Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Källös

Av , , Bli först att kommentera 0

När det inte går att få en något så när faktagrundad presentation av den som skriver sin blogg känns det som ”anonym” avsändare. På VK-bloggen kan man träffa på en och annan. Tala bättre om vem ni är. Bakgrundsfakta är särskilt viktig för att bättre kunna bedöma en källa. Så var det med den viktiga källgranskningen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Smått oviktigt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur kommer det sig att människor i allmänhet förargar sig över till synes små ting och i stället lämnar där hän de stora sakerna i samhället och inom politiken när det gäller åsikter och debatt? I vår familj har min fru hand om familjefrågorna som till exempel ekonomi och andra viktiga beslutsfrågor. Dock tar jag hand om de riktigt stora frågorna och hur vi skall förhålla oss till FN, andra internationella frågor och andra nationer etcetera.

En av de riktigt stora frågorna för villaägare var sotningssystemet där flera ställde sig på barrikaderna och skulle sota själv. Det fick de nog sota för, för att det krävdes både kurser som kostade och utrustning. De fick i vart fall själva ”arbeta svart”. Nu handlar det om kompostering i bruna tunnor som väcker ont blod. Låt mig först slå fast att det både måste få debatteras och protesteras i demokratin namn varför mina kommentarer mera kommer av hur stora och små frågor kan väcka lusten att med känsla skriva och tala.

När jag för över tjugo år sedan lurade liemannen i svår älgolycka lärde jag mig att sortera bort små frågor ur vardagen. Men efter några år föll denna lärdom i glömska. För ett antal månader sedan lurade jag liemannen för andra gången och tänker inte glömma bort vad jag lärt mig. Men för att vara ärlig, innan dess välkomnade jag den bruna tunnan och till råga på allt är jag glad att jag inte nödgades engagera mig politisk i frågan. Nu går jag och vackert viker veck på en snart våt papperspåse.

Bli först att kommentera

Politiska sportgrenar

Av , , 2 kommentarer 0

Har ni upptäckt de nya sportgrenarna inom politiken? Den allra nyaste är ”bäst på välfärd” och en tidigare heter ”vi vill ha flest poliser”. Först kom några och sade vi skall ge fem miljarder till välfärden sedan kom några andra och sade, det är för lite, fel fel fel, vi ger tre miljarder ytterligare. Grenen ”vem vill ha flest poliser” skapade även den ett spännande upplopp. Flest poliser är en sportgren som hänger lite samman med ”lag och ordning”. Men den fulaste sportgrenen är det som tur är endast en sympatigrupp som ägnar sig åt. Dock har den gruppen tyvärr ett par sympatigrupper. Den grenen kan kallas ”Sverige är dåligt, ett dåligt land som blivit allt sämre”. Till sist, ytterligare en gren som förekommer. Den heter, ”vilka grupper är inte och blir aldrig någonsin Svenskar”. Politik kan vara patetiskt och tragiskt underhållande.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Sök medling som alternativ

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag reflekterar ofta över varför medling som sätt att lösa konflikter inte är särskilt utbredd i Sverige till skillnad från flera andra länder. Kvalificerad medling löser olika slag av tvister och bevarar goda relationer efteråt. I stället för långdragna och kostsamma tvister vid domstol kan en medlare bidra till att lösa tvisten. Naturligtvis finns det tvister som skall lösas vid domstol. Tvister kan vara affärstvister, tvister mellan personal, personliga tvister, granntvister och liknande. Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. Genom medling behåller man goda relationer efteråt.

Jag har bland annat arbetat med medling inom Sveriges största konsumentorganisation där jag medlat i olika tvister allt från större tvister med gruvbolag till något enklare grannfejder.

Jag är utbildad både som medlare och förhandlare i metoder från Harvard University (Harvard Negotiation Project) på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska universitet.

En medlare skall vara oberoende och objektiv. Medlingens innersta kärna vilar på att lösningen är att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.
Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

Bli först att kommentera

VK-blogg för Vindelnpolitiker också

Av , , Bli först att kommentera 1

VK-blogg även för Vindelnpolitiker, visst? På VK-bloggen trängs Umeås politiker och några få andra. Men vänta, jag får väl först be som ursäkt för att jag sist utmålat politiker som tråkiga på VK-bloggen. Det är i den meningen att det inte var så upplyftande retorik de presterade. Andra håller säkert inte med mig. Som politiker har man även uppgiften att lyfta folk.  Vindelnpolitiker hade ju kunnat använda VK-bloggen. Några kanske gör det som jag inte upptäckt. Fast en och annan Vindelnpolitiker använder FB-gruppen Vi i Vindeln som informationskanal. Den har dock sina restriktioner och begränsningar. Det tycker jag är intressant.

