Villy Hansen

Vi lever så kort tid och är döda så länge, Piet Hein

Kategori: Moral och etik

Liten och präglad äldre och minns

Av , , Bli först att kommentera 2

ÄrlighetSå man präglas som liten. Jag kan undra hur länge det sitter i. Ett bra tag i alla fall. Jag ör född 1950 på den svartvita tiden när det inte fanns Tv och ej så mycket annat heller. Det var i början familjen jag och far och mor emigrerade från Danmark till Sverige. Femtio- och sextiotalet var tiden när allt gick uppför. Det var förhoppningarnas och framtidens tid. Det är mycket länge sedan den tiden så Socialdemokraterna var med och byggde upplandet. Och det var relativt nyligen då Socialdemokraterna enligt den högra politiska sfären orsakade landet Sveriges katastrofala läge. Vad som är sant råder det politiskt färgade meningar om.

Förmodligen färgades jag av både mor och far som påverkades av den tidens anda. Nu inser jag att detta var bra att ha med i livets bagage. Jag vill dock understryka att jag absolut inte är bättre än några andra människor för det.

Jag vill gärna minnas en historia. Jag och min bror och några ”småen” hade pallat äpplen i kvarteret. Detta hade kommit till fars kännedom.

  • Nu går ni ner till John Jansson och säger förlåt, sade far. Vi gick motvilligt till John Jahnsson och ringde på dörren.
  • Vi skall be om förlåtelse för vi har pallat äpplen, sade vi i kör. Jansson gick in i köket kom tillbaka med en papperskasse full med röda amerikanska äpplen. Sådana som vi pallat.
  • Här varsågoda, sade Jansson. Vi gick stolta hem och smaskade sedan äpplen.

En annan gång senare i livet som ny körkortsinnehavare råkade jag en frostig morgon få en sladd på min Volkswagen 1954 års modell och böjde en trafikdelare. Då ringde jag till Vägverket.

  • Hej det var Villy Hansen, jag har kört på en trafikdelare här i Filipstad där uppe vid biblioteket. Vad kostar det frågad jag. Det var tyst i luren en stund. Sedan kom repliken
  • Det har aldrig hänt att någon som kört på något ringt efteråt och talat om det, sade herrn. Det kostar därför ingenting för dig för du var ärlig.

Då kom jag att ännu en gång att minnas den där gången vi pallade äpplet och far krävde att vi skull gå tillbaka och tala om vad vi gjort. Hur nu allt detta och annat därtill har påverkat mig i livet vet jag inte helt riktigt. Men en sak vet jag nog. Jag skulle inte ha blivit en bra politiker i dag.

Till sist vill jag minnas ett annat kuriosa tillfälle när jag fick ett uppdrag. Under ett veckoslutsseminarium för cirka tio år sedan fick jag uppdraget att hålla ett par kurstillfällen för ett politiskt parti som jag vill hålla konfidentiellt. Rubriken var ”Hur man uppträder som en förtroendefull politiker”. Det var en mycket givande helg i Uppland den hösten.

Bli först att kommentera

Koranbränning är rasism

Av , , Bli först att kommentera 3

Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg om moralisk, etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion.

Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är en rasistisk handling. Den som bränner en Koran gör det med syftet att hetsa och trycka ner muslimer, håna och kränka dem. Av detta skäl genomförs därför dessa aktioner. Det är självklart rasism. Rasismen är inte en fråga om rasbiologi likt nazism. Brist på tolerans av grupper på grund av religion, hudfärg, etnicitet och kultur är rasistiskt. Därför kan man också påstå att det finns kulturrasism. Känns det igen när politiska partier jagar och vill styra kulturen?

Olika parter har inte sällan en egen definition av begrepp som rasism, lögn och sanning. Därför finns det sannolikt dem som inte definierar rasism som rasism. Vi har hört det tidigare, ”Jag är inte rasist men…”.

