Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Sanning är besvärlig att hantera

Av , , Bli först att kommentera 5

Sanning är det enda som gäller eller rättare sagt slutligen gäller. Sanningen är ofta utsatt för kognitiva störningar som missleder mottagarenmissleda för att även avsändaren vill missleda. Därför blir källgransking svår att utföra i synnerhet i kanaler via internet. i Men vad är sant egentligen? Varje tolkare eller kommentator presenterar sin egen sanning. Det är skrämmande att exempelvis läsa kommentarsfält på olika sociala media. De skiljer sig från varandra i tolkning och budskap. Vad skall jag själv tro? Som en följd av Donald Trump uppstod en starkare medvetenhet om Fake News.

I Åsa Wikfors bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender definierar hon fakta som; om det står en häst i min trädgård och det faktiskt gör det är det sant.

För många är sanningen besvärlig att hantera såtillvida att den kanske inte stämmer överens med den inre uppfattningen. Då uppstår en tolkning som avviker från sanningen. Men så kan man inte ständigt förhålla sig. Ibland känner jag spontant att jag inte litar på någonting. Men så kan man inte leva utan att bli helt desillusionerad.

Fällorna finns överallt, i den politiska retoriken i synnerhet. När något inträffar i samhället blir sanningen satt på spel som till exempel med coronapandemin och vaccinet, kriget i Ukraina med sanningen i det ryska samhället. Sannolikt på vissa stycken här på VK bloggen. En annan grad av osanning är helt enkelt att inte säga ”hela sanningen”. Då blir bilden förvrängd. Sanningen att säga finns det olika sanningar för olika människor och skilda syften men bara en äkta sanning.

Bli först att kommentera

Sakpolitik, demokrati och normalisering

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur går normalisering till? Normalisering att inte längre vara socialt eller politiskt utesluten? Säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är. Hur blev det så att det vanligast förkommande argumentet för att samverka med ett politiskt parti som har en rutten människosyn med kusliga rötter stavas ”sakpolitik”. Sakpolitik innebär att inte ta hänsyn till ideologi, etik och moral. Att ha många anhängare och sympatisörer, ”köpa grisen i säcken” och att därmed inte vilja eller kunna eller vilja granska bakgrund och historia. Ett annat argument för att samverka med dem som hare en rutten människosyn är att göra det med argumentet demokrati genom att säga att ”de är ju demokratisk valda”. Demokrati innebär dock även att välja bort.

Tyvärr står politiska partier på högersidan för normalisering av dem som befinner sig ännu längre till höger.

Bli först att kommentera