Risk för Sverige

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär.

Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland annat kriget i Ukraina har vi energitillgångskris. Turkiets hantering Natoprocessen och regerings egen hantering av Natomedlemskapet i samröre med Turkiet är en annan riskfaktor. Rysslands hotfulla uttryck för att Sverige och Finland ansöker om medlemskap i Nato. Hur den islamska värden har reagerat på Koranbränningarna är ytterligare en uppseendeväckande riskfaktor.

Tyvärr är det sannolikt att kriget i Ukraina kan fortsätta mycket länge. Natomedlemskapet ligger även det en bra bit bort. Energitillgångskrisen med följden mycket höga energipriser blir en komplicerad utmaning att lösa.

Följder av koranbränningen kan den förtjäna ytterligare reflexioner. Det är den grundlagsskyddade yttrandefriheten som gör det möjligt att på detta sätt bränna en bok (Koranen islams ”heliga skrift”) utan att det är ett lagbrott. Resonemanget bland flera har bland annat varit ”även om det är lagligt att bränna denna bok kanske det inte är moraliskt lämpligt”. Statsministern fick viss kritik för att ha uttryckt detta. Ett sådant resonemang har även rönt kritik av andra.

SD och andra har förespråkat att yttrandefriheten inte skall inskränkas. Men bland SD och dess sympatisörer har också getts tydliga uttryck för att islam är en stor fara för övriga världen och att därmed Koranen bör få brännas som en symbolisk handling. Justitieutskottets ordförande Jomshof har beskyllts för att han vill bränna Koranen men menar att han endast har sagt att man för bränna Koranen. För folk i allmänhet är uppfattningen klar om vilken uppfattningen SD har om muslimer och islam. Skulle yttrandefriheten inskränkas vore det i så fall olagligt för SD-sympatisörer att bränna en Koran. Är det därför SD vill att yttrandefriheten inte för röras och inskränkas

Det finns ytterligare frågeställningar om vad som florerar och kan upplevas som mycket osäker information och därmed riskfaktorer. Hur står det till med SD-kopplingar till Ryssland, vad är sant? Har SD fördel av att det på grund av Koranbränningen uppstår risk för fara i Sverige och för Svenskar? Vad har egentligen utrikesministern sagt och lovat till Turkiet? Hur kommer den islamska världen och de radikaliserade muslimerna att reagera är därför en mycket berättigad fråga?

 

Etiketter: , ,

4 kommentarer

 1. Agneta

  Argumenten som ofta framförs när det gäller påståenden om SD :s rysslandskoppling är att Åkesson inte ville välja mellan Macron och Putin (2018)
  Liknande fråga fick han i programmet 30 minuter (2022) men då gällde valet Biden eller Putin.
  Magdalena Andersson använder ofta dessa som argument när hon predikar om vilken oerhörd fara för Sverige som SD är

  • Villy Hansen (inläggsförfattare)

   Den politiska retoriken är relativt förutsägbart. Innan jag gick i pension några år innan våren 2017 arbetade jag under cirka fem år i Sverige’s största konsumentorganisation med politisk analys och intressepolitisk påverkan. Vi kunde nästan förutse vilka utspel som skulle uppstå från gång till annan. Det är politikerns viktigast verktyg att ta vara på dessa tillfällen till utspel. Detta följer i allmän inte alltid hur folk i allmänhet tänker och talar. Därför kan ”folk i allmänhet” säga sig bli både besviken och trätt på politiker och därför få minskat förtroende för dem som personer men de agerar naturligtvis som förväntade politiker. Detta är orsaken till att jag brukar säga att Twitter trots allt är en riktig odisciplinerad vind- och temperaturmätare på det politiska klimatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.