Val i Storbritannien

Man slås av hur snabbt vi ser ett valresultat vid val i Storbritannien och hur snabbt man utser en ny Premiärminister. Systemet med enmansvalkretsar har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det går snabbt och att det blir tydliga majoriteter och inga långa koalitionsförhandlingar. Nackdelen är ju att det inte behöver vara en majoritet i varje valkrets som står bakom sin kandidat utan den som fått flest röster. Stora partier gynnas och små missgynnas, Nu har 34 % av väljarna som röstat på Labour åstadkommit en klar majoritet i Parlamentet.

17 kommentarer

 1. kenth

  De var kloka och gick ur EU efter att de
  fick upp ögonen…Tyvärr så blundar vi här
  i Sverige allt för mycket och tiger.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   De har fått sämre ekonomi och mindre inflytande i världen efter utträdet ur EU.

  • brorson

   Utan brexit hade vi kanske inte haft något krig i Ukraina? Bara en tanke. Ryssland borde ha knutits närmare EU i stället för att stötas bort, med följd att Ryssland har sökt nya allianser med klart odemokratiska regimer och rörelser. Beträffande Sveriges EU-medlemskap, så borde vi inte ha gått med. Men gjort är gjort. Att försöka göra det gjorda ogjort är inte alltid en bra politik. Varför går inte Ungern ur, så illa behandlat det landet har blivit av EU?

   • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

    Kriget i Ukraina beror ju på att Ukraina utvecklades till en välmående demokratisk stat som vill vara med i EU. Den ryska makteliten tål inte lyckosamma demokratier i sin närhet som kan locka den ryska befolkningen till uppror mot diktaturen.
    Det ryska demokratiprojekten avslutades ganska snart när kleptokrater som stal ur statskassan tog makten och återupplivade den imperialistiska traditionen.

   • Jörgen K

    Ryssland har aldrig haft någon avsikt att samarbeta med väst, eller EU och dess allierade. Det är en chimär, en vandringssägen, som säger att om vi bjudit Putin på saft och bullar hade världen sett annorlunda ut. Naivt och enfaldigt av självständigt tänkande i väst.

    Verkligheten att Rysslands härjningar i länder som vi knappt kan stava till har lett fram till det Ryssland vi ser konsekvenserna av nu. De fullskaliga aktiviteter vi ser i Afrika, Mellanöstern, Balkan, Kina, NordKorea och Ukraina där Ryssland visar med övertydlighet att de har en helt annan agenda än vad naivt folk springer runt och inbillar sig.

    Ryssland har kunnat varit ett land i framkant men har självmant aktivt placerat sig för generationer framöver, till bottenskrapet av de värsta diktaturerna på jordklotet.

    • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

     Väst bjud ju Putin på saft och bullar men det hjälpte ju inte. Putin år ju präglad av den kommunistiska diktaturen och repressionen. Det är ju därför han vill återupprätta den fallna sovjetstaten.

 2. brorson

  Kungen, varken väljarna eller parlamentet, har valt labourledaren, Keir Starmer till premiärminister. Det engelska valet kan liknas vid en rådgivande folkomröstning. Svenska medier kallar valresultatet ”jordsskredsseger” för labour, trots att labour fick en dryg procentenhet minder än den avgående svenska regeringen i riksdagsvalet 2022, som av samma medier kallas ”valnederlag” för regeringspartierna (s + mp).

  Efter framgångarna för ”extremhögern” på den europeiska kontinenten försöker det stockholmska journalistklägget ge sken av en begynnande vänstervåt i Storbritannien. Faktum är att ”högerextrema” Reform UK ökade mest i jämförelse med tidigare valresultat. En jämförelse: Putin fick 87 % av rösterna i det ryska presidentvalet, vilket motsvarar 65 % av de röstberättigade. Labour fick 34 % av rösterna, vilket motsvarar 20 % av de röstberättigade. Den ryska konstitutionen är i stort sett en kopia av den franska. Varken Putin eller Macron hade ett parti bakom sig första gången de vann presidentvalet. Sina partier skapade de efteråt för att ge demokratisk legitimitet sina maktpositioner. Systemet kallas ”semipresidentialism”, vilket kan förklaras som halvdiktatur, med en delvis enväldig president.

  I jämförelse med dessa ”demokratiska föredömen”, har Sverige ett nästan perfekt demokratiskt system, som dock har blivit sämre av de förändringar som gjorts inför det två senaste riksdagsvalen. Det mest vansinniga med det svenska systemet är att den nyvalda riksdagen sammanträder först två veckor efter valdagen, och då väljer talman, som bl.a. har till upptift att föreslå statsminister. Jag föreslår härmed:

