Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Dags att skörda frukterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Trenden eller i vart fall tendensen ”att bo på landsbygden” gör sig gällande. Den borde även gynna förutsättningar att göra Vindelns kommun attraktivare. Därvidlag kan Vindelns kommun skörda frukter genom att underlätta för människor att bo kvar eller gärna flytta hit. Vi har en fantastisk natur, goda pendlingsmöjligheter, relativt god service av olika slag med mera som kan utvecklas. För att citera dagens VK ” ””Coronaflyttarna”” behöver inte enbart bero på de ekonomiska fördelarna utan kan också grunda sig i ett medvetet livsstilsval. ””Work-life-balance”” är ett koncept som blivit allt mer förekommande på sociala medier.”, Linnea Hylén. När nu Coronapandemin med vaccineringen sannolikt har klingat av i slutet av detta år kvarstår sannolikt en del förutsättningar som kan underlätta att bo i Vindelns kommun såsom, upplevda fördelar med att vissa dagar arbeta från hemmet, arbetsgivarnas uppvaknande av fördelarna, miljöfördelar med flera. Allt detta betyder både att man kan bo i Vindeln och arbeta i orterna omkring, däribland Umeå och tvärt om.

I kommunens dokument Näringslivsstrategi Vägen till Umeåregionens bästa näringslivsklimat 2019 – 2022 citeras ”Närheten till den växande staden Umeå är direkt avgörande för de allra flesta.” Med detta i tankarna kan man gärna förstå att de nya trenderna ger Vindelns kommun större möjligheter att växa en del. Vi blir aldrig stora men kan bli något större. Men det är inte endast dem som bor i regionen som bör kunna uppleva Vindelns kommun som ett attraktivt ställe att bo på utan även dem som bor på helt annat håll. Dags att skörda. Vad kan göras?

Bli först att kommentera

Etik och moral på sin spets.

Av , , Bli först att kommentera 3

Etikfrågorna och moralfrågorna om ”rätt och fel” är svåra men det är alltid aktuellt att fundera kring dem. Moral är det som människor faktiskt gör, utifrån olika etiska regler. Etik är hur vi tänker om vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, det vill säga resonemanget om hur vi tänker och känner angående moralen. Etik är därför ett filosofiskt ämne. Normativ etik kräver ett resonemang även utifrån sitt eget perspektiv. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan handla om dygd (att göra det goda som anses vara det rätta) eller och lojalitet mot samhället och dess medborgare, något som liknar ett samhällskontrakt.

Det som är rätt är inte alltid det som är juridiskt rätt eller fel. Vad folk i allmänhet tycker är rätt är oftast samhällets dominerande norm. Ett aktuellt exempel är generaldirektören för MSB Dan Eliasson med flera som brutit moralreglerna om den frivilliga disciplinen att undvika resor som inte är ”nödvändiga”. Dessutom är han högste befälhavaren för vår krismyndighet och som sådan bör han vara närvarande i denna exceptionella kris och inte resa utomlands. Dock bröt han inte mot någon lag eller förordning utan gjorde som han själv ansåg vara en nödvändig handling nämligen att resa utomlands för att träffa sin dotter. Han gjorde ytterligare ett misstag som var att påstå att resan var nödvändig. I stället skulle han sannolikt tjänat några smärre poäng på att erkänna fel och missbedömning. Men när miljoner människor har fått försaka sin längtan att träffa barn och barnbarn och andra vänner och närstående anser många att han borde ha visat ett gott exempel. Frågor man kan då ställa sig är om etik och moral är så viktiga frågor. Visst är det så. Vi känner väl igen att resonemang och synpunkter om gott och ont rätt och fel förekommer ofta. Människor har en viss benägenhet att vara allt för snabba i sitt bedömande om detta. Därför kan ett filosofiskt orienterat resonemang vara till gagn. Hur skulle vi må och leva om det endast är rättsetiker om bestämde normerna. Hur skall vi då handla? Professor emeritus i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö, säger ”det som har de bästa argumenten för sig kan man välja”. Därför finns det inte alltid ett enda rätt eller ett enda fel. Några exempel på filosofiska frågeställningar. Är det fel att inte vaccinera sig? Skall landets högsta ledare få göra samma misstag som folk i allmänhet? Vilka skall prioriteras i vaccinationskön? Och många fler frågor kan ställas varje dag.

