Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Att upphöja det lilla och sig själv

Av , , 2 kommentarer 2

Nödvändigheten av att upphöja det lilla och sig själv gäller nu. Summan av det gånga året kan få en människa att sänka sig allt för långt ner. Men det är då man måste höja sig och ofta förlita sig på det lilla. Aldrig tidigare har detta varit viktigare.

Inledningsvis vill jag varna för att några av er slutar läsa här för detta kan anses som filosofisk smörja. Men för de modiga och nyfikna, varsågod och läs vidare.

Politiskt käbbel, nationalistisk sörja. Några borgerliga partier har radikaliserats och tagit ett annat ytterst högerkonservativt parti under armarna och lett dem in i det politiska finrummet. De har fått betydande poster i olika utskott vilket väl kan ge dem tragiskt inflytande. En pandemi som för vissa snart är fallen i glömskans dunkel. Ett fasansfullt krig med bestialiska brott av den ryska regimen drabbade det ukrainska folket med ödesdigra effekter på många andra länders folk och ekonomier. En gigantisk inflation med höga elpriser och prisökningar som skjutit många familjer i sank. Nationalistiska tankegångar slår rot nästan överallt i världen, från den gången Donald via Ungern till Sverige. Isen smälter. Regnmoln hopar sig och det blir varm och torrt och brinner. Klimatet hotas. Det har till synes blivit riktigt illa beställt för oss.

Invandrare får skulden av många för nästan allt. Grupper ställs mot varandra och det anses att den enes bröd måste vara den andres död. Nyheter, i synnerhet på internet, kan man inte alltid lita på. Nu är det dags. Nu är det dags att konstatera och erkänna att allt inte är så dåligt som högernationalisterna och andra sympatisörer påstår. Det går inte utför med vårt land. Allt har inte blivit sämre utan har ibland faktiskt blivit bättre. Tro därför inte på illasinnade rykten om du inte kan kontrollera fakta. Tyvärr är det så att sanningen för många är den de bäst känner för och inte fakta som det borde vara.

Det är nu vi måste upphöja det lilla och oss själva. Se till vad som kan bli glädje för dagen. Själv har jag lurat liemannen två gånger men höll på att inte se vad som är värt att uppskatta. Men för detta krävs ändå en viss ansträngning. Vi får ingenting gratis utan att använda tankens makt.

 

2 kommentarer
Etiketter:

Vem i världen kan man lita på

Av , , Bli först att kommentera 1

Min besvikelse känner inga gränser. När ett parti med rutten människosyn och en ideologi och bakgrund blir normaliserade av bland annat två etablerade partier med tydlig makthunger. Ett tredje parti var på god väg att ta dem i handen. Detta sker till priset av en etisk kompass helt ur funktion där de endast ser till förevändningen om ”sakpolitiken” och blundar för partiets bakgrund och ideologi och idé. Det var till och med en gång en ledare för länge sedan som förde an attraktiv sakpolitik, typ en billig bil åt alla etcetera. Det kallar jag sakpolitik och allt annat avskyvärt.

I ett nyhetsprogram menade partiledaren att hela familjen skulle utvisas om någon av dem begick ett visst brott. Journalisten hade en bra fråga som en form av invändning men frågan föll bort eftersom partiledaren svarade på en annan fråga. Amatörmässigt av journalisten för en gång skull! Vad jag förstådd har Brasilien också en ”sakpolitiker”. Se upp för sakpolitiker som enbart pratar om sakpolitik.

Det är sant för jag har stora frågetecken om KD och M just för att de är beredda att lyfta in detta ultranationalistiska parti i värmen. Säg inte att det är väljarna som bestämmer taktiken. Eller påstå det för det är just vad som är grunden till min besvikelse. Vem kan man då lita på?

Jag tror att dem som, sympatiserar med detta ultranationalistiska parti faktiskt känner sig som förlorare i detta samhälle eller tycker mycket illa om invandrare och har näven knuten i fickan. Jag tror att trots utbildningsnivån bland vissa dessa sympatisörer må vara hög men synen på medmänniskor är ändå låg. Jag nämner inte partiets namn för det behövs inte. Jag säger som Hoola Bandoola Band sjunger ”Vem i hela världen kan man lita på?” Putin????? Åkesson???? Ebba??? Kristersson??? Johan??  Andersson! Lavrov??????? Oligarkerna?! Edward? Ågren? Lindberg? Wolodymyr?

Bli först att kommentera

Se upp för dagordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

De frågor som belyses mest av media är inte alltid de viktigaste frågorna för folk i allmänhet.

Detta inlägg handlar om dagordningsteorin som journalisten Maxwell Mc Combs skrivit om. Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen 2006, Maxwell Mc Combs. Boken behandlar hans forskning av hundratals rapporter och artiklar om hur folk i allmänhet uppfattar vad som är viktiga frågor. Han påvisar ett starkt samband mellan vad som rapporteras av media och vilka frågor som folk tycker är de viktigaste frågor. Men vid djupare intervjuer med respondenter om vad som är viktigast för dem visar det sig oftast vara helt andra frågor.

Från valkampanjen och medias rapportering uppfattar inte alla väljare att exempelvis ”lag och ordning” är viktigast för dem utan i stället skola, äldrevård, klimat och andra frågor.

Om media har ansvar för bevakningen av valet väljer jag att inte ha någon uppfattning om denna gång. För opinionsbildare, politiker är ambitionen att påverka dagordningen det vill säga få upp sina frågor på den mediala dagordningen.

Sofia Mirjamsdotter skriver i dagens VK, ”Här skulle jag vilja sätta ljus på mediernas ansvar för valbevakningen. Debatt efter debatt, utfrågning efter utfrågning har haft brott och straff och elbrist i fokus. Klimatet desto mindre, skolan knappt alls.” skriver.

Mitt råd blir. Se upp för dagordningen, de frågor som media bevakar och rapporterar om allra mest.

Bli först att kommentera

Normaliseringens farligheter

Av , , 1 kommentar 3

En fara inom politiken och i samhället är normalisering. Normalisering kan förstås som det som inte tidigare varit acceptabelt har blivit accepterat. Men naturligtvis inte hos alla. Normalisering kan uppstå på olika vägar. En är när något inträffar i så små steg att det inte riktigt uppmärksammas eller anses som hot mot den tidigare acceptabla så kallade normala uppfattningen. För en och annan valperiod sedan var det inte accepterat att skylta med sina sympatier med ett parti känt för sin uttalade främlingsfientlighet. Nu har just detta parti förts in i det politiska finrummet av M, KD och även L. Så bidrar politiken till normalisering av det som tidigare inte varit accepterat. Omoralisk normalisering sker naturligtvis inom många andra områden och inte endast inom politiken.

Ett exempel på normalisering är polarisering hur vänster respektive högerorienterade partier drar sig ännu mera till vänster respektive höger. Detta skulle kunna kallas för radikalisering till det normalt accepterade. Snart är det tyvärr mera normalt och därmed accepterat med flera politiska partier i ett parlament med tydliga högernationalistiska inslag. Dessa partiers sympatisörer och väljare kallar det demokrati. Jag kallar det i så fall ör ett sorgligt resultat av demokrati.

1 kommentar
Etiketter:

Gnidflation

Av , , Bli först att kommentera 1

Gnidflation ger fart åt inflationen och priselasticitet styr. Det vill säga gnidigheten. Som Joe Biden sade, Gridflation. Jag tror inte för ett ögonblicks att detaljhandeln och i synnerhet livsmedelshandeln har gjort optimala analyser om nödvändigheten av vad som bör ligga till grund för prishöjningar. Under pandemin klarade sig livsmedelshandeln riktigt bra medan flera andra näringar gick på knäna eller dukade under. Vi har i Sverige den högsta inflationen på trettio år och livsmedelshandeln och den övriga detaljhandeln ser ut att klara sig väl genom att höja priserna. Vi måste faktiskt fortsätta köpa mat.

Sannolikt går resonemanget så här. ”Folk i allmänhet vet att priserna ökar så de förstår att det behöver ske prishöjningar så låt oss för guds inte missa att höja priset”. Men då säger företrädarna naturligtvis att jag har helt fel.

Priselasticiteten innebär att konsumenten förändrar sitt beteende om priset höjs eller sänks. Om livsmedelspriser höjs och konsumenten fortsätter att köpa kan handlaren välja att behålla priset eller höja det ytterligare för att se vad som händer. På ett kafé i Umeå kostar en vanlig kopp svart kaffe fyrtio (40) kronor. När de höjde priset senast fortsatte sannolikt tidigare kunder att handla.

