Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Vem i hela världen kan man lita på?

Av , , Bli först att kommentera 2

Min besvikelse känner inga gränser. När ett parti med rutten människosyn och en ideologi och bakgrund blir normaliserade av bland annat två etablerade partier med tydlig makthunger. Ett tredje parti var på god väg att ta dem i handen. Detta sker till priset av en etisk kompass helt ur funktion där de endast ser till förevändningen om ”sakpolitiken” och blundar för partiets bakgrund och ideologi och idé. Det var till och med en gång en ledare för länge sedan som förde an attraktiv sakpolitik, typ en billig bil åt alla etcetera. Det kallar jag sakpolitik och allt annat avskyvärt.

I morse i ett nyhetsprogram menade partiledaren att hela familjen skulle utvisas om någon av dem begick ett visst brott. Journalisten hade en bra fråga som en form av invändning men frågan föll bort eftersom partiledaren svarade på en annan fråga. Amatörmässigt av journalisten för en gång skull! Vad jag förstådd har Brasilien också en ”sakpolitiker”. Se upp för sakpolitiker som enbart pratar om sakpolitik.

Det är sant för jag tycker illa om KD och M just för att de är beredda att lyfta in detta ultranationalistiska parti i värmen. Säg inte att det är väljarna som bestämmer taktiken. Eller påstå det för det är just vad som är grunden till min besvikelse. Vem kan man då lita på?

Jag tror att dem som, sympatiserar med detta ultranationalistiska parti faktiskt känner sig som förlorare i detta samhälle eller tycker mycket illa om invandrare och har näven knuten i fickan. Jag tror att trots utbildningsnivån bland vissa dessa sympatisörer må vara hög men synen på medmänniskor är ändå låg. Jag nämner inte partiets namn för det behövs inte. Jag säger som Hoola Bandoola Band sjunger ”Vem i hela världen kan man lita på?”

Putin? Åkesson? Ebba? Kristersson? Johan? Nyamko? Andersson! Lavrov? Oligarkerna? Edward? Ågren? Linderg? Wolodymyr?

Bli först att kommentera

Oväntat och väntat

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Det mest är oväntat och något är väntat. Det som sedan upptäcks som väntat kan ibland vara en efterhandskonstruktion. ”Vad var det jag sade”-gänget kan man även lyssna på. ”Åsiktsbaletten” tröttnar man på. Snart måste vi acceptera att det oväntade blir väntat och det osannolika blir sannolikt och ibland till sant.

Att förnuftiga och sansade politiker skulle ta högerradikala i handen och leda dem in i finrummet var sannolikt inte helt väntat. Men för en del var det väntat. Det hände i Tysklands trettiotal. Fast många inte tror att detta kan hända här. Det sägs att politiker och andra ljuger och inte håller löften. Det kan vara väntat. Men att en partiledare skulle förneka att hen ljugit trots att hen faktiskt gjort det var nog oväntat. Vi hörde ju vad hen sade den gången. Att den totalitära ryska regimen skulle invadera Ukraina och begå alla grymma krigsbrott som kan göras och ljuga om det för att kalla det annat än krig var kanske inte vad vi förväntade oss. Mitt framför hela världen presenterar regimen lögner och förfalskningar vilka vi som sitter på första parkett känner vanmakt inför. Nu verkar det oväntade kunna bli väntat. Att jorden skulle drabbas av en pandemi har vetenskapsmän talat om men att det trots allt skulle inträffa var ändå oväntat men faktiskt sannolikt. Följerna hade inte ens jag kunna vänta mig när det faktiskt inträffade.

Du står vi faktiskt inför att vi kan förvänta oss det oväntade. Eller har vi inte lärt oss någonting? Frågor man kan ställa sig är bland annat. Kan Sverige eller Finland invaderas av Ryssland? Kan drivmedelspriset bli över trettio kronor? Många nya frågeställningar kan nu få från tidigare perspektiv helt oväntade svar. Det bör vi ha lärt oss.