Motargument och invändningar som kan komma är, ”vänster har minsann också jagat oliktänkande och betett sig rasistisk”. Det kan naturligtvis vara sant men är inte relevant (hörande till saken) och blir därmed ett mycket svagt motargument.

”Jomshof ägnar sig åt kollektiv skuldbeläggning utifrån enskilda extremister eller islamisters illdåd och snedvridna tankegods. Han generaliserar grovt om såväl islam som muslimer. Det finns, i likhet med andra religioner, många inriktningar och grenar och åsiktsskillnader inom islam. Att generalisera kring en världsreligion är fel. Muslimer är inte en homogen grupp, lika lite som kristna eller judar är det. Varje individ är unik och har en egen tolkning av vad som står i de religiösa skrifterna. Utan islam finns inga muslimer. Utan kristendom och judendom finns inga kristna och judar.” Källa Motargument Vi som är Motargument | Motargument

Ett parti med endast omkring tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval behöver stöd av andra partier för att kunna få ett dominant inflytande på en regering. Det är vad Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna har åstadkommit. Man bör även förstå att om inte M, KD och L var beredda att hålla SD under armarna skulle Kristersson inte blivit statsminister och inte heller fått åka ut till Harpsund på helgerna.

Det finns 1,6 miljarder muslimer som har sin religion islam. I Sverige gäller religionsfrihet. Justitie nämndens ordförande sade, ”blir muslimerna upprörda över att Koranen bränns, bränn hundra”. Det är en rasistisk ståndpunkt.

Skulle yttrandefriheten på något sätt inskränkas vore det inte möjligt att bränna Koranen utan att bryta mot en sådan bestämmelse om inskränkning. Då skulle heller inte SD-sympatisörer bränna Koranen utan bryta mot en lag. Trots att det juridiskt är tillåtet att bränna en Koran kan det vara klart olämpligt att bränna en bok (Koranen).

Definition av rasism

Källa, Wikipedia:   Rasism – Wikipedia

Friends definition av rasism, Rasism.  ”Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism kan ske genom taskiga kommentarer, men det kan även ske mer subtilt som till exempel om en lärare återkommande bara ger ordet till elever med ljus hy. Här reder vi ut vad rasism betyder och hur det kan ta sig uttryck.” 2023-02-03, Källa, Friends Vad är rasism?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Grisen i säcken

Av , , Bli först att kommentera 1

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vid ytterst jämna valresultat får lögnen större inverkan på valresultatet. Populismen är ytterligare en källa till märkbar okunskap. Respektive politiska partier utan undantag är i mer eller mindre utsträckning skyldiga till medvetet eller att omedvetet vilseleda eller utesluta fakta.

Läser man partiets presentation som alltid finns på en hemsida sägs inte allt där. Där informeras om partiets politik, dess ideologi, partiprogram och naturligtvis ytterligare information. En väljare kan inte helt och hållet innan valet känna till vad partiets ledande politiker kommer att göra för överenskommelser med andra partier om eventuell regeringsmakt.

Både M-, och Kd-ledare lovade och bedyrade tidigare att inte ha med SD att göra. Hur gick det med detta löfte? Någon av dem påstod att det aldrig lovats trots att hundratusentals hade hört och läst att löften gavs. Vissa löften finns fortfarande kvar på flera ställen i Internet. Däremot var L ”ärligare” genom att bedyra för partiet längst ut till höger att ”mig kan ni lita på”. Kanske var det för sent att känna till eller svårt att föreställa sig följden?

Varje partiledare och andra partiföreträdare lämnar inte sällan tydliga spår efter sig i form av uttalanden om vad de anser och vilka ståndpunkter de har. Som exempel kan nämnas att otaliga retoriska grodorna som avgivits av SD-trogna. Dessa har troligen inte haft någon särskild betydelse för partiets grad av popularitet. De lojala och troende sympatisörerna bryr sig inte om detta ifall de exempelvis tycker mycket illa om den vänstra sidan eller ogillar islam, invandrare och andra ”ickesvenska” kulturyttringar. Folk tror sannolikt helst på det de vill tro på.

