Eldningsförbud

Av , , 7 kommentarer 20

Det svenska förslaget om förbud att elda löv på sina tomter är ytterligare ett exempel på den ökande aktivismen hos våra tjänstemän och kvinnor. I EU har man inte beslutat om eldningsförbud, man vill öka återvinningen. Men svenska myndigheter och politiker har bestämt att utöka beslutet till ett förbud.

Tilltron till demokratin urholkas när demokratiskt fattade beslut inte gäller utan det är tjänstepersoners tolkningar och vilja som präglar slutprodukterna i bestämmelserna. Detta är helt oacceptabelt. Vi politiker måste återta makten och se till att myndigheter följer politiska beslut och inte driver sina egna agendor!

Kaos

Av , , 14 kommentarer 18

När det snöar i södra delen av landet blir det ofta kaos på vägarna. Nu tycker de rödgröna samstämmigt att det ska satsas mera pengar på snöröjning i den delen av landet under April månad. Även om det är ganska ovanligt med stora snömängder under denna tid. Miljöpartiet tycker samtidigt att det satsas för mycket på vägarna och att pengar ska föras över till skötsel av järnvägar. Konsekvensen av deras politik verkar då bli mindre pengar till vägarna i norra Sverige för att ha beredskap för snöröjning i April i södra delen av landet ?

Folkhälsa

Av , , 1 kommentar 14

Igår hade Vilhelminas nya Folkhälsoråd möte. Rådet består av politiker, socialtjänst, skola, polis och sjukvård. Viktigt att alla arbetar för bättre folkhälsa. Särskilt oroande med unga som mår dåligt. Viktigt med rätt matvanor och mera rörelse/motion. Ett enkelt sätt är för närboende föräldrar att sluta skjutsa och hämta barnen till och från skolan.

Riktlinjer för Folkhälsorådet kommer att utarbetas och sedan antas av kommunfullmäktige.

Mera el

Av , , 7 kommentarer 10

Regeringen anser att svensk elproduktion måste fördubblas till 2045 för att klara ökande behov och grön omställning. Vi behöver bygga ut olika former av energiproduktion och elnäten för att få en stabil och säker elförsörjning.

Vi fortsatt utbyggnad av vindkraft måste berörda kommuner få del av vinsten. Det är positivt att energibolagen börjar att förstå detta.

Små kommuner

Av , , 18 kommentarer 8

Flera inlandskommuner tappar i invånarantal. Vi har några av landets minsta kommuner till antalet invånare i vårt län. Hur liten kan en kommun bli? Det  är svårt att minska en kommunal organisation i takt med den minskande befolkningen. Trots ökande samarbeten blir det allt svårare att finansiera den kommunala verksamheten. Hur kan vi öka finansieringen av kommuner i kris som trots allt bidrar till nationens intäkter genom sina naturtillgångar?

Vi måste väga diskutera hur vi hanterar en svår situation. Att kunna upprätthålla en bra kommunal service trots minskande befolkning. Vi samarbetar ändå i ganska liten utsträckning. Kan staten bidra till kommunsammanslagningar med syftet att bibehålla levande kommuner där medborgarna känner samhörighet och demokratisk delaktighet?

Svåra frågor som kräver mera debatt

Starkare tillsammans

Av , , 6 kommentarer 10

När vi nu blir medlemmar i NATO så blir vi tryggare. Vi är starkare tillsammans med andra.. Ensam är man bara ensam. Ryssarna blir förstås arga. De vet att NATO inte har några avsikter att anfalla Ryssland men nu för de svarare att dominera, ockupera och förtrycka sina grannstater.

Extra pengar

Av , , 2 kommentarer 9

Region Västerbotten får nu 166 miljoner extra av regeringen. Undrar hur det räcker i en region som länge varit misskött och visat på årliga underskott och en ökande skuldsättning. Nya kvastar sopar bättre!

Säkerhetshot

Av , , 6 kommentarer 9

SÄPO publicerade i veckan sin årsrapport. Ryssland är den stat som utgör det största hotet. Andra hot kommer från Kina och Iran. Man kartlägger Sverige och genomför påverkanskampanjer för att vi ska tycka och agera på visst sätt.

Radikal islamism är ett annat hot mot vår säkerhet och flera terrordåd har avvärjts.

Det är oroväckande att hoten mot norra Sverige ökar. Främmande makter kartlägger bland annat hur vi organiserar vår reservkraftförsörjning.

Svenska folket behöver vara mera medveten om vilka hot som finns mot vårt land