Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Sök medling som alternativ

Jag reflekterar ofta över varför medling som sätt att lösa konflikter inte är särskilt utbredd i Sverige till skillnad från flera andra länder. Kvalificerad medling löser olika slag av tvister och bevarar goda relationer efteråt. I stället för långdragna och kostsamma tvister vid domstol kan en medlare bidra till att lösa tvisten. Naturligtvis finns det tvister som skall lösas vid domstol. Tvister kan vara affärstvister, tvister mellan personal, personliga tvister, granntvister och liknande. Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. Genom medling behåller man goda relationer efteråt.

Jag har bland annat arbetat med medling inom Sveriges största konsumentorganisation där jag medlat i olika tvister allt från större tvister med gruvbolag till något enklare grannfejder.

Jag är utbildad både som medlare och förhandlare i metoder från Harvard University (Harvard Negotiation Project) på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska universitet.

En medlare skall vara oberoende och objektiv. Medlingens innersta kärna vilar på att lösningen är att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.
Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv