Kategori: Moral och etik

Människan bakom valet

Av , , Bli först att kommentera 3

Valet är ibland ”pest eller kolera”.

Valet är frivilligt med konsekvanser.

 

Inte sällan reflekterar jag om människan bakom valet och de beslut som en och annan människa fattar. Hur grunder de sina beslut och vad driver dem? Att med skygglappar undvika se ödesdigra konsekvenser av ett ställningstagande grundar sig sannolikt ibland på okunskap, faktafel, bedömningsfel och inte minst motivfaktorer. Vad gör inte en politiker för att få en position denna siktat på? Vad gör inte en människa som tycker illa om allt från invandrare till vissa religioner? Missnöjespartier vilka vissa partier uppträder som lockar inte sällan till sig sympatisörer som anser sig råkat illa ut i samhället eller är rädda för att komma att råka illa ut?

Allt för många i samhället går med näven knuten i fickan och väntar på att ge igen? På ytterkanterna i det politiska landskapet samlas de, både sympatisörer och politiska partier. Om en viss politik ligger mycket långt till vänster dyker den nästan upp på den högra sidan på så sätt att dem på den högra sidan blir sympatisörer. Putin verkar ha många sympatisörer från ytterhögern. Även Kim Jong-un Nordkoreas diktator har sympatisörer från höger.

En gång fick Ny Demokrati sympatisörer på grund av höga matpriser. SD fick stöd på grund av möjligheten att en ville bli statsminister och den starka aversionen mot ”sossar”. Ett liberalt parti som skulle spela ”liberalismens vakthund” svek för att få regeringsplatser. Det finns ibland fog för att ha köpt ”grisen i säcken” när det inte från början framstår vad som kommer att gälla. Lögnen som politiskt vapen kan ge en gris i säcken för den som trodde annat.

Kanske man borde låta varningsklockor ringa när man ser att de ringer men inte vill lyssna på dem? Ordspråket ”säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är” äger sin riktighet. Våga gärna dra dessa slutsatser.

Innanför skinnet på folk

Av , , 4 kommentarer 3

Olika värderingar på bussfärden

Nu kryper de innan för skinnet på folk de inte kan fördra. Jag var bland de allra första att kalla dem kulturrasister men nu angriper de folks inre känslor och värderingar. De anbefaller ”svenska värderingar”. De påstår även att ”svenska värderingar är hotade” och menar att det finns ”en ”överordnad kultur som alla måste anpassa sig till”. Några få av dem tog initiativet fram för näsan på de andra att definiera ”svenskhet”. Är det svårt att förstå hur dessa nu vill styra en stat likt både Vladimir Putin, Kim Jung-il och flera andra genom att bestämma hur folk skall tänka, känna och göra. Det verkar inte räcka med att följa vår lagstiftning.

Varför ringer varningsklockorna för så få? Varför kallas dem som protesterar mot denna överhet för vänsterorienterade när de helt enkelt bara är vanliga förnuftiga och sympatiska medmänniskor?

Det var bättre och sämre förr

Av , , Bli först att kommentera 2

Dåtida nostalgi

Samtida stilenlighet

Det var både sämre och bättre förr i tiden. Det var bättre förr då mötte man inte ens medelålders män med jacka och keps, sittandes på en lunchbar och äta palt. Ohövligt nu. Redan sjuttiotalet räknas som förr och då var det fulare för flera sprang rund i töntiga plyschoveraller, utsvängda byxben och glasögon i TV-apparaters storlek. Förr trampade fröken orgel och vi sjöng en psalm när vi kom till skolan. Det var något bättre förr då kunde man säga åt grannens ungar om de var odygdiga utan att deras föräldrar ringde på dörren. När det gällde partiledardebatter var de betydligt roligare och till och med något hövliga.

 

För var en en nazist var en nazist och inget annat och de flesta ville inte ha med dem att göra. Förr gick nästan ingen ”in i väggen”.

Det var även något sämre förr med arbetskläder. Då, förr var det inte så vanligt med väl profilerade arbetskläder. Det mesta var i blått kraftigt bomullstyg. Det var sämre förr när flera sjukdomar inte kunde botas eller lindras.

P. S. Bilderna är AI genererade.

Vem lita på?