Bli först att kommentera

Vindelns obalans

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om Vindelns kommun skulle lyckas spara sig till budgetbalans är det kanske inte det vi vill ha. Det skulle sannolikt ändå på sikt bli för låga intäkter för att ge de nyttigheter som medborgare vill ha och som sannolikt finns i kommuner som är något större med högre intäkter. Jag vill rekommendera att läsa artikeln ”Hårda besparingsförslag – ändå går det inte runt” i dagens VK (2021-01-02) som en orientering. Artikeln redovisar i allmänna ordalag vad som gjorts.

Vindelns kommun befinner sig i ”branschen för småkommuner” som är ett problemområde. Vi har helt enkelt för små intäkter av olika slag. Ett hårt sparande kan bland annat resultera i att nödvändiga investeringar skjuts upp och underhåll får vänta. Vi behöver bli flera innevånare i kommunen och för den skull bli ännu mera attraktiva. Men det finns även strukturella utmaningar på nationell nivå som handlar om rättvisa för medborgare i var de bor. Äldrevården, skolan etcetera skall inte ha lägre nivåer eller kvaliteter beroende på i vilken kommun man väljer att bo i. Visserligen kan vissa skillnader uppstå på grund av rent ideologiskt politiska beslut. Oavsett detta så bygger de politiska besluten på den gemensamma uppgiften att driva kommunen framåt till gagn för medborgarna och mindre på vilka ideologier partierna har. Vi plussade på med två för över tre år sedan när vi flyttade hit från Umeå.

Bli först att kommentera

En positiv berättelse

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är en positiv historia. Året 2020 blev bra år av flera olika skäl trots att många kallat det för ett sk–år. Det blev naturligtvis ett sorgligt år för dem som led, blev rädda och blev smittade men detta onda och försåtliga virus. Det onda är ännu inte över ännu men det går att se möjligheten till ljusning under andra delen av detta år. Jag gick in i året efter en hjärtoperation och med grav hjärtsvikt med cirka 20 – 25% kapacitet i hjärtats pumpförmåga. Genom disciplinerad och vetenskapligt grundat träning och mat blev denna kapacitet till cirka 58 procent i slutat på året. Men snart kom en smäll i början på året när pandemin var ett faktum i mars. Jag blev skakad och jag tyckte att de hjärtdiagnoser jag råkat ut för borde ha räckt. Men med strikt regler och försiktighet gick detta att tills vidare övervinna. I går åkte jag skidor en timme och styrketränade ytterligare en timme. Att uppnå detta trodde jag från början skulle ta ett par år.

Året lärde jag mig att saker och ting inte är självklara och sedan att ingenting alls är självklart. Allt kan hända. Men tack vare min fru Lillians hjälpinsatser i flera månader efter operationen då jag inte fick lyfta mer än fem kilo fick jag en bra start. Tack för det. För den som råkar ut för menliga hjärtdiagnoser finns det hjälp och bot om man följer vetenskapliga råd. Redan några dagar efter operationen i november 2019 började jag studera vilka möjligheter som fanns till rehabilitering. Tidigt förstod jag att det skulle komma att kosta på om man inte ville dö i förtid. För mig var valet enkelt om hur jag skulle gå till väga.

Men även pandemin har lärt mig mycket hur märkligt och makabert det än kan låta. En del ting som var viktiga innan blev oviktiga när pandemihelvetet blev ett faktum. Det var som att livet med de små enkla tingen fick en större betydelse. När pandemin är över inom detta år kan jag gå vidare och uppskatta det som jag tidigare uppfattade som självklart, kanske för trivialt och kanske inte ens såg. På så sätt blev det gånga året positivt och lärorikt för mig.

Bli först att kommentera

En omdömeslös illojal grupp

Av , , Bli först att kommentera 3

Varför har flera politiker och landets ledande personer typ Stefan Löfvén, Morgan Johansson, Magdalena Andersson, Dan Eliasson med säkerligen flera brutit mot sina egna rekommendationer och råd? Sannolikt har de följt beteendet hos den grupp av folk i allmänhet” som inte har ansett sig behöva vara försiktiga. Politiker gör som folk i allmänhet. Det kan med andra ord vara folkets fel. Eller? Vad blir följden? Jo att ännu fler av folk i allmänhet” som kommer att tycka att det heller inte behöver följa rekommendationer och råd. Nu får vi en gruppmed folk och fä, ursäkta folk och politiker som inte är lojala, inte följer rekommendationer och råd eller ens är försiktiga.

