S hotar demokratin

Av , , 5 kommentarer 40

Vi har en energiminister som röstat nej till vindkraft i sin egen hemkommun, Nacka ; men som nu vill hindra andra medborgare i andra kommuner att stoppa vindkraftsprojekt. Man hotar den lokala demokratin! Medborgare i landets kommuner måste få säga sitt om utbyggnad av vindkraft genom sina folkvalda. Människornas inflytande över sin närmiljö måste värnas. Vi har fått offra så mycket natur genom den omfattande utbyggnaden av vattenkraften och bara fått småsmulor tillbaka. Våra bästa fiskevatten har offrats för landets elförsörjning. Nu när elbehovet ökar på grund av kraftig utbyggnad av elslukande industri, laddning av elbilar och vätgasproduktion måste naturligtvis produktionen av el öka. Det talas om en femfaldig utbyggnad av vindkraften trots att alla vet att vindkraftverken inte producerar el när det inte blåser. Men vindkraftslobbyn är stark och styrs av väldiga ekonomiska intressen. Vår elförsörjning är avgörande för vårt lands utveckling och välstånd och måste fungera även när det inte blåser. Vi måste ha mera av den planerbara elproduktionen och där är kärnkraft det enda fossilfria alternativet.

Sjukvård viktigast

Av , , 3 kommentarer 26

En ny undersökning om vilka frågor som svenska folket tycker är viktigast visar att sjukvården kommer i topp. Pandemin har visat att en bra sjukvård är ett måste. Där måste vi som bor i Inlandet också få ta del av en förstklassig sjukvård. Stängningen av BB i Lycksele får inte bli permanent. Personalsituationen måste lösas.

Skogsägare vinner mot staten

Av , , 2 kommentarer 26

Mark och Miljööverdomstolen har slagit fast att skogsägare har rätt till ersättning från staten då de hindras att bruka sin mark på grund av artskyddsregler. De aktuella fallen är det mest Tjäder och Knärot som behandlats. Dag att se över vilka arter som ska anses rödlistade. Tjäder och Knärot är ju knappast hotade av utrotning i Sverige utan väldigt vanligt förekommande. Statens kassa är inte outtömlig utan bör användas till prioriterade ändamål.

Bättre vägar

Av , , 8 kommentarer 22

När man åker från Stalon mot Dikanäs blir man bedrövad varje gång på grund av den urusla standarden på vägen. Nu har man påbörjat en upprustning, men det är helt oacceptabelt att vi ska ha så dåliga vägar. Vår regering satsar inte tillräckligt på vägunderhållet så försämringen av vägstandarden kommer att fortsätta.

NATO nu!

Av , , Bli först att kommentera 26

Nu när Ryssland vill försvaga grannländernas försvar för att kunna anfalla ostört är det dag för Finland och Sverige att ansluta sig till NATO. Ryssland har blivit en skurkstat som förföljer och dödar oppositionella och låter den egna befolkningen lida. De som leder landet blir rikare och rikare genom korruptionen. Världen måste stå upp mot kriget som Ryssland hotar med. Bara tillsammans med andra demokratiska stater är vi starka.

Vindkraftslogik

Av , , Bli först att kommentera 40

Det stora problemet med vindkraften är ju att ingen el produceras när det inte blåser. Vad är då lösningen enligt vindkraftsförespråkarna? Vi bygger jättemycket vindkraft anser de. Men det har ju ett problem. Även jättemycket vindkraft producerar ingen el när det inte blåser.