  1) Inga partier får ställa upp med mer än en valsedel per val (kommun, region och riksdag).
  2) Inga valsedlar inne i vallokalerna. Valsedlar skickas hem till väljarna och / eller delas ut utanför vallokalerna.
  3) Rösterna räknas maskinellt och kontrollräknas därefter manuellt. Ett preliminärt valresultat kommer därmed att finnas före midnatt valdagen.
  4) Valdagen flyttas från söndag till lördag.
  5) Avgående talmannen har träffar med alla partiledarna under söndagen efter valdagen, de partiledare vars partier fått flest röster under förmiddagen, övriga partiledare under eftermiddagen.
  6) Sedan post- och utlandsrösterna har räknats, vilket ska ha skett under måndag förmiddag, fastställs det slutgiltiga valresultatet.
  7) Talmannen presenterar sitt förslag till stasminister och regering under måndag eftermiddag.
  8) Den nyvalda riksdagen röstar för eller mot talmannens förslag till statsminister och regering under tisdag morgon. Ny talman väljs under eftermiddagen samma dag.
  9) Om förslaget till statsminister och regering, faller, ska avgående talmannen återkomma med ett nytt förslag senast efter en vecka.
  10) Om det förslaget också faller, blir den nyvalda talmannen ny statsminister, med uppgift att leda en samlingsregering, vari de två största partierna ska ingå, plus så många övriga partier, som behövs för att regeringen ska få majoritet i riksdagen.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Jag förstår dina sympatier för Ryssland. Men jag tycker att det är fel att kalla valen i Storbritannien och Frankrike för odemokratiska, även om man naturligtvis kan ha synpunkter på systemet med val i enmansvalkretsar.

 3. brorson

  Trots många strider i det förgångna om innebörden av ordet demokrati, är de flesta numera överens om att parlamentarisk demokrati (parlamentarism) är den enda fungerande formen av demokrati. Ett standardverk på området är den danska socialdemokraten Alf Ross´ bok Varför demokrati, som var kurslitteratur när jag läste olika länders statsskick.

  USA är ingen parlamentarisk demokrati, eftersom den amerikanska konstitutionen, som bygger på maktdelningsläran, snarare var och är en föregångare till parlamentarismen, med fyra maktcentra som begränsar varandras maktutövning. Under påverkan av de kungliga envälden i Europa, som de vita amerikanerna hade flytt från. Men är då det engelska systemet, som givit upphov till begreppet parlamentarisk demokrati, verkligen demokratiskt?

  Nej, inte om man med demokratiskt menar både parlamentarisk och representativ demokrati, vilket däremot Sverige, och andra länder som inte tillhörde pionjärerna vid införandet av demokrati. Det kan vi tacka Moderaternas föregångare, Allmänna Valmansförbundet, för. När AVF insåg att man inte längre kunde stoppa den allmänna rösträtten och själva skulle komma att förlora regeringsmakten, såg man till att inte själva bli utan inflytande. Den svenska konstitutionen innehåller ett förhållandevis starkt minoritetsskydd, vilket inte minst S och V ska vara tacksamma för idag.

  Vad som utmärker parlamentarisk demokrati, är inte ”The winner takes all”, utan en stark opposition, som både varnar majoriteten för ödesdigra misstag, för att bli fartblind, och dessutom alltid har en beredskap att själv ta över vid en oväntad regeringskris. Det är just detta som saknas i Ryssland, vars problem inte är att presidenten och hans regering saknar folkligt stöd. För det har han. Men har folket något annat alternativ, som är både seriöst och regeringdugligt?

  Att andra EU-länder saknar Sveriges motvilja mot blocköverskridande regeringar, borde underlätta regeringsbildningar i de länderna. Men resultatet är det motsatta. Regeringsförhandlingar som börjar först efter valen, och drar ut på tiden. Och väljarna har inga tydliga alternativ att välja mellan. Den svenska modellen är bättre, men borde vara ännu bättre än den är.

  Med mitt förslag att arbetet med att få fram en ny regering börjar redan dagen efter valdagen under ledning av den avgående talmannen, sätts ökad press på partierna att slutförhandla redan före valet.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det är ju svårt att skapa en regeringsduglig opposition i Ryssland när när oppositionen hela tiden motarbetas, fängslas och mördas.

   • brorson

    Putin var ö.h.t. inte ledare för något parti,vare sig i majoritet eller opposition, när han handplockades av Jeltsin för att bli dennes efterträdare och valdes till president. Detta förfarande överensstämmer inte med min definition av ordet demokrati, som jag har hämtat från Alf Ross, vars bok Varför demokrati var kurslitteratur i ämnet statskunskap vid svenska universitet under 1960-talet.

    Jag skrev att det engelska systemet med enmansvalkretsar inte kan kallas demokrati, OM man med demokratiskt menar BÅDE parlamentarisk OCH representativ demokrati. Jag skrev inte att det engelska systemet är majoritetsdiktatur. Men skriver nu: inte långt ifrån. Dessutom tycker jag inte att ett system, där kungen väljer regeringschef, är särskilt demokratiskt. Utan någon form av regeringsförhandling för att säkra en majoritet i parlamentet, när 66 % av de röstande röstat mot denne, vilket motsvarar 80 % av samtliga röstberättigade.

    Jag har inga invändningar mot Eliassons beskrivning av orsakerna till att det saknas en fungerande opposition i Ryssland. Men vill nämna en ytterligare orsak. Man har inte den traditionen i Ryssland, att det behövs en opposition. Även mellan valen.

    • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

     Att kungen utser en premiärminister som har en stor majoritet i parlamentet bakom sig är ju inte kontroversiellt. Det är ju en formalitet.

 4. Mique

  Tjena ”Brorson”! Det är inte speciellt svårt, att inse var dina sympatier finns. Du borde överhuvudtaget inte använda dig av uttrycket ”demokrati”, eftersom du inte har en susning om begreppets innebörd!

 5. Mique

  Tjena ”Brorson”! Det är på tiden, att du inser din singularitet och kryper tillbaka under stenarna i sverigedemokraternas trollfabrik! ”Släpp aldrig någonsin brunskjortorna över bron igen!”

 6. brorson

  Utan brexit hade vi kanske sluppit kriget i Ukraina. Bara en tanke och alltså inget som vi vet säkert. Det är väl fortfarande tillåtet att tänka själv? Jag menade att genom brexit har sådana maktförskjutningar skett inom EU, så att krigsmateriellobbyn, som behöver krig för branschens långsiktiga överlevnad fått ökat inflytande. De låtsas vara tankeläsare och påstår sig veta vad Putin tänker. Det vet inte jag, men tror att förra förbundskanslern Angela Merkel förstod hur sådana herrar ska tas. Återigen: Det var fel av EU att kasta Ryssland i armarna på terrorstater och -rörelser.

  Med ökat fredlig utbyte genom handel, turism, kultur och idrott, hade Ryssland knutits närmare Europa. Bristen på demokratisk opposition under den kommunistiska diktaturen i såväl Sovjet som satellitstaterna har gynnat framväxten av fascistiska rörelser, vilket var tydligt i Jugoslavien. Men naturligtvis också i Ryssland och inte minst i Ukraina, vilket rysshatarna inom EU och Nato valt att bortse ifrån. Naturligtvis är jag ryssvän, liksom jag är Israel-vän och arabvän, men beklagar att palestinierna har så dåliga ledare. Jag är gammal nog för att flera gånger ha sett historien ta en annan vändning än förståsigpåarna trott.

  Att kungen utser premiärminister är mer än en formalitet. Utan ett sätt att dölja bristen på demokrati i den f. d. kolonialmakten samt ett hinder för demokratiska regeringsbildningar genom förhandlingar mellan partier, som inte uppnått egen majoritet i representativa val. Det borde vara en tankeställare att Liberalerna, som fick 11 % av rösterna fick hela 79 mandat i parlamentet, medan SD:s motsvarighet Reform UK, som fick 14 % av rösterna, bara fick 5 mandat. Förklaringen är de ”etablerade” partiernas klassbundenhet, vilket traditionellt har givit Labour majoritet i arbetar-distrikt, samt Tories och Liberalerna i över- och medelklassdistrikt. Reform UK hade en jämnare fördelning mellan de olika sociala skikten och gick alltså hem hos både över-, medel- och underklassen.

  Större delen av mina tidigare kommentarer ägnade jag åt ett förslag i tio punkter till förbättring av det svenska valsystemet, som dock redan i befintligt skick är mintst tio gånger bättre än det brittiska. Det är ett förslag, som borde tilltala både höger- och vänstersympatisörer. En fördel med det svenska systemet är de fyra-åriga mandatperioderna efter varje ordinarie val. Ett extraval leder inte till en ny fyra-årsperiod. utan gäller bara för åtetstoden av den påbörjade ordinarie mandatperioden. Men en nackdel är risken att den återstående mandatperioden efter ett extraval blir alltför kort för att extraval ska te sig meningsfullt.

  Därför måste regeringsbildningen efter ordinarie val påbörjas omedelbart efter valet och gå mycket fortare, Därför har jag föreslagit att den avgående talmannen ska sköta regeringsbildningen, samt att den tilltrådande talmannen får ta på sig uppgiften att vara statsminister efter två misslyckade försök. Den tillträdande talmannen och den nya statsministern brukar ju tillhöra samma parti. Och dessutom är ju talmannen snäppet högre än statsministern i rang, eftersom hon / han har övertagit kungens tidigare uppgifter. Den som, sett till sina personliga kvalifikationer, inte duger som statsminister, borde inte ens vara tänkbar som talman.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Men Ryssland var ju med i samarbeten med västländerna. De hade ju till och med representation i NATO högkvarteret i Bryssel. Det var ju när Ryssland anföll och ockuperade delar av Georgien och anföll Ukraina 2014 som väst började förstå Rysslands avsikter. Men man reagerade inte särskilt kraftfullt vilket gjorde att man genomförde den storskaliga invasionen av Ukraina 2022.
   Staterna i östra Europa kände sin granne. De bönade och bad om att få bli medlemmar i NATO för att säkra sin egen frihet. Hade inte de Baltiska staterna blivit medlemmar i NATO för att säkra sin frihet och oberoende så hade de nog redan varit ockuperade. Med rysk ockupation kommer förtryck, fängslanden, deportationer och dödande.
   Det är därför så viktigt att Sverige och Finland nu är medlemmar i NATO och att vi nu kan utforma ett gemensamt försvar mot de Ryska hoten mot vår suveränitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.