Kan en politiker se sin möjlighet att få en ministerpost eller till och med en statsministerpost är hen beredd till det yttersta och det kanske oväntade. Vem vill inte disponera Harpsund på helgerna?

Taktisk röstning har vi hört talas om. Men vilka av väljarna för M, KD och L förstod verkligen att en sådan röst var en röst på ett högernationalistiskt styre? Eller förstod de allra flesta sannerligen vad deras röst ändå skulle leda till? Det beror naturligtvis på väljarens politiska grundsyn och etik- och moralsyn och hur mycket illa väljaren tycker om andra partier och andra partiers politiker.

Eftersom retorik och valkampanjer kännetecknas av populistiska lösningar, det vill säga förenklade lösningar på komplicerade samhällsproblem av politisk karaktär blir ideologier och till och med partiprogram inte sällan förbisedda.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Risk för Sverige

Av , , 4 kommentarer 4

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär.

Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland annat kriget i Ukraina har vi energitillgångskris. Turkiets hantering Natoprocessen och regerings egen hantering av Natomedlemskapet i samröre med Turkiet är en annan riskfaktor. Rysslands hotfulla uttryck för att Sverige och Finland ansöker om medlemskap i Nato. Hur den islamska värden har reagerat på Koranbränningarna är ytterligare en uppseendeväckande riskfaktor.

Tyvärr är det sannolikt att kriget i Ukraina kan fortsätta mycket länge. Natomedlemskapet ligger även det en bra bit bort. Energitillgångskrisen med följden mycket höga energipriser blir en komplicerad utmaning att lösa.

Följder av koranbränningen kan den förtjäna ytterligare reflexioner. Det är den grundlagsskyddade yttrandefriheten som gör det möjligt att på detta sätt bränna en bok (Koranen islams ”heliga skrift”) utan att det är ett lagbrott. Resonemanget bland flera har bland annat varit ”även om det är lagligt att bränna denna bok kanske det inte är moraliskt lämpligt”. Statsministern fick viss kritik för att ha uttryckt detta. Ett sådant resonemang har även rönt kritik av andra.

SD och andra har förespråkat att yttrandefriheten inte skall inskränkas. Men bland SD och dess sympatisörer har också getts tydliga uttryck för att islam är en stor fara för övriga världen och att därmed Koranen bör få brännas som en symbolisk handling. Justitieutskottets ordförande Jomshof har beskyllts för att han vill bränna Koranen men menar att han endast har sagt att man för bränna Koranen. För folk i allmänhet är uppfattningen klar om vilken uppfattningen SD har om muslimer och islam. Skulle yttrandefriheten inskränkas vore det i så fall olagligt för SD-sympatisörer att bränna en Koran. Är det därför SD vill att yttrandefriheten inte för röras och inskränkas

Det finns ytterligare frågeställningar om vad som florerar och kan upplevas som mycket osäker information och därmed riskfaktorer. Hur står det till med SD-kopplingar till Ryssland, vad är sant? Har SD fördel av att det på grund av Koranbränningen uppstår risk för fara i Sverige och för Svenskar? Vad har egentligen utrikesministern sagt och lovat till Turkiet? Hur kommer den islamska världen och de radikaliserade muslimerna att reagera är därför en mycket berättigad fråga?

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Högernationalistiskt Sverige

Av , , 12 kommentarer 2
"Regeringen"?

”Regeringen”?, Globel, 2022-01-28

Hur blev Sverige högernationalistiskt med ett högernationalistiskt parti som endast fick omkring tjugo (20) procent av rösterna i riksdagsvalet? Det är ingen hemlighet och kan inte heller förnekas att ett högernationalistiskt parti har satt agendan för Sveriges regering. När företrädare för det högernationalistiska partiet nyligen medverkade på regeringens presskonferens stod representanten för detta parti i talarstolen med skylten Regeringen. Detta manifesterar sambandet och betydelsen av högernationalism i Sveriges regering.