Under de svårare tider som nu redan inträffat och ser ut att kunna bli ännu svårare kommer med största sannolikhet priselasticiteten att förändras så att människor ändrar sina köp- och konsumentvanor. Det kan innebära att handeln säljer mindre men då kan marginalerna genom prishöjningar blivit högre och handlaren tjänar lika mycket eller bättre.

Det måste få bli en fungerande livsmedelsmarknad med konkurrens som pressar priserna mera än vad som sker med tre dominerande block, Coop, ICA och Hemköp/Willys. Högst troligen kommer några helt nya in på banan men med något mindre och billigare sortiment. Välkomna!

Bli först att kommentera

Varningsflagga för språk

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är allt för lätt att reta upp och irritera läsare om man inte ser sig för när man skriver. Det är intressant och lärorikt att analysera reaktionerna och kommentarer man fått. Detta gäller i synnerhet ämnena politik, religion och etik och moral (rätt och fel).

Vårt svenska språk innehåller sinnrika verktyg för bokstavsskötsel och ordbruk.

Den som i kommentarer inte riktigt kan finna språket med orden av de rätta valörerna eller få de önskade orden att rinna till använder inte sällan VERSALER och ett och annat utropstecken! !!!. Eller de kanske använder uppseendeväckande kraftuttryck. En annan variant är att påstå att den som skriver ”hatar” när den som skriver endast uttrycker sig lite smått kritiskt eller ifrågasättande. Allt för ofta uppvisas aggressioner eller andra starka affektiva reaktioner. Kanske för att de upplever sig kunna söljas av anonymiteten på internet och intetsägande signaturer utan deras riktiga namn. Likt i trafiken där många vågar sig på att vara arga. Men varför är så pass många så pass lättretade och ibland helt enkelt kränkta? Sannolikt borde jag i så fall vakta mina ord och formuleringar men då blir det tråkigt att skriva tycker jag.

Man skall ha klart för sig att ironi som barn inte förstår retar upp många. Satiren får också liknande effekt av uppretade känslor.

Retorik är dock inte bara retorik utan så mycket mer. Det går även bra att kriga med ord för något man vill eller anser. Det är då olika motståndsrörelser ger sig till känna. Den värsta och svåraste av dem är internettrollet, trollfabriken och de anonyma.

Bli först att kommentera

Farlig underskattning

Av , , Bli först att kommentera 1

Underskatta aldrig människor som anser sig orättvist behandlade, arga människor, dem som anser sig inte lyckats så bra i vårt samhälle, dem som bär på rasistiska gener, dem som inte talar sanning och dem som anser att ”allt är åt helvete”.

Italien har ett högerblock med tre nationalistiska partier och ett av dem fascistiskt. Sverige är med i samma liga som har ett högerblock med tre högerpartier varav två av de borgerliga blivit högerradikaliserade partier. Ett av de tre är starkt nationalistiskt och lyckats dra med sig de godtrogna. De flesta av partierna i riksdagen irrar runt i programbladen och försöker hitta sin publik. Ett av partierna har tagit hand om dagordningen för flera av de andra. Till och med L drogs med för dem ”kunde man lita på” sade partiledaren. Två av partierna i högerblocket visade särdeles tydlig makthunger och godtrogenhet varför de till synes ställde upp på det de tidigare lovat att inte sade sig vilja ställa upp på. Ett av dem övergav ”Gud i himlen” för att mera ägna sig åt ”fan i underjorden” vilket gjorde att Lewi Petrus vände sig i sin grav.

De bedrägliga begreppen ”samtala med” och ”sakpolitik” togs i bruk med syfte att förvilla publiken likt illusionister gör för att glömma bort ideologier och bakomliggande dunkla syften. Ett av partierna förskönade och minimaliserade sina fulheter, som exempel med talet om ”det harmlösa tåget till Kabul” och ”Helg segern”. Dessutom hade flera av dem med fulheter i bakgrunden tappat minnet.

Under tiden som många i publiken vill se dem misslyckas i riksdagen kommer de ändå att hinna ställa till med en hel oönskade ting.

Ett av partierna stod kvar i mitten men fick betala dyrt för det. Ett annat parti, det största partiet fick betala ett pris för att yttersta högern rånade dem arbetarna. Men alla, nästan alla hade glömt de viktigaste frågorna som människor egentligen har för att ”lag och ordning” och ”invandring” gjorde dem blinda.