För att reda ut i detta kan manse saker och ting som troliga, sannolika och sanna med olika grader av trolighet och sannolikhet. Men även med dessa mått mätt kan vi vänta oss det som tidigare ansågs som osannolikt kanske blir sannolikt. Skall Magdalena Andersson bli statsminister i en S-regering eller skall Busch, Kristersson och Åkesson forma vårt liv? Det är nu det blir både intressant och makabert att ställa frågor och göra antaganden. Till sist har vi att hoppas på hoppet. Vi skall även hoppas på att den moraliska kompassen för var och en inte blir utsatt för störningar och visar fel.

 

Bli först att kommentera

Sakpolitik en ursäkt?

Av , , Bli först att kommentera 1

”Sakpolitik” en ursäkt för att inte befatta idé eller ideologi och att därmed inte ta ansvar för konsekvenserna av vem man ”krokar arm med” eller samverkar med? Visst är det den pragmatiska politiken som leder fram till vilken utveckling och vilka händelser i det korta perspektivet som inträffar i politik och i samhället i övrigt. Men med sakpolitikens förtecken bortser man från de underliggande och de drivande faktorerna i ett visst partis politik. Hur svårt är det svårt att förstå att ett politiskt partis idé, ideologi och partiprogram ändå är vägledande för vad som det kan medföra på något längre sikt? Detta leder osökt till begreppet värderingar som väger tungt i tillvaron och även ställs i förhållande till etik och moral.

Sakpolitiska områden är till exempel plånboksfrågorna, skolpolitik, vård-skola-omsorg, kriminalpolitik och utrikespolitik etcetera men bakom den fasaden finns det som ett parti bygger sin existens på och vad som kan bli följden.

Rådet blir då, syna dem ni slår er tillsammansmed och ger era sympatier. De flesta har inte gjort den hemläxan.

Bli först att kommentera

Överkänsliga för negativ kritik, ifrågasättande och sanning

Av , , Bli först att kommentera 3

Överkänsliga för negativ kritik, ifrågasättande och sanning tycks bland andra de vara som sympatiserar med nationalistiska partier och dem som är vaccinationsvägrare. Det finns naturligtvis även andra med samma symptom. Vaccinationsvägrare hänvisar ofta till att det är ”deras ensak”. Än sen då? Om Levi Petrus visste att hans efterträdare som leder det parti som han en gång var upphov till har bidragit till att ”normalisera och samverka” med ett parti med rutten människosyn skulle han vända sig i graven. Det verkar som om att han partiledare som en gång svår att aldrig ha något att göra med detta nationalistiska parti ändå visar sig hyfsat trovärdig bland sina närmast anhöriga. Varför glömmer så många en lögn av politiker? Nu har jag talat i gåtor tycker säkert en del men det är avsikten för detta är endast exempel att förhålla sig till.

Det ligger i riskfriheten och yttrandefriheten att ha rätt att framföra negativ kritik. Det får alla tåla. Det ligger faktisk även i demokratins möjligheter att inte vilja ha något med ett eller flera partier att göra. Argumenten att ”de är demokratiskt valda” håller inte ens för ett politiskt parti. Alla skall ha rätt att kunna välja bort. I dessa tider har många människor och nationer som exempel valt bort skurkstaten Ryssland.

Om man inte kan få rätt eller att argumenten tryter försöker man likt Trump, Putin och Lavrov konstruera en falsk verklighet. Krig är krig, falskt är inte sant, sant är sant och ont är ont. I dessa cybertider och med skickliga opinionsapparater är det tyvärr ofta svårt att skilja sanning från osanning, ont från ont. Då kan man använda sin moraliska kompass om den fungerar. På vissa människor ser den moraliska kompassen att vara ur funktion om vad som är rätt och fel och ont och gott.

Bli först att kommentera

Sanning är besvärlig att hantera

Av , , Bli först att kommentera 5

Sanning är det enda som gäller eller rättare sagt slutligen gäller. Sanningen är ofta utsatt för kognitiva störningar som missleder mottagarenmissleda för att även avsändaren vill missleda. Därför blir källgransking svår att utföra i synnerhet i kanaler via internet. i Men vad är sant egentligen? Varje tolkare eller kommentator presenterar sin egen sanning. Det är skrämmande att exempelvis läsa kommentarsfält på olika sociala media. De skiljer sig från varandra i tolkning och budskap. Vad skall jag själv tro? Som en följd av Donald Trump uppstod en starkare medvetenhet om Fake News.

