Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Varför är det så svår att förstå

Av , , Bli först att kommentera 1

Retoriken, att säga det som är bäst ämnat att övertyga, är även till för att omvänt kunna analysera och förstå vad andra sagt och menat. Det gamla bedrägliga sägandet, att det ligger i betraktarens ögon, är ofta en ursäkt för att slippa ansvar för det som sägs och skrivs och därför helt lägga över det på mottagaren. Jag undrar ofta varför det skall vara så svårt för många att förstå olika begrepp som ofta används inom den politiska retoriken. Det är inte så att jag ställer samma krav som på empirisk semantik inom retoriken som inom vetenskapen. Men det vore bra om fler eller riktigt många kunde genomskåda det som sägs. Ett par begrepp som jag antar att inte så många vet betydelsen av och vad det leder till är exempelvis begreppen nationalism och kulturrasism. Det gäller att ha förmågan och intresset att upptäcka begrepp som används vilka ofta är förklädda i andra formuleringar och dyker upp i till exempel partiprogram och partiidéer. Det andra uppgiften är att överhuvudtaget kunna definiera begreppet som vad det är. Populärt sagt ”en spade är en spade och bör kallas en spade”.

NE. nationalism (franska nationalisme, av nation), tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.

NE. kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.

Då kommer slutklämmen som är en uppgift, vilket inte så många gjort sin läxa om. Vilka politiska partier står för dessa begrepp, kan tro?

Bli först att kommentera

Vindeln har framtiden för sig

Av , , Bli först att kommentera 0

Vindeln har framtiden för sig. Inte så att det saknas positiv framtid för de andra kommunerna omkring Umeå utan Vindeln har en bredare utvecklingspotential än de flesta andra, anser jag. Med krav på exakthet kan man naturligtvis fråga sig var i kommunen denna utveckling kommer att ske. Det handlar om allt från nuvarande relativt goda kommunikationer till naturresurserna i omedelbar närhet och ett bra utgångsläge med arbetsplatser. Skulle sedan ansökan till att Vindelådalen blir ett UNESCO biosfärområde beviljas, stärks varumärket ytterligare av detta. Det handlar inte enbart om höga kostnader för bostäder i Umeå och i de andra lite närmare orterna utan om livsstil och arbetsplatsernas ändrade sätt att fungera. Det kommer att bli mera möjligt och tillåtet att arbeta större eller mindre tid på distans. Det gynnar valfrihet av bostadsort. Vindeln kommer högst sannolikt att växa något men dock sakta och säkert. Nu har det acceptabla pendelavståndet det senaste decenniet öket från omkring tre mil till omkring fem mil. Då ligger Vindeln bra till.

Till politiker och andra samhällsbyggare, så väl som företag, handlar attraktivitet och utveckling inte endast om ekonomiska faktorer såsom arbetstillfällen, daglig service och kommunikationer utan även om kultur och socialt liv. De kräsna och mest krävande grupperna är nog unga flickor i tonåren och uppåt några år, och de unga familjerna med barn kvar i hemmet.

Själv fyller jag sjuttio nästa år (2030), så jag hinner väl inte se så mycket av den utveckling jag nu vill förutspå. Men å andra sidan har jag ändå inte tänkt dö de närmaste decennierna.

Bli först att kommentera

2059

Av , , Bli först att kommentera 0

2059 är mycket helt annorlunda. Flera stora miljöfrågor är inte helt lösta men ger förhoppningar om framtida lösningar. Många fler sjukdomar kan botas än för fyrtio år sedan. Jorden kommer sannolikt att överleva men mänskligheten och moralen är det inte riktigt så förhoppningsfullt. Den högerorienterade nationalismen har genom en sakta men successiv formalisering brett ut sig och dominerar i det som en gång var det gamla EU. Det nya EU utgörs av färre länder genom att flera länder gått ur EU eller blivit uteslutna. Sverige är inget undantag och har inte sluppit undan de iskalla nationalistiska vindarna.  Humanismen och liberalismen är undertryckt och näst intill utrotad I de politiska maktleden och bland allt för många människorna. I Sverige har grundlagen ändrats. Endast nationalistiska partier och dess sympatisörer är tillåtna. Tidigare internet har ersatts av ett satellitbaserat system och staten gör tappra försök att kontrollera trafiken. All media är på olika sätt kontrollerat. Men det finns hopp. En efterföljare till en gång Anonymous har uppstått med ett helt nytt sätt att kommunicera. Det dagliga livet ser inte ut som det gjorde för omkring fyrtio år sedan. Människors sociala behov har fått nya möjligheter och man lever och interagerar på andra sätt än tidigare. Resor förekommer inte i samma utsträckning som de en gång gjorde. Nya organisationsformer har skapats med virtuella organisationer i universum. Flera företag är så stora att deras ekonomier och inflytande är större än många staters. Dessa företags makt och inverkan har gjort att flera stater har nödgats upprätta diplomatiska förbindelser med dem. Anselm Lund och hans familj är berättelsens huvudpersoner. Anselm har en bakgrund från ett högteknologiskt företag.  Av säkerhetsskäl är han van vid att vara kontrollerad av staten. Anselm har därför ett liknande “Säpo-skydd” för att han är en potentiell risk för utpressning och liknande brott från externa krafter. Anselm har återkommande utredningsuppdrag för både statliga och privata företag inom riskområden där intrång och andra brott kan begås. Anselm har just fått ett uppdrag av mycket brådskande karaktär i den statens korrektionsanstalten som en gång var Kriminalvården.

Bli först att kommentera