Så blev högernationalistisk. Sverige Med endast omkring tjugo procent av riksdagsröster behöver ett sådant parti ett särskilt stöd och hjälp av andra partier för att ett sådant inflytande på politiken som det svenska högernationalistiska partiet faktiskt har. Slutsatsen är mycket enkel att dra. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har det fulla ansvaret för att Sverige har börjat sin högernationalistiska väg.

Många minns sannolikt mycket väl hur Ulf Kristerson både bedyrade att inte på något sätt ha med detta parti att göra och dessutom minimaliserade och underskattade vilken betydelse och inflytande partiet skull kunna komma att ha. Han med flera hade grundligt fel.

Än en gång i historien kan man se att det hela tiden inträffar många små saker som få förstår vad det leder till i likhet med det som inträffade i trettiotalets Tyskland. Hur förnekas den likheten?

Oaktat vad man anser om tidigare regeringars förmåga och oförmåga att lösa samhällsproblem anses vanligen inte att det krävs högernationalism för att lösa problemen. De flesta människor anser inte att ”Lag och ordning” och trygghet kräver högernationalism. Att leva i högernationalistiska stater eller ens i vänsterextrema och i radikala socialistiska stater är det ytterst få människor som vill.

De flesta människor anser att ögernationalism tar dör på liberalism, verklig demokrati, yttrandefrihet, humanism och synen på människors lika värde. Många anser att SD hyllar yttrandefrihet om det inte vore för att jaga muslimer och bränna koraner som Jomshof hyllar?

12 kommentarer

PM Nilsson går av

Av , , Bli först att kommentera 1

PM Nilsson avgår skriver han på sin Facebooksida. Var det inte en till i regeringen som hade en villkorlig dom över sig? Var det inte också så att ett annat parti gång på gång fått städa i medlemslistan på grund av att det både hoppat fula grodor ur munnarna eller att en av dem lekt med en järnstång? Jag kan dock ha haft fel på minnesfunktionen.

Gällande PM Nilsson kan han naturligtvis fortsätta som en rådgivare i bakgrunden till statsministern eller andra som vill ha hans tjänster. Det är med andra ord PM Nilsson som har en av huvudrollerna i hur M skall hantera berättelsen om SD.

PM Nilsson skriver i ledaren Dagens Industri 2018-08-12 med rubriken ”PM Nilsson: Dags att integrera SD

”LEDARE. På måndag om fyra veckor utbryter den stora osäkerheten. Då är valet klart och mandaten fördelade men ingen kommer att veta vem som bildar regering, vilket förklarar den hittills lite avslagna valrörelsen. Orsaken är välkänd. De två blocken fungerar inte som maktverktyg och de tredje, SD, vill de andra partierna inte förhandla med.” Dagens Industri 2018-08-12.

”Det enda man med säkerhet kan säga om valet är att Sverigedemokraterna är de stora vinnarna. Valvinden blåser rakt igenom M och S och fångas upp av SD i en historisk revolt mot de etablerade partiernas ignorans inför ett brett folkligt motstånd mot den generösa flyktingpolitiken. Partiet ser ut att återigen nästan fördubbla sina procentenheter.” Dagens Industri 2018-08-12.

Vidare skriver PM Nilsson, ”SD har  Ledarenvarit helt avgörande för att stoppa Löfven-regeringens planer på att stänga ner privata välfärdsföretag. Partiet kommer att vara viktigt i många, många frågor de närmaste fyra åren. Gör inte om LO-ledningens misstag. Att isolera SD är numera att isolera sig själv.” Dagens Industri 2018-08-12.

Lår oss gärna förstå att PM Nilsson varit eller möjligen fortsätter vara något likt en Spin Doctor för Kristersson som Per Schlingmann var för Reinfeldt.