I Åsa Wikfors bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender definierar hon fakta som; om det står en häst i min trädgård och det faktiskt gör det är det sant.

För många är sanningen besvärlig att hantera såtillvida att den kanske inte stämmer överens med den inre uppfattningen. Då uppstår en tolkning som avviker från sanningen. Men så kan man inte ständigt förhålla sig. Ibland känner jag spontant att jag inte litar på någonting. Men så kan man inte leva utan att bli helt desillusionerad.

Fällorna finns överallt, i den politiska retoriken i synnerhet. När något inträffar i samhället blir sanningen satt på spel som till exempel med coronapandemin och vaccinet, kriget i Ukraina med sanningen i det ryska samhället. Sannolikt på vissa stycken här på VK bloggen. En annan grad av osanning är helt enkelt att inte säga ”hela sanningen”. Då blir bilden förvrängd. Sanningen att säga finns det olika sanningar för olika människor och skilda syften men bara en äkta sanning.

Bli först att kommentera

Sakpolitik, demokrati och normalisering

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur går normalisering till? Normalisering att inte längre vara socialt eller politiskt utesluten? Säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är. Hur blev det så att det vanligast förkommande argumentet för att samverka med ett politiskt parti som har en rutten människosyn med kusliga rötter stavas ”sakpolitik”. Sakpolitik innebär att inte ta hänsyn till ideologi, etik och moral. Att ha många anhängare och sympatisörer, ”köpa grisen i säcken” och att därmed inte vilja eller kunna eller vilja granska bakgrund och historia. Ett annat argument för att samverka med dem som hare en rutten människosyn är att göra det med argumentet demokrati genom att säga att ”de är ju demokratisk valda”. Demokrati innebär dock även att välja bort.

Tyvärr står politiska partier på högersidan för normalisering av dem som befinner sig ännu längre till höger.

Bli först att kommentera

Troligt, sannolikt och sant

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad som kan inträffa går att uppskatta. Även det oväntade kan ske. Trots att vetenskapen har sagt att det skulle kunna inträffa en pandemi som kunde komma att beröra hela jorden var det inte särskilt många som trodde att det skulle inträffa. Men det var troligt och därtill högst sannolikt att det kunde ske. Sant blev det först när det inträffade.

En retoriker är nöjd med att något är troligt kanske högst sannolikt men en vetenskapsperson blir nöjd först när det är sant. Definitionen på sanning innebär som exempel att om någon påstår att det står en häst utanför fönstret och det faktiskt gör det så är det sant.

Att Ryssland skulle invadera Ukraina har väl knappast varit troligt eller ens sannolikt i mångas ögon. Nu blev det tyvärr sant för det har inträffat. Snart uppfattades det även som osannolikt att Ryssland skulle kunna börja ett rent utrotningskrig, ett krig där infrastruktur smulades sönder, där sjukhus och skolor bombades etcetera. Där flera olika krigsbrott skulle begås. Tyvärr blev det en makaber sanning.

Det är många som heller inte tror att Ryssland kommer att använda biologiska vapen i krigföringen. Det finns många som inte tror att Ryssland kommer att därefter gå vidare för att invadera andra Baltiska stater. Inte heller är det så många som tror att Ryssland kommer att invadera vare sig Finland eller Sverige. Men vad har vi tragiskt nog lärt oss? Vi har lärt oss att det osannolika mycket väl kan inträffa.

Bli först att kommentera

Konsten att bli osams

Av , , Bli först att kommentera 2

Konsten att bli osams är väl utvecklad hos många. Konsten att bli osams är en sportgren som ofta leder till konflikt. Konflikten suger. En del hyllar konflikter för de ger dem tillfälle att ”säga vad de tycker”, att ”få rätt”, att ”ge igen” och att ”inte vika ner sig”. Dessutom är det vanligt att inte anse sig behöva kompromissa, inte behöva se saker och ting från den andra sidan eller att inte behöva visa sig svag och försona sig.

Ju längre en konflikt varat desto svårare är den att lösa. Ofta handlar det om det enkla att de trilskande parterna inte pratat med varandra. Även de svårare konflikterna kan lösas med hjälp av medlare. En medlare är en objektiv och oberoende part som guidar parterna fram till en lösning och en överenskommelse. Hemligheten ligger i att lösningen faktiskt finns bland parterna själva.

