Omställning eller avställning

Hela världen jobbar för en grön omställning. Fossila bränslen ska ersättas av fossilfria. Förbränningsmotorer ska ersättas av elmotorer eller vätgasdrivna motorer. Det kommer att behövas mera elproduktion och mera material från gruvor. Det måste gå att bo på landsbygden och man måste ha råd att resa till jobbet. Elproduktion och gruvbrytning sker inte i storstäderna.

Då säger vänsterpartister naturligtvis nej till gruvbrytning, hjälper till att montera ner en stabil elförsörjning och vill försämra för boende i glesbygd genom försämrade reseavdrag för bil. Det är helt fel politik för grön omställning och boende på landsbygd.

4 kommentarer

 1. Kenth

  Folket på landsbygden syns ha dåligt ställt.
  Skotare och skördare timmerbilar är numera en vanlig syn
  efter lansdsbygdsvägar i den allt glesare skog som finns kvar.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Du har rätt i att skogsnäringen är oerhört viktig för oss på landsbygden och ger många jobb. De skogar som finns blir allt tätare och virkesrikare på grund av en bra skötsel.
   På hundra år har skogsvolymen fördubblats.

 2. brorson

  Är vurmen för SMR-reaktorer, inte minst bland borgerliga politiker, verkligen ett snabbspår till mer kärnkraft, eller en tidsödande omväg?

  Enligt professorn i kärnfysik Jan Blomgren har de senast byggda reaktorerna haft en genomsnittlig byggtid på sju år. Eftersom några av dessa reaktorer har haft extremt långa byggtider, betyder det att andra reaktorer haft kortare byggtider. Vill påminna om att de svenska reaktorerna hade byggtider på fem år för var och en, och att alla tolv reaktorerna byggdes på femton år, räknat från byggstart för den första till driftstart för den sist byggda.. Hur lång tid tog vattenkraftutbyggnaden?

  Varför vänta på utvecklingen av nya reaktortyper, när vi behöver ny kärnkraft snarast möjligt och befintliga reaktortyper är av beprövad och väl fungerande konstruktion och har relativt korta byggtider? Nya reaktortyper behövs också, bl.a. för återanvändning av kärnbränslet. Men de behöver ju inte vara de första nya, som börjar byggas. Nuvarande lag, som begränsar antalet reaktorer till tio, må vara en ”skitlag”, men hindrar inte byggstarten för de fyra första.

  Problemen mer mer vindkraft löses inte med ännu mer vindkraft, eftersom vindkraften är orsak till problemen, utan lösningen är mer kärnkraft, En tillfällig lösning under en kortare tid .vore att börja producera el i befintliga kraftvärmeverk, ”som ligger i malpåse”. Samt att bygga dammar för regnvattnen, som med viss regelbundenhet översvämmar samhällen i södra Sverige .I stället rivs befintliga dammar i de sydsvenska åarna. Detta vore kanske ingen vinst rent ekonomiskt, p.g.a korta drifttider för nya vattenkraftverk i de åarna, men skulle ge ett värdefullt tillskott av el, när tillskotten behövs.

  Här tycker jag att de S-politiker, som mer än gärna kritiserar de avregleringar som skett, kunde bidra konstruktivt genom att föreslå nödvändiga ”påregleringar”. Trots att Blomgren framstår som i grunden marknadsliberal, framgår det tydligt av hans bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” att avregleringarna har gått för långt i just det här avseendet (effektbristen under efterfrågetopparna).

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Helt klart måste staten ta ett fastare grepp för att säkra landets elförsörjning. En ytterligare kraftig utbyggnad av vindkraft utöver redan planerat kan skapa enorma problem och hota de sista outbyggda älvarna för att skapa reglerkraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.