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag vill gärna inleda med att referera till några filosofer. Dels den brittiske moralfilosofen Jonathan Glover som menar att i det tidiga nittonhundratalets Europa godtog många människor moralens auktoritet att det fanns en moralisk lag man hade att lyda, dels Immanuel Kant grundare av den kritiska filosofin som menade att man skulle följa ”stjärnhimlarna och den inre moraliska lagen”. Detta är inte längre giltigt för många i samtiden.

Vem kan man lita på? Kan man lita på att livsmedelshandlarna inte höjer priserna mer än ”nödvändigt”? Några partiledare sade innan förra Riksdagsvalet att inte ha med 30-talspartiet som grundats ur nazismen att göra. En riksdagsledamot sade efter valet att man säger en sak innan valet och en annan sak efter valet. En annan av dem menade helt enkelt ”att vekligheten hunnit i kapp” varför det var godtagbart att svika löften. De flesta i vart fall riktigt många har fått det ekonomiskt sämre men bankerna har fått det ännu bättre. Vad skall man tro om detta? Det är svårt för att inte tala om rent livsfarligt att utan undantag lita på ett SMS, ”klicka på en länk”, svara på ett okänt telefonnummer eller öppna ett mejl. Många så kallade källor kan man inte lita på. Inte heller lita på mycket som skrivs på internet som så kallade nyheter eller inlägg och kommentarer. Om någon okänd ringer på dörren där hemma är det inte alltid ärligt uppsåt. Blir man kontaktad på telefon gäller det att vara på sin vakt eller inte alls svara. Blockera.

Är det ändå inte sorgligt och tragiskt att man till och med kan behöva vara på sin vakt om man blir tilltalad av någon okänd på gatan?

Jag nynnar i stället vidare på Vem kan man lita på av Hoola Bandoola Band.

Moralfilosofi varje dag

Av , , Bli först att kommentera 3

Den moralfilosofiska diskussionen är ständigt pågående oavsett om det görs från ett särskilt medvetet och normativt perspektiv. Det handlar om frågeställningarna rätt eller fel och bra eller dåligt. Dessa ställningstaganden gör de allra flesta människor varje dag.

Skulle man göra moraliska bokslut över förlupen tid blir det sannerligen en dyster redovisning. I omvärlden ser man krigiska skeenden med ockupationer och lemlästning av människor och fullständig förstörelse av byggnader och infrastruktur. Det bedrivs förföljelser och försök till utplåning av religioner och kulturer. Autokratier utplånar fria yttranden och demokratiska uttrycks. På nära håll vinner extrema högernationalister terräng. Med förevändningar om skyldiga grupper till samhällets elände tycks allt för mycket vara tillåtet. Ren mänsklighet och godhet är på tillbaka gång.

I grunden kan nationalismen ha goda sidor men när den ger yttryck för nedslående värdeomdömen om andra nationer, kulturer och etniciteter är den destruktiv och av monumental ondo. I detta sammanhang får till och med humanismen och liberalismen stryka på foten. Det hela handlar om att alltid anstränga sig för att vare människa.

Moral, juridik och sanning

Av , , Bli först att kommentera 4

Sanningen och moralen i vitögat.

För mycket länge sedan i början av mitt arbetsliv frågade jag affärsjuristen i ett större företag där jag jobbade om hans uppfattning i en viktig fråga för mig. Det första han sade var ”det beror på”. Detta har följt mig hela livet och visat sig vara både sant och gångbart.

Jag läste idag en artikel i Västerbottens Kuriren 2024-03-06 om ansvaret för trafikdödade renar efter vägarna. Tre parter uttalar sig. En renägare, en jurist från en intresseförening, polisen och Trafikverket. De har skilda meningar om ansvaret för trafikdödade renar efter vägarna. Juristen säger ”om renen ligger på vägbanan är det rent juridiskt polisen eller Trafikverket via underentreprenör som hart ansvaret att flytta den till en trafiksäker plats”. Trafikverket menar ”enligt ett styrdokument från Trafikverket är det den berörda samebyn som ska ta hand om eventuell transport och avlivning”. Renägaren säger ”Jag tycker att det är upp till polisen och trafiksäkerhetsföreningen. Det är en trafikolycka och då skall polisen vara där. Polisen har lagt över det på renägaren och det tycker jag är fel, …”. Polisen säger ”Det är deras djur och deras skyldighet. När en bondes ko blir påkörd så är det bonden som tar bort sitt djur därifrån”. Fyra parter med sina skilda intressen och tolkningar.