Jag är expert på konsten att bli osams för att jag då och då är verksam som medlare: Dessutom har jag studerat medling och förhandling på ett välrenommerat universitet.

Märkligt är att en del är särskilt benägna att skapa konflikter och andra är begåvade med förmågan att undvika dem. Konflikträdd har även blivit ett negativt laddat ord men det är egentligen ofta en värdefull egenskap. Att odla och utveckla prestigeförmågan är ytterst befrämjande för att skapa osämja eller att bli impopulär.

Var en god och empatisk människa och odla inlevelseförmågan!

Bli först att kommentera

Efterlysning av snällhet

Av , , Bli först att kommentera 5

Snällhet efterlyses. Mera snällhet krävs för en godare tillvaro. Många människor är faktiskt snälla men det finns för många som inte är det. Snälla människor mobbar inte. Snälla människor är inte rasister. Snälla människor skriver inte hemska saker på sociala plattformar som Facebook, Instagram, Snapchat med flera. Snällheten är ibland underskattad. Snälla människor slåss inte. Buddister går den ”Ädla åttafaldiga vägen” med rätt-, förståelse, avsikt, tal, handling, levebröd, ansträngning, närvaro och koncentration. Jag vet att jag tänkte fel för länge sedan när jag hörde någon säga ”ja men hen är i alla fall snäll”. Jag skall erkänna att jag förringade denna egenskap att vara snäll eller kanske rättare sagt tog den för givet. Med tiden upptäckte jag att snällhet verkade vara bristvara hos några. Dessa några kunde göra livet surt föra andra. Man skall vara snäll mot ”småen” brukade en av mina vänner säga. Vilket innebar att man skall vara snäll särskilt mot barn. Det samma gäller till exempel hundar. Både barn och hundar ger villkorslös kärlet och litar på andra. Kom ihåg att det är fint att vara snäll.

Bli först att kommentera

Overklighetens bild

Av , , Bli först att kommentera 2

Sociala mediaplattformar ger möjlighet till overklighetens bild av oss. Många gånger visar sociala mediaplattformar såsom Facebook och Instagram inte en helt sann bild av människors vardagsverklighet. I ärlighetens namn visar de allra flesta inläggen sanningen. Men undantagen och möjligheterna att styra bilden av sig själv är ytterst intressant. Vad händer egentligen på sociala media typ Facebook, Instagram och till och med Linkedin. Med mitt påstående om att ”du kan få vara den du önskat att du alltid vore” kan du styra din så kallade image.

Vad kan jag ha upptäckt under över ett decennium? Jo, att du helt och hållet kan styra bilden av dig själv genom att bestämma vad du vill lägga upp och vad och vilka du vill följa. Och framför allt vad du inte väljer att lägga upp. Har någon läst om att äta en filbryta med ett glas mjölk? Inte så ofta inträffas det. Det handlar mera om hummer Thermidor och ett glas Amarone. Bilder från garageförrådet och bakgården konkurreras ut av bilder från Zell am Zee, Åre och andra läckra platser. Toppen för jägaren är att posera vid en nyskjuten björn eller en trettiotaggare. Så skapar människan bilden av en jägare. Själv har jag fotograferats tillsammans med hunden Tjapp. Några kan säkert minnas politikern som ofta gjorde inlägg om hur familjen gick på fina krogen och hur han ofta genomfört ett träningspass och läste böcker. Jag antydde inte att det var fel att göra så utan att möjligheten finns att styra. Inläggen visar intressen och skapar uppfattningen om den person som hanterar kontot.

Den andra styrfaktorn är som exempel hur Facebook själva styr flödet och vad vi får se. I dagens DN citerar Peter Wolodarski Washington Post, ”…Washington Post i detalj visade att bolagets egna system – FB:s algoritmer – varit programmerade för att till exempel gynna material som väcker arga reaktioner. Starka känslor har belönats, innehåll som förstärker motsättningar och spär på polarisering har gynnats och blivit mer synligt.”

Uppmaningen är att kritiskt granska text, bilder och hänvisningar i inläggen.

Bli först att kommentera
Arkiv