Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Källgranskning igen

Att granska en källa på internet eller annan tryckt källa bemödar sig folk sällan om. Skälet är att det är komplicerat och kräver tid. Ibland är det heller inte möjligt. Redan från början är det vanligt att man drar en egen slutsats, vad annars. Som i exemplet nyligen där tjugotvå forskare ger Folkhälsomyndigheten kritik för brister i arbetet med att bromsa och förhindra spridning av coronavirus ligger det när till hands att mera tro på kritiken eller på Folkhälsomyndigheten. Det är klart att man skall tro på så många forskare tänker sannolikt många. Från InternetstiftelsenInternetstiftelsen

När det gäller president Trump kan man i försa hand utgå från att det inte är sant vad han säger.

Praktisk källkritik på nätet

Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet. I det här kapitlet hittar du några av dem. Du får bland annat tips på hur du kan ta reda på vem som står bakom en webbsajt, en grundläggande genomgång av hur webb­adresser är uppbyggda och vilken information du kan få ut av dem, hur du granskar och utvärderar webbplatser, använder söktjänster på rätt sätt och vad du egt

Citerat från Umeå universitetUmeå universitet

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Vem är ansvarig för informationen?a

Är författaren en expert på området?

Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen?

Kan du av exempelvis webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?

Finns det kontaktuppgifter?

Vad innehåller materialet?

Innehåller källan den information du söker?

Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad?

Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup?

Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text?

Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?

Vilken är målgruppen för materialet?

Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?

På vilket sätt är materialet relevant för dina behov?

När skrevs materialet?

När utgavs/publicerades materialet?

Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?

Varför har författaren/utgivaren publicerat materialet?

Vill författaren informera, presentera forskning, påverka, sälja eller underhålla?

Granska bilder

Lärarnas Tidning har en bra artikel om att granska bilder.  Från Lärarnas Tidning, Lärarnas tidning

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv