Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Uppfinningsrika Vindelbor

Av , , Bli först att kommentera 1

Det finns till och med ordspråk för sådana svåra tider som vi nu har med den osynlig fienden som smittar. Nöden är uppfinningens moder eller utmaningar och prövningar gör oss uppfinningsrika. Då undrar jag över hur går det för oss här i Vindeln. Vet du något exempel på vad någon, entreprenör i sitt företag eller privatperson, eller du själv har hittat på eller känner till eller vill föreslå av vad som underlättar och upplyfter vår tillvaro? Det kan vara enkla relativt självklara ting som hemkörning, särskilt rum hos frisören, eller som i Umeå där någon startat en webbaserad tidning på engelska.

Genom tiderna har många Vindelbor visat sig uppfinningsrika och kreativa för annars hade vi inte dessa framgångsrika företag. Låt oss smittas av uppfinningsrikedomen. Kom med förslag och idéer!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Källgranskning igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Att granska en källa på internet eller annan tryckt källa bemödar sig folk sällan om. Skälet är att det är komplicerat och kräver tid. Ibland är det heller inte möjligt. Redan från början är det vanligt att man drar en egen slutsats, vad annars. Som i exemplet nyligen där tjugotvå forskare ger Folkhälsomyndigheten kritik för brister i arbetet med att bromsa och förhindra spridning av coronavirus ligger det när till hands att mera tro på kritiken eller på Folkhälsomyndigheten. Det är klart att man skall tro på så många forskare tänker sannolikt många. Från InternetstiftelsenInternetstiftelsen

När det gäller president Trump kan man i försa hand utgå från att det inte är sant vad han säger.

Praktisk källkritik på nätet

Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet. I det här kapitlet hittar du några av dem. Du får bland annat tips på hur du kan ta reda på vem som står bakom en webbsajt, en grundläggande genomgång av hur webb­adresser är uppbyggda och vilken information du kan få ut av dem, hur du granskar och utvärderar webbplatser, använder söktjänster på rätt sätt och vad du egt

Citerat från Umeå universitetUmeå universitet

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Vem är ansvarig för informationen?a

Är författaren en expert på området?

Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen?

Kan du av exempelvis webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?

Finns det kontaktuppgifter?

Vad innehåller materialet?

Innehåller källan den information du söker?

Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad?

Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup?

Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text?

Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?

Vilken är målgruppen för materialet?

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?

På vilket sätt är materialet relevant för dina behov?

När skrevs materialet?

När utgavs/publicerades materialet?

Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?

Varför har författaren/utgivaren publicerat materialet?

Vill författaren informera, presentera forskning, påverka, sälja eller underhålla?

Granska bilder

Lärarnas Tidning har en bra artikel om att granska bilder.  Från Lärarnas Tidning, Lärarnas tidning

Bli först att kommentera
Etiketter:

Medling på ideell basis

Av , , Bli först att kommentera 0

Medlare Hansen. Jag har funderat på hur jag kan hjälpa till. Nu vill jag göra en ideell satsning på medling vid tvister. Medlingen är helt kostnadsfri för privatpersoner. Det är mitt bidrag i dessa tider. Jag har många års erfarenhet av medling vid olika slag av konflikter och en akademisk utbildning som medlare från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet. Jag har medlat i allt från större konflikter mellan gruvbolag och villaägare, till tvister mellan privatpersoner och i enklare grannfejder. När man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Ofta handlar det helt enkelt om att man inte pratar med varandra. Det kan vara granntvister, andra personliga tvister, personaltvister, tvister med företag eller tvister mellan olika företag. Då kan en oberoende och objektiv medlare hjälpa till. Medlaren vägleder parterna i samtal men föreslår ingen lösning utan lösningen på konflikten finns egentligen hos parterna själva. Medling skall vara frivillig och kan avbrytas när som helst.

Det är inte ovanligt att vara oense och inte heller att meningsskiljaktigheterna, om den får vara en tid, eskalerar till en tydlig konflikt. Det mår ingen bra av.

