Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Uppfinningsrika Vindelbor

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns till och med ordspråk för sådana svåra tider som vi nu har med den osynlig fienden som smittar. Nöden är uppfinningens moder eller utmaningar och prövningar gör oss uppfinningsrika. Då undrar jag över hur går det för oss här i Vindeln. Vet du något exempel på vad någon, entreprenör i sitt företag eller privatperson, eller du själv har hittat på eller känner till eller vill föreslå av vad som underlättar och upplyfter vår tillvaro? Det kan vara enkla relativt självklara ting som hemkörning, särskilt rum hos frisören, eller som i Umeå där någon startat en webbaserad tidning på engelska.

Genom tiderna har många Vindelbor visat sig uppfinningsrika och kreativa för annars hade vi inte dessa framgångsrika företag. Låt oss smittas av uppfinningsrikedomen. Kom med förslag och idéer!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Källgranskning igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Att granska en källa på internet eller annan tryckt källa bemödar sig folk sällan om. Skälet är att det är komplicerat och kräver tid. Ibland är det heller inte möjligt. Redan från början är det vanligt att man drar en egen slutsats, vad annars. Som i exemplet nyligen där tjugotvå forskare ger Folkhälsomyndigheten kritik för brister i arbetet med att bromsa och förhindra spridning av coronavirus ligger det när till hands att mera tro på kritiken eller på Folkhälsomyndigheten. Det är klart att man skall tro på så många forskare tänker sannolikt många. Från InternetstiftelsenInternetstiftelsen

När det gäller president Trump kan man i försa hand utgå från att det inte är sant vad han säger.

Praktisk källkritik på nätet

Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet. I det här kapitlet hittar du några av dem. Du får bland annat tips på hur du kan ta reda på vem som står bakom en webbsajt, en grundläggande genomgång av hur webb­adresser är uppbyggda och vilken information du kan få ut av dem, hur du granskar och utvärderar webbplatser, använder söktjänster på rätt sätt och vad du egt

Citerat från Umeå universitetUmeå universitet

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Vem är ansvarig för informationen?a

Är författaren en expert på området?

Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen?

Kan du av exempelvis webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?

Finns det kontaktuppgifter?

Vad innehåller materialet?

Innehåller källan den information du söker?

Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad?

Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup?

Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text?

Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?

Vilken är målgruppen för materialet?

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?

På vilket sätt är materialet relevant för dina behov?

När skrevs materialet?

När utgavs/publicerades materialet?

Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?

Varför har författaren/utgivaren publicerat materialet?

Vill författaren informera, presentera forskning, påverka, sälja eller underhålla?

Granska bilder

Lärarnas Tidning har en bra artikel om att granska bilder.  Från Lärarnas Tidning, Lärarnas tidning

Bli först att kommentera
Etiketter:

Medling på ideell basis

Av , , Bli först att kommentera 1

Medlare Hansen. Jag har funderat på hur jag kan hjälpa till. Nu vill jag göra en ideell satsning på medling vid tvister. Medlingen är helt kostnadsfri för privatpersoner. Det är mitt bidrag i dessa tider. Jag har många års erfarenhet av medling vid olika slag av konflikter och en akademisk utbildning som medlare från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet. Jag har medlat i allt från större konflikter mellan gruvbolag och villaägare, till tvister mellan privatpersoner och i enklare grannfejder. När man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Ofta handlar det helt enkelt om att man inte pratar med varandra. Det kan vara granntvister, andra personliga tvister, personaltvister, tvister med företag eller tvister mellan olika företag. Då kan en oberoende och objektiv medlare hjälpa till. Medlaren vägleder parterna i samtal men föreslår ingen lösning utan lösningen på konflikten finns egentligen hos parterna själva. Medling skall vara frivillig och kan avbrytas när som helst.

Det är inte ovanligt att vara oense och inte heller att meningsskiljaktigheterna, om den får vara en tid, eskalerar till en tydlig konflikt. Det mår ingen bra av.

I dessa tider kan medlingen genomföras antingen via Facetime, Skype eller varför inte utomhus. En medling kan börja med att en part hör av sig till mig för att få praktiska frågor besvarade om hur det kan gå till. Någon kanske helt enkelt vill ha råd om vad som är medlingsbart och hur hen skall komma överens med den part man är i tvist med.

Vill man bevara goda relationer efter tvisten är medling en mycket bra lösning i stället för att gå till domstol. Det finns naturligtvis tvister som inte kan eller bör lösas genom medling men det får du svar på redan från början. Tveka i så fall inte att höra av dig till mig för att stilla en nyfikenhet och få kunskap om vad medling kan åstadkomma.

Hälsning Villy Hansen, Medlare Hansen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Delade meningar i fjällorten

Av , , Bli först att kommentera 1

Frågan om rätt och fel tycker jag är intressant för att den är så svår och uppstår dagligen. Frågeställningarna handlar om etik (vad som är rätt och fel) och moral (hur man i praktiken handlar). Med allt detta vill jag säga att det filosofiska ämnet etik om rätt och fel är svårt och man bör tänka efter och se saken från flera olika perspektiv. Nedan citeras från en artikel i dagens VK 2020-04-06.

I en mindre fjällort kommer liftägaren att hålla öppet för att hen anser att det går bra att ha öppet, ”– Jag har lyssnat till Folkhälsomyndigheten, Slao (Svenska skidanläggningars organisation) och Visita (branschorgan för turismnäringen).” Men har hen rätt? Svaret är inte självklart. Låt oss säga att om folk i allmänhet tycker att det trots allt är fel att ha öppet har han då fel? Eller att de allra flesta anläggningar väljer att stänga sina anläggningar i Påsk. Det som är rätt enligt juridiken (lag och förordning) kanske inte alltid anses vara rätt om folk i allmänhet tycker att det är fel.

”Ute på byn är meningarna delade om vad som är rätt eller fel.” Alla vågar inte alltid säga sin mening för rädslan att stöta sig. Vidare kan man läsa i artikeln VK, enligt vad en stugboende sade ”Påsken kan också vara den enda helg på året där många nära och kära träffas från olika landsändar. Familjer återförenas och en veckas samvaro ska räcka ett helt år fram till nästa påsk. De som firar sina påsklov i ………. tvingas nu att hålla distans till de man tycker om.” Om vi stannar till där ett ögonblick, vad var det som Folkhälsomyndigheten menade. Jo, undvik resor. Här kan bedömningens logik halta en del. Nu förstår vi att logiken brister en del med motsägande ställningstaganden. Men frågeställningen kvarstår, vad är egentligen rätt och vad är fel?

Liftägaren, ”Han tror att en majoritet av byns befolkning stöttar honom i hans beslut att hålla ……..  öppet. Han säger också att hotellet i stort sett är fullbokat och att han i det läget inte vill permittera sin personal.” Fullbokat hotell, vad kan det betyda för ”inflyttad smitta?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: