Ät kött

Av , , 11 kommentarer 20

Det debatteras ständigt om vad som är lämpligt att äta. Många vill sluta med att äta kött. Då tycker jag att man ska se på hur det ser ut i naturen. Gör som lejonen. Ät kött och bli stark.

Misslyckandet

Av , , 4 kommentarer 29

Regionrådet Peter Olofsson kallar till presskonferens och erkänner sitt misslyckande. Han begär att staten ska rädda Regionens ekonomi. Socialdemokraterna har styrt i Västerbotten oavbrutet i 40 år. Ekonomin har ju försämrats varje år utan att man lyckats räta till det, oavsett regering.

Kanske man ska prioritera vården istället för en ökande byråkrati och andra utgifter?

Jag tycker att det är bedrövligt att man inte håller vårdgarantin på 3 månader och att man får beskedet att det inte finns läkare och inte finns tider.

Har man misslyckats ska man nog ta konsekvenserna och avgå.

Insikt om våldet

Av , , 9 kommentarer 18

Från vänsterhåll har man tidigare länge bagatelliserat våldet i samhället med sprängningar och skjutningar som inte har sin like i andra delar av Europa. Från vänsterhåll anklagade man media att valrörelsen handlade för mycket om våldet vilket bidrog till valförlusten.

Undrar om man börjar komma till insikt om allvaret i problemen med våldet nu när det hela tiden eskalerar?

Ondskan

Av , , 4 kommentarer 22

Ryssarna har nu sprängt en damm i Ukraina och tiotusentals människor drabbas. Det är en gammal rysk tradition att spränga dammar i Ukraina. Förra gången det hände var 1941 och då dränktes 10 000 oskyldiga människor. Ondskan måste bekämpas och ryssarna kastas ut ur Ukraina.

Barnkonventionen

Av , , 1 kommentar 35

Barnkonventionen har kommit till för att barnens bästa ska tillvaratas.. Barnens bästa ska alltid komma främst. Barn har också rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem.

Tyvärr finns det kommuner som bryter mot barnkonventionen. Där barnets bästa inte är det viktigaste och hur barnet mår inte tas i beaktande när beslut fattas.