Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Kritik mot journalistik och media

När jag läser insändare och bloggar ser jag att det förekommer relativt frekvent kritik mot journalister, journalistik och media i allmänhet. När kritiken kommer från dem som bland annat har till uppgift att bedriva politik d.v.s. folkvalda tyder det på en viss grad av okunnighet. När det gäller exempelvis objektiva och sakliga felaktigheter går det an att ta upp kampen. Men när det gäller det subjektiva, det som kan vara retoriska figurer eller något annat, en egenhet som kanske tillhör journalisten i fråga handlar det om att välja sina krig. Det är dömt att bli förlust om kampen tas upp mot en journalist. För det ligger liksom i sakens natur att journalisten har makten över dagordningen och ordet. Det finns andra sätt och andra strategier. En är att lämna det därhän, och det är den bästa metoden. Man skapar i stället, genom tålmodighet, en egen agenda.

Och nu blir det värre. Håll i er. Vad händer om man tar upp kampen om att felaktigt ha blivit citerad eller på annat sätt känner att journalisten gjort ”ett dåligt jobb” och därför vill ge tillbaka? Journalister kan vara som barn, vilket vi alla kan, och då vet ni hur det går. De ger tillbaka med samma mynt. Och nu kan karusellen vara i gång och den ena förlorar. Inte är det journalisten.

Vad är då sensmoralen i mitt inlägg? Jo, journalister är inte dåliga och journalistik och media är makten och verktygen för dem som vill få ut sitt budskap och därmed påverka. Politiker och media i allmänhet är en förutsättning för att bedriva politik och påverka dagordningen. Dagordningen är ju så att säga listan på vad som medialt ligger i luften just för tillfället. Att påverka dagordningen och sörja för att media (journalister) skriver om det som man vill skall vara aktuellt, är vad det hela går ut på när man vill skapa opinion och tala för sin sak.

Jag är inte köpt av media, jag är inte feg och okritisk, jag har bara jobbat med påverkan i landets största konsument- och intresseorganisation. Det var framgångsrikt må jag säga. Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv