Vapen till Ukraina

Av , , 11 kommentarer 14

Bra att Riksdagen röstar ja till att skicka pansarskott till Ukraina för att de ska kunna försvara sig. Ett parti emot förstås. Vänsterpartiet. Kommunisterna har alltid haft svårt för det där med frihet och demokrati.

Krig i Europa

Av , , 4 kommentarer 17

Ryssland har startat ett fullskaligt krig i Europa genom anfallet mot Ukraina. De som trott att det var slut på krig får nu se motsatsen. Nu måste vi stärka vårt försvar, gå med i NATO och hjälpa Ukraina ekonomiskt och med defensiva vapen.

Vattenkraften behövs

Av , , 5 kommentarer 20

Sverige behöver vattenkraften. Det var väldigt tydligt på energiproduktionskurvorna igår. När vinden mojnade så fyllde man på med kraft från vattenkraftsturbinerna. Dagens vattenkraftsproduktion klarar emellertid inte att balansera en fördubblad eller ännu större vindkraftsproduktion.

Tåga mot huvudstaden!

Av , , 8 kommentarer 34

Nu börjar det bli dags att samla landsbygdens folk och tåga mot huvudstaden. Måste gå att få ihop 100 000 människor som tågar mot riksdagen. Jag hoppas att LRF tar initiativ tillsammans mad andra organisationer till en stor manifestation.

När tokigheterna bara eskalerar och livsutrymmet hela tiden inskränks så måste folket säga ifrån. På 80-talet samlade man 100 000 människor i protest mot löntagarfonder och socialisering av näringslivet. Nu hotas de gröna näringarna och livet på landsbygden av en alltmer radikal storstadselit.

Höga elpriser och bränslepriser slår ut jordbruk och åkerinäring. Folk har inte råd med jobbresor och vardagsresor längre. En massiv vindkraftsutbyggnad halverar huspriser. Miljardinvesteringar i höghastighetståg drar undan pengar för vägar och järnvägar i andra delar av landet.

Reservatshysterin lägger en död han över stora delar av inlandet. Nu ska vi börja räkna småfåglar för att få avverka också.

Nu måste vi återupprätta förnuftet!

Parti för jägare

Av , , 1 kommentar 22

Tyvärr så har Socialdemokraterna förvandlats till ett parti som motarbetar jägare och sportskyttar. Regeringens långdragna kamp mot en majoritet i Riksdagen för att försämra och försvåra för denna grupp visar på en tydlig attitydförändring hos S. Nu måste Regeringen acceptera acceptera Riksdagens uppfattning och implementera regler på EU:s mininivå. Beslutet är nödvändigt för att undvika framtida böter från EU. Tråkigt att S inte längre är ett parti som står upp för jägarnas intressen.

Sänkta partistöd

Av , , 5 kommentarer 25

Moderaterna i Vilhelmina vill sänka kommunens stöd till politiska partier. Vilhelmina har partistöd som avviker från de flesta grannkommuner och ligger skyhögt över dessa. När kommunen måste spara pengar och många verksamheter tvingats till stora besparingar så är det rimligt att även politiken bidrar till lägre kostnader. Vi kan även sänka politikernas arvoden, men det verkar vara en omöjlighet för Socialdemokraterna.

Rysslands vänner

Av , , 12 kommentarer 19

Nog kan man tycka att det är märkligt att när Ryssland hotar med krig och samlar 150 000 man vid gränsen till Ukraina så står delar av yttersta vänstern och yttersta högern på Rysslands sida. Ukraina är en demokratisk stat som valt ledare och politik på demokratisk väg. De vet vad det innebär att styras från Ryssland. De har varit med om det. Det innebär förtryck, lidande och död. Sverige måste stödja Ukrainas självständighet och hjälpa till att stärka deras försvar. Det är det bästa sättet att undvika krig i Europa.

Blinda och döva

Av , , 3 kommentarer 25

Vi har en regering som är blinda och döva inför de problem vi har i Sverige.En fungerande elförsörjning är ett måste för att landet ska kunna klara kommande omställning och utvecklas. Svenska kraftnät säger att det viktigaste just nu är att bygga planerbar elproduktion i södra Sverige. Regeringen lyssnar inte på experterna utan satsar på jättelika subventioner av ICKE planerbar elproduktion. Vi måste få en ny regering!

Socialism kostar

Av , , 11 kommentarer 23

Region Västerbotten har lagt ut 1,8 miljoner på hyrpersonal på bara ett halvt år. Beslutet att säga upp avtalet med ett privat företag och föra över verksamheten i egen regi har lett till svårigheter att rekrytera personal.i Vilhelmina och Storuman.Socialdemokraterna vill ju ”ta tillbaka kontrollen” och bekämpa vinster i välfärden. Men det kostar som sagt. Man får ju alltid en anledning att höja skatten. Socialism kostar pengar för medborgarna.

Regeringen hindrar omställningen

Av , , 2 kommentarer 23

Regeringens trassliga regler för artskyddet hindrar omställningen till fossilfritt Sverige. Enligt Skogsstyrelsen måste varje fågel räknas inför en avverkning. Skogsbruket riskerar att stoppas helt under häckningstiden, 4 månader om året. Vad innebär detta för vindkraften som tar död på många fåglar? Ska den stoppas under häckningstiden?

Nu måste regeringen skärpa sig och ändra på förordningar och regler som riskerar att skada Sveriges ekonomi kraftigt och vara ett hinder för omställningen mot ett fossilfritt samhälle.