Vad blir reaktionen och uppfattningen för dem som läser artikeln? Läsaren bildar en egen uppfattning grundad på sitt försanthållande av dessa fakta från reportaget. Kanske attityden och tilltron till renägare alternativt polisen, Trafikverket alternativt juristen styr förhållningen? Ibland styr den egna uppfattningen om vad som tros vara sant ställningstagandet till fakta. Sanningen kan också inte sällan kräva mer fördjupad kunskap om förhållande och området för att kunna tolkas än vad läsaren själv faktiskt har.

Ju svårare det uppfattas att tolka rätt och fel desto mer kommer den egna moralen högst sannolikt att styra ställningstagandet. Då kan det låta så här; Det är klart att renägaren ansvarar för trafikdödade renar efter vägen. Juristen måste väl ha rätt? Polisen kan ju inte ha fel? Eller att Trafikverket måste ju ta ansvar för trafikdödade renar. Som sagt, det beror på.

 

Hitta vidare

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är ett filosofiskt inlägg säger jag redan från början. Hur skall vi navigera oss fram i den svårighetsdjungel som för närvarande råder omkring oss. Vi sitter på första parkett och ser bland annat fruktansvärde geopolitiska kriser med krig och annan bedrövelse. Det finns naturligtvis dem som jag tycker mig se. Det är mycket som kan ses. Det framstår inte alltid som sant. I värsta fall får vi hålla oss till troligt eller i bästa fall sannolikt.

På nära håll känns de ekonomiska utmaningarna för hushållen mycket tunga. Nationalistiska krafter på den yttersta högerkanten flåsar människor iskallt i nacken. För att känna den iskalla vinden behöver man inte luta sig till höger en enda centimeter. Lägger man sedan på miljöhotet börjar det helt enkelt bli för mycket att ta in och svälja. Med viss avsikt har jag underlåtit att räkna upp allt.

Det filosofiska tänkanden om moralen, kunskapen och tillvaron kan hjälpa oss att förstå och hantera komplexa frågor. Genom att filosofera kan vi bättre navigera i livet och ställa oss inför frågor kring rätt och fel, sant eller falskt. Avsikten kan vara att förstå och hitta vägar att inte tryckas ner och att känna tilltro till framtiden och den rådande tillvaron. För många kan det tyvärr ligga nära till hands att känna sig sorgsen och nedstämd.

Jag vill hitta ett nytt sätt att se på tillvaron. Det är jag sannolikt inte ensam om. Sjuttiotalet hade sitt gröna vågen. Under åttio-talet gick det uppåt. Sedan följde några decenniers varierande baksmällor. Ser jag tillbaka omkring sextio år förefaller den tiden närmast som romantiskt. Det mesta kändes möjligt. Andravärldskriget var över femton år tidigare. Nu skulle det mest bli bättre. Det blev bättre och det blev annorlunda. Men sådana skeenden varar inte för evigt. Ni vet jag det.

Utmaningen blir att se det goda och positiva i tillvaron. Skall jag bli buddhist? Eller finns det en tro att tro på? Ingen får det gratis även om det handlar som synsätt, idéer eller hur att förhålla sig.

Makabert avslöjande

Av , , 11 kommentarer 3

Efter mitt förra blogginlägg Invandrare kan ett makabert avslöjande göras efter en rad kommentarer. Det ger anledning till reflexioner. Vad jag i första hand tänker på är hängivenheten och fascinationen hos många om invandrares IQ och i vilken mån det förekommer så kallad inavel. Vid djupare eftertanke är dessa frågor kopplade till etik om hur vi skall se på olika människor.

Ärligt talat får jag kalla kårar på ryggen av att synen på människor som kommer från vissa andra utpekade regioner, länder och kulturer generellt sett skulle vara kopplade till lägre nivåer av IQ och förekomsten av inavel. De flesta känner igen den nedslående synen på människor som ansågs ha ”lägre värden, var av annan ras och ointelligenta” med flera beteckningar. Undret 30/40-talets Tyskland var det judar och romer som nationalsocialisterna inte ville ha med att göra som sedan skulle utrotas och blev till stor del utrotade. Nu för tiden har det tillkommit nedslående syn på människor från Mellanöstern och Nordafrika (av forskare kallad MENA-länderna).