Bli först att kommentera

OK med S-C-M-KD-L-V-MP

Av , , 10 kommentarer 2

Ett samhälle med en regering grundat på samarbeten mellan S, C, M, KD, L, V och MP kan mycket väl bli ett bra samhälle. Men ett samhälle som dirigeras, bygger på eller influeras av ett högernationalistiskt parti som SD kan aldrig bli bra för fria, rättvisa och liberala människor. De kommer att tvingas leva med de risker som finns i länder som Turkiet och Ungern och andra liknande och totalitära länder.

Med denna deklaration blir det ytterst svårt att kalla mig för vänster-någonting.

P. S. Ett samhälle som bygger på S, M, C, KD, L, V och MP kan mycket väl bli ett bra samhälle men inte med SD eller liknande ideologier.

10 kommentarer

Utvandra till lyckan

Av , , Bli först att kommentera 4

Att urskillningslöst utan nyansering skylla all världens problem i ett land på dem som av olika skäl väljer att invandra till vårt land, flyr eller på annat vis komma till Sverige är inhumant, skoningslöst och orättvist. Men detta är tyvärr den politiska debattens främsta verktyg. Humanism, rättvisa och respekt för människovärde utesluter inte en god migrationspolitik. Det är inte heller säkert att den rätta vägen är den som på sin höjd ur etisk och moralisk synvinkel uppfyller lagens och juridikens lägsta krav. De regerande politikerna om partiet som håller i tömmarna på regeringen har gjort alla invandrare villkorslöst skyldiga och skuldbelagda genom vårdslös retorik. Till alla politiker, det vore väl ändå möjligt att hantera sanningen om invandrare på ett faktabaserat vis?

I dessa dagar utvandrar människor även från sverige till andra länder. År 2021 utvandrade 48 284 personer från Sverige och år 2000 utvandrade 34 091 personer från Sverige enligt SCB. 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige enligt SCB. Det betyder att nettoöverskottet skulle bli invandring och utvandring skulle bli 42 347 personer. enligt SCB. Hur skall man i konsekvensens namn se på detta? Skall det göras skillnad på etnicitet och kultur i synen på invandring och utvandring?

Söka lyckan och göra rätt för sig vill sannolikt de allra flesta. Det har gjorts i alla tider. Utvandring från hungersnöden och fattigdomen i Sverige till USA under 1840-talet och 1850-talets början är ett känt exempel. De sålde sina gårdar i Småland och for med båt till USA. De kom i land vid Ellis Island i New York. Karl-Oskar Nilsson och hans hustru Kristina blev nationellt förgyllda som hjältar.

Från tiden omkring 200–300 talet i Europa som kallades folkvandringstiden rörde sig folk över hela Europa i olika riktningar fram till omkring år 1200–1300.

Varför folk vandrade är av historiker inte helt klarlagd. Forskarna pekar på flera olika orsaker såsom klimatförändringar, utbrott av pest, hungersnöd, överbefolkning, krig och romarriket väg mot upplösning.

Orsaken till att människor emigrerar idag är inte helt olik dåtiden i många stycken. Däremot förflyttar man sig betydligt längre sträckor än under den så kallade folkvandringstiden.

Orsaken till den brutala aversionen kan i flera stycken naturligtvis ha sin orsak i ren och skär främlingsfientlighet till rasism. Några politiska ideologier och uttryck är inte helt okända för det.

Som jag tidigare och flera har sagt är humanismen, rättvisan, liberalismen och den goda människosynen under attack.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Mordförsök på ansvar och sanning

Av , , Bli först att kommentera 1

Två mycket viktiga värden är utsatta för övergrepp och mordförsök. Hoppas att de snart visar sig så starka att de kan överleva och rehabilitera sig till vad ansvar och sanning en gång faktiskt varit. Det är i huvudsak lögnen den mörka kraften vilken försöker utplåna sanningen. Någon känd tjänsteperson från regeringen har nyligen till och med lyckats med att begå brutalt övergrepp både på ansvaret och sanningen på en och samma gång. En annan av dem har flera gånger bett lögnen om hjälp. Det har dock inte hjälpt. En hel nation och även kolleger håller inte med.

