Samarbetsregering

Av , , Bli först att kommentera 13

Hoppas att det preliminära valresultatet till Riksdagen håller efter dagens räkningar. Då blir Ulf Kristersson statsminister och vi får en regering som kan ta tag i Sveriges problem på allvar. Elkrisen och brottsligheten kräver handling och snabba beslut. Vi får satsningar på vägar och järnvägar i hela landet. Vi kan stärka äganderätten och utforma en politik för skogsbruket med en bra avvägning mellan brukande och naturskydd.

Vi får en regering som är positivt inställd till NATO och som kan slutföra processen. Vi får en regering som är positivt inställd till EU och kan leda Sverige som ordförandeland i EU efter årsskiftet.

Bli först att kommentera

Valframgångar

Av , , 2 kommentarer 10

Valet är över och nu ska rösterna slutligen räknas. Ser ut att bli ett maktskifte med Ulf Kristersson som statsminister. Kanske klart först på Torsdag. Framgångar för Moderaterna i alla valen i Västerbotten, Riksdag,Region och många kommuner. I Vilhelmina tredubblades väljarandelen nästan.

Tack till alla som röstat på oss!

2 kommentarer

Förnyelse i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 9

Vilhelmina behöver en förnyelse i politiken. De som tidigare styrt kommunen verkar leda vår kommun till nya ekonomiska underskott och ekonomisk kris. Socialdemokraterna styrde före valet 2018 och blundade för kommande jätteunderskott. Den koalition som tog över efter valet leddes av Centerpartiet och Kristdemokraterna, Moderaterna hölls borta från inflytande. Koalitionen var handlingsförlamad och kunde inte ta tag i problemen och sanera ekonomin. Koalitionen sprack. Kristdemokraterna kunde inte verka för en budget i balans. Deras låtsaspengar i budgeten var direkt oansvariga. Deras förslag på skattehöjning i en kommun med en av landets högsta skattesatser hade inte löst kommunens problem. De gånga 4 åren har ekonomin rätats upp men skuldsättning ökat rejält.

Nu har en majoritet av kommunens partier redan intecknat reserver för nästa års budget. Moderaterna lade förslag på ytterligare besparingar i en överstor kommunförvaltning, men fick nej.

Nu behövs mera inflytande av Moderat politik i Vilhelmina. Vi står för både lång erfarenhet och ungdomlig förnyelse och nytänkande. Vi vill utveckla kommunen genom aktivt stöd till entreprenörskap och företagande. Hela kommunen ska utvecklas. Vi vill åtgärda missförhållanden på våra äldreboenden. Vi vill ha en förstklassig äldreomsorg i hela kommunen. Vi vill sats på de skolor som finns, både fjällskolor, Volgsjö skola och Hembergsskolan. Vi vill utveckla samarbetet inom Gymnasieförbundet. Vi vill åtgärda lokalsituationen på Volgsjö skola.Vi vill samarbeta för Vilhelminas bästa.

 

Gå och rösta på Moderaterna för en stabil ekonomi i balans. För nytänkande och framtidstro i Vilhelmina!

Bli först att kommentera

Moderatledd regering

Av , , Bli först att kommentera 6

För en bättre skogspolitik krävs en Moderatledd Regering. Vi måste ta tillvara den enorma potential som våra välskötta och växande skogar har. Produkter från skogen hjälper oss att komma ifrån fossilsamhället och in i en modern bioekonomi. Sverige är världsledande när det gäller skogsteknik, skogsvård, forskning och skogsbruk. Vi har kommit långt och uppnått målen när det gäller bevarande och reservat. Naturvårdshänsynen kan utvecklas ytterligare när det gäller detaljhänsyn vid avverkning. Bredare kantzoner, flera trädgrupper och färre markskador kan bli ett mål.

Nu behöver skogsproduktion komma i fokus.

Skogen ska brukas, för jobb, klimat och ekonomisk utveckling. Inte minst i Norrlands Inland.

Bli först att kommentera

Hot mot Inlandet

Av , , Bli först att kommentera 14

Förslagen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att förbjuda kalavverkning är ett hot mot Inlandet. Här har vi låga netton och höga avverkningskostnader och transportkostnader. Nettona är låga. Alternativet i våra grandominerade skogar är blädning och fjällskogsblädning. Nu kräver det att skogarna är fullskiktade, det vill säga att det finns trä i olika åldrar, höjd och dimensioner. Det är väldigt få skogar som lämpar sig för blädning därför att de är glesa och inte fullskiktade.

Ekonomin för små privata skogsägare hotas likasom många jobb. Jobb i sågverk, massaindustri och pappersbruk hotas. Omställningen till en grön ekonomi där träfiber och biprodukter är en viktig del hotas.

Det allvarliga för vi som är oroliga för klimatet är att på 100 år sikt kommer skogen att bidra med avsevärt lägre upptag av koldioxid.

Var klok på söndag och gå och rösta.

Bli först att kommentera

Ny ledning i Regionen

Av , , Bli först att kommentera 14

Många upplever att sjukvården blivit sämre i Västerbotten. När man väl får vård så är den förstklassig. Men väntetiderna har blivit allt längre och börjar bli ohållbara.

Därför måste vi få ett nytt styre i Region Västerbotten!

Bli först att kommentera

Leva vid Gardfjället

Av , , Bli först att kommentera 12

Det måste bli enklare att leva på landsbygden. Annars kommer landsbygden att avfolkas. Situationen för boende utanför större tätorter i fjällnära områden beskrivs bra av boende i Sjöberg nära Gardfjället. De slåss för att kunna leva där trots regelkrångel och stora svårigheter att bedriva skogsbruk. Kommuner måste kunna samarbeta när det gäller skolskjutsar för att lösa barns skolgång.

De förtjänar att hjälpas och inte att motarbetas

Bli först att kommentera

Valarbetare för S

Av , , 2 kommentarer 13

Det måste vara kris inom  S då man till och med kallar in de generaldirektörer man utnämnt som valarbetare.

2 kommentarer

Högre pension

Av , , 2 kommentarer 13

Om Ulf Kristersson varit statsminister så hade jag haft en högre pension. Men S,V,MP o C ville inte höja pensionen för mig som har 14 973 kr i månaden i inkomstpension.

Gå och rösta på Söndag!

2 kommentarer

Strömlös

Av , , 2 kommentarer 14

Hörde att Miljöpartiet för fram en ny kandidat till Energiministerposten i en ny röd-grön regering. Han heter Inge Ström.

2 kommentarer