Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Troligt, sannolikt och sant

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad som kan inträffa går att uppskatta. Även det oväntade kan ske. Trots att vetenskapen har sagt att det skulle kunna inträffa en pandemi som kunde komma att beröra hela jorden var det inte särskilt många som trodde att det skulle inträffa. Men det var troligt och därtill högst sannolikt att det kunde ske. Sant blev det först när det inträffade.

En retoriker är nöjd med att något är troligt kanske högst sannolikt men en vetenskapsperson blir nöjd först när det är sant. Definitionen på sanning innebär som exempel att om någon påstår att det står en häst utanför fönstret och det faktiskt gör det så är det sant.

Att Ryssland skulle invadera Ukraina har väl knappast varit troligt eller ens sannolikt i mångas ögon. Nu blev det tyvärr sant för det har inträffat. Snart uppfattades det även som osannolikt att Ryssland skulle kunna börja ett rent utrotningskrig, ett krig där infrastruktur smulades sönder, där sjukhus och skolor bombades etcetera. Där flera olika krigsbrott skulle begås. Tyvärr blev det en makaber sanning.

Det är många som heller inte tror att Ryssland kommer att använda biologiska vapen i krigföringen. Det finns många som inte tror att Ryssland kommer att därefter gå vidare för att invadera andra Baltiska stater. Inte heller är det så många som tror att Ryssland kommer att invadera vare sig Finland eller Sverige. Men vad har vi tragiskt nog lärt oss? Vi har lärt oss att det osannolika mycket väl kan inträffa.

Bli först att kommentera

Konsten att bli osams

Av , , Bli först att kommentera 2

Konsten att bli osams är väl utvecklad hos många. Konsten att bli osams är en sportgren som ofta leder till konflikt. Konflikten suger. En del hyllar konflikter för de ger dem tillfälle att ”säga vad de tycker”, att ”få rätt”, att ”ge igen” och att ”inte vika ner sig”. Dessutom är det vanligt att inte anse sig behöva kompromissa, inte behöva se saker och ting från den andra sidan eller att inte behöva visa sig svag och försona sig.

Ju längre en konflikt varat desto svårare är den att lösa. Ofta handlar det om det enkla att de trilskande parterna inte pratat med varandra. Även de svårare konflikterna kan lösas med hjälp av medlare. En medlare är en objektiv och oberoende part som guidar parterna fram till en lösning och en överenskommelse. Hemligheten ligger i att lösningen faktiskt finns bland parterna själva.

Jag är expert på konsten att bli osams för att jag då och då är verksam som medlare: Dessutom har jag studerat medling och förhandling på ett välrenommerat universitet.

Märkligt är att en del är särskilt benägna att skapa konflikter och andra är begåvade med förmågan att undvika dem. Konflikträdd har även blivit ett negativt laddat ord men det är egentligen ofta en värdefull egenskap. Att odla och utveckla prestigeförmågan är ytterst befrämjande för att skapa osämja eller att bli impopulär.

Var en god och empatisk människa och odla inlevelseförmågan!

Bli först att kommentera