I dessa tider kan medlingen genomföras antingen via Facetime, Skype eller varför inte utomhus. En medling kan börja med att en part hör av sig till mig för att få praktiska frågor besvarade om hur det kan gå till. Någon kanske helt enkelt vill ha råd om vad som är medlingsbart och hur hen skall komma överens med den part man är i tvist med.

Vill man bevara goda relationer efter tvisten är medling en mycket bra lösning i stället för att gå till domstol. Det finns naturligtvis tvister som inte kan eller bör lösas genom medling men det får du svar på redan från början. Tveka i så fall inte att höra av dig till mig för att stilla en nyfikenhet och få kunskap om vad medling kan åstadkomma.

Hälsning Villy Hansen, Medlare Hansen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Delade meningar i fjällorten

Av , , Bli först att kommentera 1

Frågan om rätt och fel tycker jag är intressant för att den är så svår och uppstår dagligen. Frågeställningarna handlar om etik (vad som är rätt och fel) och moral (hur man i praktiken handlar). Med allt detta vill jag säga att det filosofiska ämnet etik om rätt och fel är svårt och man bör tänka efter och se saken från flera olika perspektiv. Nedan citeras från en artikel i dagens VK 2020-04-06.

I en mindre fjällort kommer liftägaren att hålla öppet för att hen anser att det går bra att ha öppet, ”– Jag har lyssnat till Folkhälsomyndigheten, Slao (Svenska skidanläggningars organisation) och Visita (branschorgan för turismnäringen).” Men har hen rätt? Svaret är inte självklart. Låt oss säga att om folk i allmänhet tycker att det trots allt är fel att ha öppet har han då fel? Eller att de allra flesta anläggningar väljer att stänga sina anläggningar i Påsk. Det som är rätt enligt juridiken (lag och förordning) kanske inte alltid anses vara rätt om folk i allmänhet tycker att det är fel.

”Ute på byn är meningarna delade om vad som är rätt eller fel.” Alla vågar inte alltid säga sin mening för rädslan att stöta sig. Vidare kan man läsa i artikeln VK, enligt vad en stugboende sade ”Påsken kan också vara den enda helg på året där många nära och kära träffas från olika landsändar. Familjer återförenas och en veckas samvaro ska räcka ett helt år fram till nästa påsk. De som firar sina påsklov i ………. tvingas nu att hålla distans till de man tycker om.” Om vi stannar till där ett ögonblick, vad var det som Folkhälsomyndigheten menade. Jo, undvik resor. Här kan bedömningens logik halta en del. Nu förstår vi att logiken brister en del med motsägande ställningstaganden. Men frågeställningen kvarstår, vad är egentligen rätt och vad är fel?

Liftägaren, ”Han tror att en majoritet av byns befolkning stöttar honom i hans beslut att hålla ……..  öppet. Han säger också att hotellet i stort sett är fullbokat och att han i det läget inte vill permittera sin personal.” Fullbokat hotell, vad kan det betyda för ”inflyttad smitta?

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ords betydelse och användning behöver tänkas om

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är tiden kommen när även vanliga och enkla ords betydelse och användning behöver tänkas efter och mycket behöver ifrågasättas. Vi kommer att också nödgas klamra oss fast vid till synes triviala och positiva ting. Många funderar över vad som är rätt och fel och hur vi skall handla. Det filosofiska ämnet etik har utan att många särskilt noterat det kommit att bli ämnet för varje dag. Etik handlar om vad som är rätt och fel och moral om hur man handlar. Hur förtvivlad och uttråkad skall en människa egentligen få bli över att nödgas arbeta hemma under en tid när andra ting och andra människor definitivt har det betydligt värre? Är det rätt av människor att resa från smittans epicentrum till glesbygdens skidanläggningar där den åldrande befolkningen bor och sjukvården inte kan klara av det akuta? Är det rätt av media att påkalla och piska upp stämningen med begrepp som ”byamentalitet” när det sannolikt handla om tillfällig primalrädsla?

En eftertänksam människa behöver inte vara filosof för att förmå tänka efter och förstå att varje ställningstagande i en fråga om rätt och fel kräver att saker och ting ses från flera olika håll. Ställer man sig endast frågan om i fall det är ekonomi eller folkets hälsa som skall prioriteras råkar man i ett klassiskt dilemma. Svaret beror på hur frågeställningarna formuleras, vem som ställer dem och det rådande läget. Säger man som en liftansvarig gjorde för några dagar sedan om Påsken, ”det är ju nu pengarna skall in” då är svaret vid första anblicken givet. Inte ens vad experter, forskare och specialister, säger är självklart utan varje människa behöver bilda sin egen uppfattning men först efter ordentligt övervägande. Vår tid ställer stora krav på oss. Det finns inte endaste ett rätt eller ett fel.

Mycket få av oss nu levande har varit med om detta nu likt ett krigstillstånd. Därför måste vi upphöja det lilla. Det är naturligtvis lätt sagt men svårligen gjort.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Skall man stänga skidanläggningarna i norr?

Av , , Bli först att kommentera 2

Skall man stänga skidanläggningarna i norr? I svåra lägen när ställningstagande skall göras och beslut fattas bör man inte undgå att fråga sig vad som är rätt och fel och hur man skall handla. Etik handlar om att funderar kring vad som är rätt och fel och särskilt varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan vara dåligt för en annan. Hur man sedan handlar är en moralisk fråga. Etik är ett filosofiskt ämne. Professor emeritus i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö säger att ”det som har de bästa argumenten för sig kan man ansluta sig till”. Detta ställer därför krav på tänkaren och beslutsfattaren. En pragmatisk filosof kan ge beslutsfattaren, du och jag, en verktygslåda för att resonera sig fram till ett ställningstagande. Så har det gjorts till stöd för sjukvården. I dagliga frågor kan man naturligtvis tänka helt själv. I praktisk mening innebär det att olika konsekvenser av ett tilltänkt beslut skall övervägas. Som exempel kan det innebära att om jag och flera andra hamstrar Alvedon kommer några att för tillfället bli utan. Är det rätt? Om skidanläggningar i norra Sverige inte stänger över Påsken. Vad betyder detta för deras ekonomi och vad betyder detta för risken att inresande skall bidra till att smitta ortens åldrande befolkning? Ett slående citat är det som en liftansvarig sade i Västerbottensnytt i går. ”Det är nu pengarna skall in.”. Då hade han det ekonomiska perspektivet. Men vi behöver se saker och ting från olika håll.

Därför sätter den hänsynslösa Corona-smittan etik och moral på sitt yttersta. Vi får tänka till.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Beslut vid osäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är en, något seriöst begränsad filosofisk artikel om sannolikhet och osäkerhet med exemplet bromssträcka som kan användas som analogi för andra beslutsområden. Exemplet utgör färd med bil fram till stoppskyltställe. Premisserna är osäker kunskap om friktion vid rådande vinterväg, reaktionstid d.v.s. tid för från perception (varseblivning), analys, beslut genomförande, grad av säkerhet som önskas att få stopp på bilen inför stoppskyltställe, effekter och konsekvenser av för tidig inbromsning eller för sen inbromsning. Effekter och konsekvenser av för sen inbromsning antas bli ytterst negativ genom att fordonet passerar stoppskyltställe, respektive för tidiga inbromsning vilket skulle innebära onödig tidsåtgång och sannolik irritation från omgivningen.

Om kunskapen är osäker om friktion vid rådande tillfälle behövs det tas hänsyn till när inbromsningen skall iscensättas vilket med hög sannolikhet innebär tidigare beslut om inbromsning. Om det är viktigare med senaste inbromsning eller så kallad optimal inbromsning ökar risken att vid osäker kunskap om friktion vid rådande tillfälle, att konsekvensen blir att inte kunna få stopp med bilen senast vid stoppskyltstället.

En slutsats bör bli att om det råder osäker om friktionen vid tillfället, bör inbromsningen ske något tidigare än om säker kunskap skulle gälla. Liknande sannolikhetskalkyl och beslutsmodell kan företrädesvis användas vid pandemier men dock naturligtvis med andra premisser.

Invändningar mottas gladeligen och kommer säkerligen mig till mycket stor nytta.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad är sant, sannolikt eller troligt?

