Etikett: Etik och moral

Omdefiniera orden och sanningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Så kan man luras

Att omdefiniera ordens betydelse och sanningen är en icke ovanlig taktik från de anklagade. ”Jag är inte rasist men…”. Eller att ta initiativ till att definiera vad som är svenskt. I fängelser är de flesta ”oskyldiga”. Nästan alla som är anklagade för brott ”förnekar brott”.  En spade är en spade. Så enkelt är det. Ur politisk synvinkel är lögnen etablerad näst intill utan konsekvenser. Intrikat och avslöjande journalistik blir till ”påverkanskampanj”. Kritiskt granskande av makt blir till vänster-någonting. Se upp för dem alla!

Avsluta experimentet

Av , , 4 kommentarer 4

Några gör blågula politiska experiment.

Experimentet med högernationalism bör snarast upphöra. M-KD-L har låtit det svenska folket få vara försökskaniner i ett politiskt experiment. Som belöning fick de regeringsmakten. För M-KD-L var den näst intill ovärderlig. Det håller inte med att endast ”tycka lika” i det man tycker lika om för då får man med mängder av moralisk smuts och ohyra. För att bekämpa kriminalitet behövs inte den yttre högern utan det räcker med att bekämpa kriminaliteten. För att få ordning på invandring och integration behövs inte SD utan det räcker med att skapa en balanserad och riktig integration. Det handlar inte om höger eller vänster utan om rätt politiskt arbete. Jokersson och gänget har påpassligt nog bekänt färg genom gränslös skamlöshet.

Nationalismens fasor

Av , , 2 kommentarer 3

Nationalism.

Ej heller kommunism får underskattas som en faslig fara.

Nationalismen kan uttrycka sig i olika former men i den avskyvärda formen gav den katastrofala uttryck under andra världskriget. De historielösa eller glömska bortser från nationalismens i vissa fall katastrofala följder. ”En stat, ett folk…” kan mycket väl betyda att andra blir mindre värda. ”Ut med dem…” låter omänskligt och grymt men döljer under ytan en förkastlig syn.

P. S. Jag fick en insiktsfull kommentar om även kommunismens fara genom tiderna. Sannolikt finns den ingen ofarlig version av radikal kommunism.

Moralfilosofi varje dag

Av , , Bli först att kommentera 3

Den moralfilosofiska diskussionen är ständigt pågående oavsett om det görs från ett särskilt medvetet och normativt perspektiv. Det handlar om frågeställningarna rätt eller fel och bra eller dåligt. Dessa ställningstaganden gör de allra flesta människor varje dag.

Skulle man göra moraliska bokslut över förlupen tid blir det sannerligen en dyster redovisning. I omvärlden ser man krigiska skeenden med ockupationer och lemlästning av människor och fullständig förstörelse av byggnader och infrastruktur. Det bedrivs förföljelser och försök till utplåning av religioner och kulturer. Autokratier utplånar fria yttranden och demokratiska uttrycks. På nära håll vinner extrema högernationalister terräng. Med förevändningar om skyldiga grupper till samhällets elände tycks allt för mycket vara tillåtet. Ren mänsklighet och godhet är på tillbaka gång.

I grunden kan nationalismen ha goda sidor men när den ger yttryck för nedslående värdeomdömen om andra nationer, kulturer och etniciteter är den destruktiv och av monumental ondo. I detta sammanhang får till och med humanismen och liberalismen stryka på foten. Det hela handlar om att alltid anstränga sig för att vare människa.

Hitta vidare

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är ett filosofiskt inlägg säger jag redan från början. Hur skall vi navigera oss fram i den svårighetsdjungel som för närvarande råder omkring oss. Vi sitter på första parkett och ser bland annat fruktansvärde geopolitiska kriser med krig och annan bedrövelse. Det finns naturligtvis dem som jag tycker mig se. Det är mycket som kan ses. Det framstår inte alltid som sant. I värsta fall får vi hålla oss till troligt eller i bästa fall sannolikt.

På nära håll känns de ekonomiska utmaningarna för hushållen mycket tunga. Nationalistiska krafter på den yttersta högerkanten flåsar människor iskallt i nacken. För att känna den iskalla vinden behöver man inte luta sig till höger en enda centimeter. Lägger man sedan på miljöhotet börjar det helt enkelt bli för mycket att ta in och svälja. Med viss avsikt har jag underlåtit att räkna upp allt.

Det filosofiska tänkanden om moralen, kunskapen och tillvaron kan hjälpa oss att förstå och hantera komplexa frågor. Genom att filosofera kan vi bättre navigera i livet och ställa oss inför frågor kring rätt och fel, sant eller falskt. Avsikten kan vara att förstå och hitta vägar att inte tryckas ner och att känna tilltro till framtiden och den rådande tillvaron. För många kan det tyvärr ligga nära till hands att känna sig sorgsen och nedstämd.

