Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Konflikten är onödvändig

Av , , Bli först att kommentera 1

Konflikten är inte nödvändig trots argumenten för konflikter av dem som förklarar det som något nödvändigt för att ”vinna eller få rätt”? Skilda meningar om intressen, tolkningar etcetera som resulterar i olöslighet tär på människans själ och skapar därmed lidande på ett omoraliskt sätt. Dessutom blir den olösta konflikten betydligt svårare eller olöslig om den varar en längre tid. I Vindelns kommun finns ett och annat exempel på vad som definitivt kan definieras som ”konflikt”.  Av förklarliga skäl är vissa personer så att säga ”förföljda” av konflikter. Detta kan naturligtvis ha flera olika orsaker. En kan vara att konflikten hyllas som metod för att ”vinna eller får rätt”. Som medlare vet jag av erfarenhet och fakta att konflikter kan lösas upp eller förhindras. Tyvärr behöver de tvistande parterna ibland ta hjälp av en neutral och oberoende part som medlare. Min utbildning vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå Tekniska universitet bygger på forskning och erfarenheter från Harvard Negotiation Project, https://www.pon.harvard.edu/research_projects/harvard-negotiation-project/hnp/

Bli först att kommentera