Bli först att kommentera

Vem är hjälte?

Av , , Bli först att kommentera 0

Att utropa hjältar kan ligga nära till hands ibland. I synnerhet i svåra påfrestande tider, som exempel i pandemiska tider, inom den utsatta vården. Med rätta utses dessa som hjältar. Inte av rättvisa för att jag tycker att många andra också kan vara hjältar utan för att de flesta i samhället får göra uppoffringar och lida. I vart fall kan utspinna sig ett slag av svartsjukedrama. Den nya sportgrenen heter ”vem lider mest”.

Bli först att kommentera

Hopp för hjärtat

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta inlägg är skrivet för att ge hopp. Ett år har gått sedan jag genomgick en kranskärlsoperation där jag fick fem nya blodkärl inopererade. De tre kranskärlen är till för att försörja själva hjärtat med blod. Mitt utgångsläge blev ändå grav kronisk hjärtsvikt där hjärtats pumpförmåga var mycket nedsatt och vänster hjärtkammare mycket förstorad. Hjärtats pumpförmåga efter operationen innebar att 80 % av blodet var kvar i hjärtat och att jag då endast kunde använda 20% av blodet för att syresätta kroppen. Dessutom fanns det vatten kvar i ena lungan och en del av den var sammanklappad. Ytterst illa. Dock finns det lösningar och bot. Så här har det gått. I förrgår körde jag ett tungt intervallpass på spinningcykel på 50 minuter och gick raskt samma dag 7,5 km i skogsterräng och i går körde jag ett styrkepass i det egna lilla gymmet. Numera kan jag använda 58% för syresättning efter ett pumpslag. Hjärtats vänstra kammare har minskat från 67 mm till 57 mm. Det är nästan normalt. Vattnet i lungan är borta och den har full verkan. Vad gäller hjärtsvikt råkar inte alla ut för det men jag gjorde det. Mina första promenader ägde rum inomhus på 10 minuter och utomhus cirka 100 meter.

Så här gick jag till väga för att börja min rehabilitering. Dels tankade jag hem ett antal litteraturstudier inom ämnet och dels tog jag vara på all det stöd som gavs från hjärtkliniken där jag vårdades (NUS, Norrlands Universitetssjukhus). Under förberedelseveckan inför operationen hade hjärtkliniken en personalfest. Jag undrade varför. Jo, kliniken hade varit ”bäst i Sverige för fjärde året i rad”. Av de olika studierna fastnade jag för, var denna; http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/01/Kronisk-hj%C3%A4rtsvikt.pdf . Det visade sig att jag prickat rätt för när jag besökte specialfysiologen för en uppföljning sade hon till mig. Dokumentet jag fastnat för ”är hjärtklinikens bibel, från den utgår våra rekommendationer och råd”. Dessutom rådfrågade jag min kardiolog Anders Eriksson om fysisk träning. Du får träna kondition tre dock högst fyra gånger i veckan. Efter uppföljningen i förra månaden får jag faktiskt träna mer om jag vill. Så innan man börjar träna skall man inhämta råd om vad som passar en. Jag tränar kondition varannan jag och styrketräning varannan dag och går även raskt varje dag. Enligt vetenskapen kan det handla om i vart fall minst tre gånger trettio minuters konditionsträning i veckan, och på sin egen nivå. Det finns hopp för även den som råkat mycket illa ut. Men det är inte gratis. Man får aldrig fråga sig om man har lust.

Först blev det en stor operation och sex mediciner livet ut. Till detta lägger jag det jag själv kan påverka. Hjärtvänlig mat med låg andel av onda fetter så kallade omättat fetter och mera vegetariskt innehåll i maten. Charkuterivaror är bannlysta för mig. Till detta kommer fysisk aktivitet och konditionsträning som bygger upp hjärtmuskeln.

