägnätet. Vägen till Marsliden är ett annat exempel. Vi får verkligen hoppas att de utlovade upprustningarna snart kommer igång. Vi behöver bättre vägar i Inlandet!

Tack till FBI !

Av , , 2 kommentarer 19

Ett stort tack till FBI som genom en egenkonstruerad app lockat till sig kriminella som sedan kunde avlyssnas och sedan gripas. Tråkigt att så stor andel är svenskar, 155 av 800. Ca 20%. Sverige sticker ut när det gäller kriminalitet.

Partisympatier

Av , , 2 kommentarer 24

Såg i senaste opinionsmätningen att Liberalerna är på väg uppåt mot 4% spärren. Samtidigt har man gått förbi Miljöpartiet som är på väg nedåt. Alltid något att glädjas åt.