 

Bli först att kommentera

Immoralia etica ett farligt virus har sprider sig

Av , , Bli först att kommentera 2

Ett relativt nytt med mycket farligt virus immoralia etica sprider sig nu lavinartat i Sverige. Även i övriga Europa har vi sett spridningar av viruset men allt för få har inte riktigt förstått faran med det. Viruset angriper sannolikt först hjärnan och de funktioner som hänger samman med medkänsla och empati, kritiskt granskande och det historiska minnet. Tidiga varningar om spridning och faran med att bli angripen dök upp men de avfärdades av några högerradikaliserade borgerliga politiska partier och annat godtroget folk. Viruset har muterat ett antal gånger och härjar nu i en mycket smittsam och farlig variant. Dem som angrips har en mycket lång och konsekvensfylld sjukdomstid framför sig.

Viruset angriper inte alla. Många visar lyckligtvis tydliga tecken på resistens. Sannolikt kommer inget vaccin att kunna hindra spridningen utan ”motgiftet” är faktasökning, källgranskning och en etisk kompass som fungerar väl. I vissa grupper har viruset fått ordentligt fäste såsom flera politiska grupperingar vilka som första symptom visat särskilt uttalad makthunger utan hänsyn till biverkningar. För annat folk i allmänhet ger sig symptomen till uttryck med bland annat eskalerande främlingsfientlighet, känsla av misslyckande och upplevelse av orättvist behandlande. Paradoxalt nog uppvisar flera personer aversion mot invandrare i dom delar av landet som faktiskt inte har problem sammankopplade med invandring och migration.

Ett annat vanligt symptom är selektivt historiskt minne vilket ger sig till uttryck av att de bland annat inte vill kännas vi förintelsen.  En allt för tydlig och överfokuserad tro på så kallad ”lag och ordning” leder vid flera tillfällen till en släng av fascistisk smitta när andra viktiga ting som miljöhänsyn, äldrevård och skola i samhället undertrycks och inte känns vid som lika viktigt. En utbredd symptombild ger sig i uttryck av att dem som angripits av immoralia etica rent generellt anser att Sverige är det sämsta bland sämsta länder.

 

Bli först att kommentera

Stanna kvar i Skåne

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett parti som omkring åttio procent inte röstade på men tragiskt nog cirka tjugo procent röstade på tillsatte en riksdagsman från Skåne med placering i Skåne för Västerbottens mandat. Det bästa vore att dem av den sortens politiskt parti ändå höll sig helt borta.

Med inlägg av detta slag brukar jag få en ordentlig högerstorm av troll och Icke troll över mig. Så kan det gå till i yttrandefrihetens och demokratins land.

Bli först att kommentera

Det måste vända snart

Av , , Bli först att kommentera 1

Vändningen kan vänta oss alldeles runt hörnet. Låt oss hitta vägar till hoppet om en bättre framtid inte långt bort. Vi behöver hjälpa varandra om hopp i dessa tider när få bemödar sig om att ge oss hopp. Efter ett passerat riksdagsval där det påstås att vårt land är näst intill det sämsta bland länder. Detta är tragiskt nog en fascistisk strategi att påstå hur fruktansvärt illa det står till i lander.

Grym inflation och höjda räntor väntar sannolikt på att bli ännu högra. Energipriser som skrämmer oss till sanslöshet. Alldeles intill vårt grannland utövar en totalitär rysk regim och en krigsherre omänskliga övergrepp och brott mot det ukrainska folket. Inflationen är den högsta i landet på trettio år. Priserna på livsmedel som alla måste ha ökar hele tiden. Hushållens människor måste snåla in på allt som är möjligt och omöjligt. Till vad skall vi sätta våra hopp? Maktskiftets politiker lovade runt om allt från lägre energipriser till lägre drivmedelspriser och en hel del annat. En ansenlig del av både politiker och sympatisörerna säger att det mesta var invandrarnas fel att det därför står illa till med Sverige. Är det trovärdigt?

Vi måste helt enkelt förlita oss på hoppet om att det måste bli bättre. Visserligen har vi inte krig och svält i vårt land. Men den ryska regimen flåsar oss i nacken.

Ingen kunde för bara tre år sedan tro att allt det otroliga som har inträffat de senaste åren verkligen skulle inträffa. Men det gjorde det. När det är så här mörkt bör vi tro att det otroliga därför kan hända, att vändningen till det bättre ligger inte allt för långt bort.

Bli först att kommentera