Jag läser ofta många av ”Politik och Opinionsbloggarna”. De är naturligtvis avslöjande för dem som skriver genom att det ofta går att härröra budskapet till deras politiska agenda. I dag missade inte en SD-politiker att poängtera inslaget av utlandsfödda som begår våldtäkter. M-kommunalrådet arbetar hårt med de moraliska aspekterna om att inte bära Hijab, att det inte skall få tiggas, men han pratar även om nolltolerans mot antisemitismen. Vad gäller den politiska retoriken förkommer mera urvattnade kraftuttryck såsom ” den socialdemokratiska katastrofen”, från ett oppositionsparti så klart. En annan högt uppsatt politiker säger, ”Den nya institutionen för mänskliga rättigheter borde förläggas i Umeå!” Fint, då kanske de fattigaste får fortsätta synas och tigga som ett sätt att överleva för tillfället, innan mycket lång tid har gått eller att det aldrig har inträffat att dessa fattiga och diskriminerade fått det bättre i sina hemländer. Det skrivs även en hel del om begreppet ”demokrati”. Det jag definitivt inte håller med om är att partier som andra än en själv har röstat på eller sympatiserat med, måste man ta i hand och diskutera med för det är ju ”demokratiskt valda”. Demokrati är att även ta ställning mot och utesluta. När jag ändå håller på att kommentera kan jag rekommendera er att läsa Ola Nordebo, Politisk chefredaktör på VK, Umeå med frisinnad liberal syn. Man kan lära sig mycket av att läsa vad andra tycker. Därför är många bloggar intressanta och lärorika.

Bli först att kommentera

Läs inte VK bloggen om du vill bli upplyft

Av , , Bli först att kommentera 3

Läs inte VK bloggen om du vill bli upplyft. Läs av helt andra orsaker. Den allmänna politikerretoriken i VK bloggen är något nedslående. Det ligger naturligtvis i mediasakens och yttrandets natur att kritisera och påpeka andras tillkortakommanden och felaktigheter, när man är politiker. Det smyger sig sällan in något upplyftande och riktigt positivt. Jag tänker ibland på vad Tina Turner en gång sade. Om man vill undvika och bli deppad bör man inte börja dagen med att ta det av nyheter. Det får även gälla politikerblogger. Vem vill vi följa och bli påverkade av? Vem pekar ut vägen vi vill snegla på? Vi skall dock inte vara resistenta mot kunskap och fakta hur illa det än kan se sig men sök gärna vitt och brett. Tillvarons balans om bra och dåligt och gott och ont hittar man sällan på politikernas VK bloggar eller ens andra ställen. Bästa VK blogg, ta inte illa upp men jag letar och läser fortfarande.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Folkhemmet som aldrig funnits, kapat

Av , , 8 kommentarer 0

Ursäkta att jag börjat året med så dystopiska reflexioner. Det metaforiska ”folkhemmet” blev kapat under 2010-talet av ett nationalistiskt parti. Folkhemmet som egentligen aldrig funnits annat än i tanken om ”gemensamhet och samkänsla”. Det kom naturligtvis en utveckling till stånd med åren. Att se tillbaka på en tid under tjugo och trettiotalet att längta till är en bedräglig sanning, så som SD-folket med Åkesson i spetsen ibland gör. Än en gång lurade. Jimmie Åkesson citerade under sitt tal i Almedalen för några år sedan både Per Albin Hansson och Verner von Heidenstam. ”Nu tänker vi återupprätta det ni ödelagt. Nu tänker vi återupprätta folkhemmet, säger Jimmie Åkesson.” Så som att återupprätta ett fattigt och orättvist tjugo och trettiotal. Det är fascismens kännetecken att splittra genom att ställa grupper mot varandra, att förringa och misskreditera vissa grupper av människor, att på detta sätt definiera rasism. Enligt dem är det halt och hållet vissa gruppers fel att andra har det dåligt. På detta sätt har den politiska retoriken lurat skjortan av exempelvis okritiska pensionärer. Det får heller inte bli som Olof Kleberg skriver i dagens VK om ” Nytt decennium – i förvirringens tid” om att nationalismen tar över. ”Att globaliseringen har nackdelar är klart. Men måste nya, nationalistiska och auktoritära ta över? Det är inte ödesbestämt. En nationellt grundad men öppen demokrati med kraft att fördela bättre, till grupper och regioner, skulle kunna bjuda motstånd.”. Men enligt mina mest dystra tankar ser det inte bättre ut. Det stavas, Trump, Orban med flera. Dessutom kan man dela in politiska företrädare i dem som är nationalister och de anda som hjälper fram dem. Nationalism kan i dag definieras mer eller mindre skarpt. Dels dem som i huvudsak värnar om den egna nationen dels dem längre ut till höger ser ner på de andra av annat slag, dem med annan kultur, dem som invandrat, dem med som SD sagt inte har den ”nedärvda essensen”. Låt oss tro att denna nu kända form av nationalism inte får fäste i under 2020-talet och att den inte heller får dessa hjälpryttare. Dessa hantlangare som sviker de finaste moraliska idealen och löftena och inleder med samtal och överenskommelser med dem som de tidigare svor att inte ha med att göra. Maktens hunger skyr inget.