I dag kan vi konstatera att resonemanget om invandrare som kommer från vissa regioner, länder och kulturer enligt många inte bör komma in i Sverige. Med envishet och stor ambition arbetar debattörer och kommentatorer till blogginlägg intensivt med att söka bevisa deras sanning i att dem med lägre IQ och där inavel förekommer härstammar från dessa utpekade regioner, länder och kulturer.

Med vilken rätt har människan att skilja ut andra som mindre värda? Dem som i så fall föddes till att få mindre kognitiva förmågor eller biologiska och fysiologiska dysfunktioner på grund av genetiska skäl kan inte själva vara skyldiga till detta och behöva lida och behandlas orättvist? Den som skulle vara mindre smart genom lägre IQ skall naturligtvis ha lika stort människovärde som andra.

Att helt enkelt föra ett resonemang i de termer som gjorts i flera kommentarer jag fått på inlägget Invandrare är grunden till vad exempelvis rasismen, nationalsocialismen och nazismen är sprunget ur. Jag har naturligtvis inte kunnat godkänna alla kommentarer till blogginlägget Invandrare för att de har visat en förskräckligt rutten och omänsklig syn på medmänniskor.

Vi får hoppas att den avskyvärda och oetiska människosyn som uppenbarat sig inte vinner terräng. På den sociala plattformen X (före detta Twitter) har den uppenbarligen fått stor framgång. Det ser dock tyvärr inte så positivt ut just nu.

 

Rättsosäkert

Av , , 6 kommentarer 4

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Bäste invandrare!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bäste invandrare!

Jag beklagar att kunna skriva detta inlägg men det är en sanning tolkad av mig och många andra. Naturligtvis kommer jag av detta att få ohyggligt med smutsig kritik från olika håll där min person kommer att diskvalificeras.

Först vill jag konstatera att tidigare invandring inte har skötts väl av Sverige vad gäller bland annat integration, hantering från den eller de myndigheter som haft ansvar för invandringen. Det har varit till förfång för i synnerhet er invandrare och andra.

En något panikslagen regering styrd av ett högernationalistiskt parti har under övervägande inflytande skapat en överenskommelse kallad Tidöavtalet och gjort invandrare över lag till syndabockar för problem i samhället. I enlighet med detta Tidöavtal har flera utredningar startats som i vissa stycken både kan göra invandrare rättslösa och orättvist behandlade i förhållande till övriga svenskar. För detta finns anledning att skämmas. Det är inte genuint svenskt att behandla människor på detta sätt.

Jag beklagar att du som exempelvis har permanent uppehållstillstånd verkar kunna bli av med det om du skulle säga något som uppfattas som olämpligt av myndigheterna där andra svenskar kan tala fritt. Vi är många som beklagar att försök med angiverisystem där bland andra vårdpersonal, lärare och andra myndighetspersoner kan innabära uppgiften att anmäla er. Många har dock friskt nog väckt opinion och protesterat mott detta.

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att dem som är muslimer skall kunna leva här. Det är beklagligt att en tongivande politiker som även är ordförande i justitieutskottet anmodar att bränna inte bare en utan många koraner. På djupet var just detta inte syftet med yttrandefriheten. Den så kallade islamismen är naturligtvis av ondo och samhället måste skyddas från dessa onda ting. Det finns många i landet som inser att det finns goda muslimer.

Tyvärr på grund av att några riksdagspartier så gärna ville ha regeringsmakt tillät de att samverka och bli beroende av ett parti som historiskt har sitt ursprung i bland annat i nazistiska ideologier. Detta parti SD påstår att de har rensat ut de rasistiska tankarna och de människor som har denna syn. Trots detta samlas det mycket tragiska människor inom detta parti SD vilka huvuddelen av landets folk inte delar åsikterna med.

Folk från denna högra sida påstår att gängkriminaliteten helt beror på er invandrare men vi andra vet att de allra flesta invandrare inte alls är kriminella.

Vi är många som behöver er inom vård, service och många andra yrken och uppgifter. Tack för det.