Det finns otaliga belägg och exempel på att ansvar och sanning är utsatt för brutala övergrepp och riskerar utrotas. Kvar kan då i värsta fall bara finnas en liten troende grupp av människor som riskerar förföljelse och förlöjligas.

Det har gått inflation i betydelsen av ansvarstagande eftersom näst intill alla i ansvarig eller oansvarig ställning betonar att det ”tar ansvar”, vad det nu egentligen betyder, att ta ansvar. Det finns till och med dem som säger sig ta ansvar för ett helt land.

Sanningen är i grunden ofrånkomlig men många vill gärna komma ifrån den trots sanningens slutliga villkorslöshet och ofrånkomlighet. Hur är det möjligt att komma från sanningen och försöka avsäga sig den med en lögn när det inte sällan finns en näst intill hel nation som har en annan uppfattning. Det finns till och med dem som förneka den egna sanningen trots att det i textinlägg eller videoinspelning på internet i evigheter kan visas att de förnekar sanningen och därmed ljuger.

Låt oss arbeta för att vidmakthålla betydelsen av ansvar och sanning i en värld där oansvar och lögn sannerligen anstränger sig för att vinna terräng.

Bli först att kommentera

Bedrägeri med ord

Av , , 4 kommentarer 3

En numera frekvent använd bedrägeriform är bedrägeri med ord. Bedrägeri innebär att avsiktligt vilseleda någon eller underlåta eller förhindra skada för den som bedras vanligen för vinning till bedragaren det vill säga den som talar eller skriver. Det är därför möjligt att bedra med ord. Kalla det bedräglig retorik. Dock kan ansvarsfrågan diskuteras i fråga om uppsåt. Utgå gärna från att den som använder sig av orden borde förstå vad de egentligen betyder eller hur folk i allmänhet uppfattar vad som sägs. Jag vill poängtera att dessa dunkla retoriska konster inte endast är kopplade till vare sig höger eller vänster sida eller ens är endast en etablerad arbetsform inom politiken.

Allt från överord, helt egna definitioner och försåtliga formuleringar av ords betydelse och begrepp får anses bedrägliga. Exempel på överord och överdrifter är ”med berått mod dödat gamla”, ”tar ansvar för” och ”paradigmskifte”, ”Sverige befinner sig i en katastrof”, ” Sverige är Europas sämst land att leva i”. ”n och n har kört Sverige i botten”, ”du hjälper aldrig till”. En annan kategori av bedrägeri med ords betydelse är att lova något och inte hålla det som sägs. På ett liknande sätt är undanhållande av fakta en bedrägeriform. Det har sagts att ”700 000 invandrare inte kan försörja sig själva” utan att också tala om hur många svenskar som inte heller kan försörja sig själva. Svårartat kan det var att kontrollera sanningshalten i påståenden. Lögnen är också en variant på ordbedrägeri när fakta och kända händelser återges. ”det har jag aldrig sagt”, ”jag är missförstådd” och liknande är exempel på att handskas vårdslöst med fakta. Skulle budbäraren bli påkommen med tydliga faktafel har den förra presidenten i USA uppfunnit begreppet ”Fake news” (fejknyheter).

I sammanhanget kan nämnas förnekelsen vilken är en betydligt lindrigare form av att glida undan sanningen. ”jag var inte med då”, ”jag minns inte det var så länge sedan”, ”jag hade inte med den saken att skaffa den gången” eller andra icke relevanta försvar som ”andra har även lik i garderoben” eller ”andra har även en smutsig historia”.

Som avslut kan du gärna lyssna på En dålig lögn.

4 kommentarer