8 kommentarer

Bli den man önskar man vore

Av , , Bli först att kommentera 0

Så blir man den man önskar att man vore på Facebook. Det är bilder och inlägg, gilla som avgör vem man vill vara eller anser sig vilja vara eller i de flestas fall, vem man faktiskt i ärlighetens namn är. På detta sätt kan man bygga den image man önskar. Vanligen förekommande och utmärkande för inlägg är mat och dryck. Då gäller inte mjölk, filbryta eller uppstekt palt utan helst vin och då med Amarone på etiketten. Hummer Termidor för Nyårsafton eller någon typ av sjötunga. Skulle det endast vara en bild på ett glas bör perspektivet utgöras av en brygga i bakgrunden och gärna med en solnedgång. För att inta tala om resorna som kan återges i bild. Nu kommer vi in på valet eller bortvalet. Det finns många bortval som borde göras. I synnerhet för dem som inte har de rätta sekretessinställningarna. Kolla in på någon du undrar över, som inte gjort sina sekretessinställningar så kan du få en lista på dem du vare sig bör anställa eller ha särskilt mycket att göra med. Vanliga teman är jägaren, hundälskare, friluftsmänniskan, resenären, festprissen, gourmeten, idrottsfantasten, husvagnsägaren med flera.

Fundera på detta. Vad skulle en bild på följande innebära för imagen? En Tesla, BMW 6, koranen eller bibeln i bild, KABE Hacienda, bild från Båstadsveckan, foten på en död älg etcetera. Nu kan man konstatera att det går bra att styra bilden av den man vill vara eller den man faktiskt är.

Det skall sägas att vanligtvis är presentationerna och inläggen ärliga för det flesta och visar verkligen vem de kan vara. Det har jag sett på dem jag känner till och kan verifiera.

Jag kollade kritiskt in mig själv och kunde konstatera att det var svårt att dra några slutsatser åt något håll. Det var en salig blandning av mycket. Sådan är visst jag.

Bli först att kommentera

Så kan det gå till

Av , , Bli först att kommentera 0

”Carsten Palmær om myten att Hitler kom till makten i demokratiska val”. ”Ultrahögern är på frammarsch i Nord- och Centraleuropa. Börsen gungar, valutan är i kris, främlingsfientligheten växer när fattigt folk måste slåss om jobben. Undra på att många letar efter paralleller till vår tid i tysk 1900-talshistoria.” Våga läsa! Så kan det gå till och så gick det historiska rävspelet till. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/KvlBaE/borgarnas-historiska-svek-mot-folket .

Observera att detta inlägg är inte en bredsida till SD. Sådana behövs inte, så vitt man inte är kunskapsresistent.

 

 

Bli först att kommentera

Illa nog

Av , , Bli först att kommentera 0

Människor tolka saker och ting som det själv passar dem bäst och bortser från hela bilden. Annars skulle vi endast ha en minimal andel SD-sympatisörer. Eller så är en femtedel av Sveriges politiska sympatisörer gravt omoraliska med den etiska kompassen helt ur spel. Det är relativt enkel analys att göra. Sympatisörerna ser till det de vill se och bortser från det de dels inte anstränger sig att ta reda på dels det de överser med. Hur kan man då överse och acceptera en rutten människosyn, att se ner på utvalda grupper, dra alla i den viss grupp över en kam och inte förstå vad kulturrasism är. Den så tidigare mera vanliga öppna rasismen är hos SD utbytt mott kulturrasism. Bara svenska medborgare skall få låna böcker, så börjar det. Så delar man in ett lands innevånare i grupper med rättigheter och icke rättigheter. Så kan det börja så sakta utan att folk i allmänhet märker det. Med det finns ändå inte i historien några högerkonservativa grupper som inte fått hjälp av ett etablerat högerparti. Är det svårt att förstå hur Kristersson sålde sin själ och svek förintelseöverlevaren Heidi Frid, och löftet till det goda, att inte samverka med SD? Det är intressant att studera det politiska rävspelet i Tyskland. Det ger uppenbart historiska paralleller. Sverigedemokraterna – och deras europeiska sympatisörer långt till höger är naturligtvis inte är NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). För mig är det ändå kusligt att studera tysk politisk historia och se hur det så kallade politiska landskapet ändras bit för bit. I Sverige har vi inte samma läge med depression och låg konjunktur som det en gång var både i Europa och Amerika. Däremot piskas stämningarna upp av dagens propaganda om hur det mesta är invandringen och invandrarnas fel och hur svenskheten är att fördra. Den svenskhet som SD säger sin invandrare inte kan har. De har inte den ”nedärvda essensen” som Jimmy Åkesson sagt. Men vad är det som kryper fram här? Vad är det vi kan ana? Var kommer det att sluta? Oavsett om det inte skulle bli lika illa som en gång i Tyskland är det mycket illa nog. Vem har upptäckt vilka SD så får hjälp av?

 

Bli först att kommentera
Arkiv