Jag vill hitta ett nytt sätt att se på tillvaron. Det är jag sannolikt inte ensam om. Sjuttiotalet hade sitt gröna vågen. Under åttio-talet gick det uppåt. Sedan följde några decenniers varierande baksmällor. Ser jag tillbaka omkring sextio år förefaller den tiden närmast som romantiskt. Det mesta kändes möjligt. Andravärldskriget var över femton år tidigare. Nu skulle det mest bli bättre. Det blev bättre och det blev annorlunda. Men sådana skeenden varar inte för evigt. Ni vet jag det.

Utmaningen blir att se det goda och positiva i tillvaron. Skall jag bli buddhist? Eller finns det en tro att tro på? Ingen får det gratis även om det handlar som synsätt, idéer eller hur att förhålla sig.

Makabert avslöjande

Av , , 11 kommentarer 3

Efter mitt förra blogginlägg Invandrare kan ett makabert avslöjande göras efter en rad kommentarer. Det ger anledning till reflexioner. Vad jag i första hand tänker på är hängivenheten och fascinationen hos många om invandrares IQ och i vilken mån det förekommer så kallad inavel. Vid djupare eftertanke är dessa frågor kopplade till etik om hur vi skall se på olika människor.

Ärligt talat får jag kalla kårar på ryggen av att synen på människor som kommer från vissa andra utpekade regioner, länder och kulturer generellt sett skulle vara kopplade till lägre nivåer av IQ och förekomsten av inavel. De flesta känner igen den nedslående synen på människor som ansågs ha ”lägre värden, var av annan ras och ointelligenta” med flera beteckningar. Undret 30/40-talets Tyskland var det judar och romer som nationalsocialisterna inte ville ha med att göra som sedan skulle utrotas och blev till stor del utrotade. Nu för tiden har det tillkommit nedslående syn på människor från Mellanöstern och Nordafrika (av forskare kallad MENA-länderna).

I dag kan vi konstatera att resonemanget om invandrare som kommer från vissa regioner, länder och kulturer enligt många inte bör komma in i Sverige. Med envishet och stor ambition arbetar debattörer och kommentatorer till blogginlägg intensivt med att söka bevisa deras sanning i att dem med lägre IQ och där inavel förekommer härstammar från dessa utpekade regioner, länder och kulturer.

Med vilken rätt har människan att skilja ut andra som mindre värda? Dem som i så fall föddes till att få mindre kognitiva förmågor eller biologiska och fysiologiska dysfunktioner på grund av genetiska skäl kan inte själva vara skyldiga till detta och behöva lida och behandlas orättvist? Den som skulle vara mindre smart genom lägre IQ skall naturligtvis ha lika stort människovärde som andra.

Att helt enkelt föra ett resonemang i de termer som gjorts i flera kommentarer jag fått på inlägget Invandrare är grunden till vad exempelvis rasismen, nationalsocialismen och nazismen är sprunget ur. Jag har naturligtvis inte kunnat godkänna alla kommentarer till blogginlägget Invandrare för att de har visat en förskräckligt rutten och omänsklig syn på medmänniskor.

Vi får hoppas att den avskyvärda och oetiska människosyn som uppenbarat sig inte vinner terräng. På den sociala plattformen X (före detta Twitter) har den uppenbarligen fått stor framgång. Det ser dock tyvärr inte så positivt ut just nu.

 

Rättsosäkert

Av , , 6 kommentarer 4

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Bäste invandrare!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bäste invandrare!

Jag beklagar att kunna skriva detta inlägg men det är en sanning tolkad av mig och många andra. Naturligtvis kommer jag av detta att få ohyggligt med smutsig kritik från olika håll där min person kommer att diskvalificeras.

Först vill jag konstatera att tidigare invandring inte har skötts väl av Sverige vad gäller bland annat integration, hantering från den eller de myndigheter som haft ansvar för invandringen. Det har varit till förfång för i synnerhet er invandrare och andra.

En något panikslagen regering styrd av ett högernationalistiskt parti har under övervägande inflytande skapat en överenskommelse kallad Tidöavtalet och gjort invandrare över lag till syndabockar för problem i samhället. I enlighet med detta Tidöavtal har flera utredningar startats som i vissa stycken både kan göra invandrare rättslösa och orättvist behandlade i förhållande till övriga svenskar. För detta finns anledning att skämmas. Det är inte genuint svenskt att behandla människor på detta sätt.

Jag beklagar att du som exempelvis har permanent uppehållstillstånd verkar kunna bli av med det om du skulle säga något som uppfattas som olämpligt av myndigheterna där andra svenskar kan tala fritt. Vi är många som beklagar att försök med angiverisystem där bland andra vårdpersonal, lärare och andra myndighetspersoner kan innabära uppgiften att anmäla er. Många har dock friskt nog väckt opinion och protesterat mott detta.

