Verkningsfulla tekniker för att ta bort åderbråck

De ådror som har till funktion att föra tillbaka blodet till hjärtat kallas vener. I venerna finns klaffar, en typ av backslag/backventil, som gör att blodet inte kan rinna tillbaka.

Om backventilerna i venerna börjar verka sämre stiger trycket inuti venen. Det stigande trycket gör att kärlet utvidgas och slingrar sig. En kraftigt vidgad ven är ett åderbråck.

Åderbråck är nästan alltid ofarliga men ofta väldigt kosmetiskt störande. Behandling av åderbråck är därför en mycket uppskattad kosmetisk behandling.

Valmöjligheter för att ta bort åderbråck

Det finns ett antal olika alternativa möjligheter för åderbråcksbehandling. Vilken som används avgörs av vilka kärl som vidgats, hur stora de är samt deras stäckning. Ju större blodådrorna är desto kraftfullare åtgärder behöver man naturligtvis använda.

Alla behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck handlar om att täta och/eller ta bort de svaga venerna. Blodet hittar då nya vägar tillbaka till hjärtat.

Nedan återfinns en sammanställning av de mest vanligt förekommande metoderna för att ta bort åderbråck:

  • Injektionsbehandling – enkel och effektiv approach mot små åderbråck

Det minst komplicerade tillvägagångssättet att behandla enkla åderbråck är att spruta in ett preparat som får dem att klistra igen. I mindre blodådror sprutas in en vätska och för något större blodådror ett skum.

  • Virknålstekniken – avlägsnar mellanstora blodkärl

En virknålsbehandling innebär att man efter lokalbedövning eller narkos helt enkelt punkterar huden och drar ut de blodkärl som påvisar åderbråck. Metoden fungerar bra på ytligt belägna medelstora slingrande kärl.

  • Laserkirurgi & radiofrekvenskirurgi – koagulerar ådrorna med värme

För att ta bort åderbråck i de stora venerna fanns förut endast en metod som kallas för strippingoperation. Denna innebär dock en del svårigheter och konvalescens.

Radiofrekvenskirurgi och laserbehandling togs fram som ett mindre invasivt alternativ för att ta bort huvudvener och kan många gånger ersätta en strippingoperation. Tekniken går ut på att man för in en sond genom ett litet nålstick vid ankeln alternativt knät. Sonden försluter sedan kärlet m.h.a. värme.

  • Strippingtekniken – en vedertagen metod för att ta bort huvudkärl

Stripping används för att avlägsna stora blodådror. Metoden innebär att man gör ett snitt i ljumsken och ett på knäts insida. Efteråt drar man ut hela den svaga ådern.

Baksidan med strippingtekniken är att operationen måste uträttas i nedsövt tillstånd och att man behöver bli sjukskriven i 1-2 veckor efter operationen.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.