För mig kändes det som om att livet rämnat en dag för ett år sedan. Jag som var mager, tränat hela livet och ansåg mig äta relativt nyttigt och till råga på var nykterist. Hade jag inte haft min då nyinköpta iWatch som kunde mäta både puls och hjärtflimmer när jag kända mig lite ”konstig” kunde se att pulsen var 140 slag per minut. Då hade jag i så fall inte åkt direkt till Hälsocentralen, och hade ett blodtryck på över 200, utan livet hade sannolikt tagit slut någon annan stans. I stället blev det ”gul bil” direkt till NUS i Umeå och allt som sedan följde därpå. Skatteåterbäringen blev stor. Livet på andra sidan ser ut att vara bra. Vissa stora saker har bliv små och visst som var mindre betydelsefullt tidigare har fått ett annat högra värde nu. Därför är det inte synd om mig längre.

Bli först att kommentera

Sorgligt tyst i Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är så sorgligt tyst i debatten i Vindel när man skulle kunnat använda VK-bloggen som de gör i Umeå. Regiontidningen Västerbotten Kuriren är inte endast till för Umeå. Å andra sidan har jag inte gjort ett inlägg sedan april detta år.

Politikerna borde i alla fall vara där men egna bloggar. Visserligen uppträder någon av dem på Facebook på egna sidor eller på sidan Vi i Vindeln. Men på ”Vi i Vindeln” är det mest efterlysningar av alla de slag. Inte så dumt det heller.

Kom igen nu. Skapa era egna bloggsidor på VK-bloggen!

Bli först att kommentera

Uppfinningsrika Vindelbor

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns till och med ordspråk för sådana svåra tider som vi nu har med den osynlig fienden som smittar. Nöden är uppfinningens moder eller utmaningar och prövningar gör oss uppfinningsrika. Då undrar jag över hur går det för oss här i Vindeln. Vet du något exempel på vad någon, entreprenör i sitt företag eller privatperson, eller du själv har hittat på eller känner till eller vill föreslå av vad som underlättar och upplyfter vår tillvaro? Det kan vara enkla relativt självklara ting som hemkörning, särskilt rum hos frisören, eller som i Umeå där någon startat en webbaserad tidning på engelska.

Genom tiderna har många Vindelbor visat sig uppfinningsrika och kreativa för annars hade vi inte dessa framgångsrika företag. Låt oss smittas av uppfinningsrikedomen. Kom med förslag och idéer!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Källgranskning igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Att granska en källa på internet eller annan tryckt källa bemödar sig folk sällan om. Skälet är att det är komplicerat och kräver tid. Ibland är det heller inte möjligt. Redan från början är det vanligt att man drar en egen slutsats, vad annars. Som i exemplet nyligen där tjugotvå forskare ger Folkhälsomyndigheten kritik för brister i arbetet med att bromsa och förhindra spridning av coronavirus ligger det när till hands att mera tro på kritiken eller på Folkhälsomyndigheten. Det är klart att man skall tro på så många forskare tänker sannolikt många. Från InternetstiftelsenInternetstiftelsen

När det gäller president Trump kan man i försa hand utgå från att det inte är sant vad han säger.

Praktisk källkritik på nätet

Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet. I det här kapitlet hittar du några av dem. Du får bland annat tips på hur du kan ta reda på vem som står bakom en webbsajt, en grundläggande genomgång av hur webb­adresser är uppbyggda och vilken information du kan få ut av dem, hur du granskar och utvärderar webbplatser, använder söktjänster på rätt sätt och vad du egt

Citerat från Umeå universitetUmeå universitet

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Vem är ansvarig för informationen?a

Är författaren en expert på området?

Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen?

Kan du av exempelvis webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?

Finns det kontaktuppgifter?

Vad innehåller materialet?

Innehåller källan den information du söker?

Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad?

Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup?

Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text?

Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?

Vilken är målgruppen för materialet?

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?

På vilket sätt är materialet relevant för dina behov?

När skrevs materialet?

När utgavs/publicerades materialet?

Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?

Varför har författaren/utgivaren publicerat materialet?

Vill författaren informera, presentera forskning, påverka, sälja eller underhålla?

Granska bilder

Lärarnas Tidning har en bra artikel om att granska bilder.  Från Lärarnas Tidning, Lärarnas tidning

Bli först att kommentera
Etiketter:
Arkiv