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att dem som är muslimer skall kunna leva här. Det är beklagligt att en tongivande politiker som även är ordförande i justitieutskottet anmodar att bränna inte bare en utan många koraner. På djupet var just detta inte syftet med yttrandefriheten. Den så kallade islamismen är naturligtvis av ondo och samhället måste skyddas från dessa onda ting. Det finns många i landet som inser att det finns goda muslimer.

Tyvärr på grund av att några riksdagspartier så gärna ville ha regeringsmakt tillät de att samverka och bli beroende av ett parti som historiskt har sitt ursprung i bland annat i nazistiska ideologier. Detta parti SD påstår att de har rensat ut de rasistiska tankarna och de människor som har denna syn. Trots detta samlas det mycket tragiska människor inom detta parti SD vilka huvuddelen av landets folk inte delar åsikterna med.

Folk från denna högra sida påstår att gängkriminaliteten helt beror på er invandrare men vi andra vet att de allra flesta invandrare inte alls är kriminella.

Vi är många som behöver er inom vård, service och många andra yrken och uppgifter. Tack för det.

 

Inte bara typiskt svenskt

Av , , 1 kommentar 3

Om det är så att köttbullar, smörgåsbord, fika, midsommar och att vara lagom är typiskt svenskt är det trivialt. Några riksdagspolitiker till höger ansåg sig vara de rätta att definiera vad som är typiskt svenskt. Dessutom ansåg de sig också vara de rätta att definiera vem som är svensk. Några framträdande av dem menade även att samer inte var svenskar. De ville även styra hur luciatraditionen skall firas. Det är lätt att få intrycket av att SD-politiker anser sig vara typiska svenskar. Det kan inte få vara typiskt svenskt på ett mobbingliknande sätt utan urskiljning misskreditera invandrare och beskylla dem för stora samhällsproblem som ständigt görs av flera riksdagspolitiker. Kom ihåg att de allra flesta invandrare……….”.

Det kan heller inte få vara ”typiskt svenskt” att som statsministern gjorde inför en koncentrationsöverlevaren Hédi Fried med dokumenterad offentlighet lova att aldrig ha något med SD att göra. Men som isolerat beteende endast för politiker kanske det är typiskt.

Nu kommer kanske vän av ordningen att möjligen påstå att jag som är född i Danmark inte kan förstå vad som är svenskt. Det kanske är tvärt om. Hur har inte Colin Nutley och Al Pitcher kunnat tolka det svenska tack vare att de även har andra perspektiv.

Det som verkligen är så kallat ”typiskt svenskt” är svenskarna säkert inte ensamma om. Jag tror att det handlar om att vare en god människa såsom medkänsla, rättvisa, hjälpsamhet, förståelse med flera av dygderna. Det handlar inte om någon annan lära.

Val görs vanligen själviskt

Av , , 2 kommentarer 2

Egoism, altruism eller både och.

Hur den politiska vägen avgörs och beslutas för var och en är en komplex frågeställning. Många som väljer parti vid val och sympatiundersökningar ser det sannolikt i första från sitt eget livs dagliga perspektiv. Det handlar om tilltro till hur ett valt parti eller partisamarbete praktiskt tros kunna lösa de samhällsproblem som väljaren och sympatisören finner viktiga. Partiets ideologi kommer inte sällan i skymundan.

Som ett exempel, hur många av väljare och sympatisörer till ett högernationalistiskt parti känner sig hotade av att det påstås att rättsosäkerhet kan bli resultatet av flera politiska ställningstaganden och beslut? Det bekommer inte mig, tänker möjligen många. Att det krävs så kallade ”hårda tag” anser många krävs men de känner sig naturligtvis inte själva särskilt drabbade av det.

Det finns lyckligtvis många människor som även tänker utanför sin egen privata sfär. Dessa frågar sig bland annat vilka konsekvenser blir det nu och på längre sikt för ett samhälle med en viss politik och regering.

Inte var det tillräckligt många men dock näst intill tillräckligt många som kunde förutse konsekvenserna med att M, KD och L skulle ge sitt näst intill odelade stöd till SD.

Valresultatet blev relativt jämnt mellan den rödgröna och den blåbruna sidan. De blåbruna fick 48.64 procent av rösterna och 176 mandat. De rödgröna fick 47.39 procent av rösterna och 173 mandat. Det var därför nästan lika många som inte röstade på de blåbruna. I riksdagsvalet i Sverige 2022 röstade 7 321 455 personer, vilket motsvarar 84,2 procent av alla röstberättigade. Det innebär att de blåbruna fick 1.25 procent flera röster vilken kan utgöra cirka 91 518 av samtliga röster vid senaste riksdagsvalet. Ser man till antalet röster i förhållande till samtliga som röstade var det en relativt liten marginal.

Som exempel i Vilhelmina, Malå och flera andra små orter är sannolikt gängkriget inte ett problem men dem som röstar och sympatiserar har troligen en stor aversion mot invandringen varvid de i så fall anser att gängkriminalitet skulle bero på invandringen.