Av , , Bli först att kommentera 2

I dessa tider handlar det om att förstå vad som är sant, inte sant och vad som är desinformation. Vad och vem kan vi ens lita på? Vad är sant, sannolikt eller troligt? I dessa dagar har faktagranskning och sannolikhetslära viktiga discipliner. Vi är satta på prov. Jag vill förenkla och kalla sannolikhetslära för något man bedömer om det är sant, sannolikt eller troligt. Retoriker är nöjda med att något är troligt eller högst sannolikt. Vetenskapspersoner vill att något skall vara sant. Jag kan citera filosofen Åsa Wikfors i sin bok, Alternativa Fakta om kunskap och dess fiender, ”om det står en häst i min trädgård och det faktiskt gör det, är det sant. Sannolikhetslära är en matematisk övning men den kan användas mera filosofiskt för att resonera sig fram till ett ställningstagande om vilken uppfattning vi vill ansluta oss till.

I dagarna möts vi av bland andra många egenutnämnda epidemiologer. Då menar jag inte faktakunniga experter innanför och utanför expertorganisationerna utan typ amatör epidemiologer i åsiktsbaletten. Vad som är vetenskapligt rätt och fel är en det svårt att i allmänhet avgöra. När jag läste vetenskapsteori på LTU blev jag rätt villrådig och insåg att ämnet om vad som är vetenskapliga fakta är en mycket omständlig uppgift att avgöra. Vi nödgas därför oftast tro. Minns Paolo Macchiarini som rekryteras som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Alla trodde på honom. Är det sannolikt, troligt eller sant att man förhindrar en smitta med vissa specifika insatser, kan man fråga sig? Här är vi helt utelämnade till vår egen ”tro” eller om vi var och en ens har någon vetenskap om detta. Själv bestämmer jag mig för att förlita mig på vissa forskare som uttalar sig men då infinner sig en lätt tveksamhet för jag är något skadad av vetenskapsteorin. Det är nu jag måste förlita mig på tilltro, det vill säga för mig till subjektiva aningar och intuition. Sanningen att säga är att vi inte faktiskt inte vet utan måste tro. Våra statliga expertinstitutioner kan ha mera rätt än ett antal forskare som uttalat sig något emot dem. I vart fall är det möjligt att själv söka fakta och därmed få vägledning. Akta sig en del för mediala debattörer och andra opinionsbildare utanför forskarkretsen och för politiker när du söker fakta.

Har du tid och intresse kan jag rekommendera en artikel skriven av Emanuel Karlsten om ”Ödmjukheten inför kunskap” https://www.gp.se/1.25357723

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vem är du bloggare?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag är, avsändare, originator eller vem ett inlägg kommer ifrån, en viktig del i källgranskningen, även när det gäller blogginlägg. Något lite kunde de skriva som nu är så anonyma. Det jag kan sakna hos ett flertal här på VK-bloggen är just någon information om vem du är som bloggar. Förväxla dock inte detta med meddelarfrihet, insändare och liknande där man har rätt att vara anonym. Jag kan ana att en del inte håller med mig trots allt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bergner naiv och godtrogen

Av , , Bli först att kommentera 2

Så naiv och godtrogen kan en välutbildad och aktad journalist vara. ”Sverigedemokraternas dubbla ansikte kan förändras”, han rundar dessutom av sin artikel med ”Man bör inte bjuda detta parti på politisk makt, men man bör sträva efter att förändra SD i rätt riktning”, skriver Bergner i dagens VK. Det Bergner syftar på är enskilda personer inom SD. Det kan naturligtvis vara så sant vad gäller enskilda personer men min fasta övertygelse att det inte går eller vill för ändras i ett parti av detta slag. Det borde även Bergner förstå att en strategi för SD är att klä sig i fårakläder. Bergner har dessutom rätt i att som han säger, det finns olika sidor av ett parti. Men de tillsynes goda sidorna hjälper inte när det finns alla dessa onda sidor. Bäste Bergner, din artikel är därmed intressant och läsvärd men du gör enligt min uppfattning en retorisk dikeskörning av det romantiska slaget.

Bli först att kommentera
Etiketter:
Arkiv