Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Etikett: Språk

Ords betydelse och användning behöver tänkas om

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är tiden kommen när även vanliga och enkla ords betydelse och användning behöver tänkas efter och mycket behöver ifrågasättas. Vi kommer att också nödgas klamra oss fast vid till synes triviala och positiva ting. Många funderar över vad som är rätt och fel och hur vi skall handla. Det filosofiska ämnet etik har utan att många särskilt noterat det kommit att bli ämnet för varje dag. Etik handlar om vad som är rätt och fel och moral om hur man handlar. Hur förtvivlad och uttråkad skall en människa egentligen få bli över att nödgas arbeta hemma under en tid när andra ting och andra människor definitivt har det betydligt värre? Är det rätt av människor att resa från smittans epicentrum till glesbygdens skidanläggningar där den åldrande befolkningen bor och sjukvården inte kan klara av det akuta? Är det rätt av media att påkalla och piska upp stämningen med begrepp som ”byamentalitet” när det sannolikt handla om tillfällig primalrädsla?

En eftertänksam människa behöver inte vara filosof för att förmå tänka efter och förstå att varje ställningstagande i en fråga om rätt och fel kräver att saker och ting ses från flera olika håll. Ställer man sig endast frågan om i fall det är ekonomi eller folkets hälsa som skall prioriteras råkar man i ett klassiskt dilemma. Svaret beror på hur frågeställningarna formuleras, vem som ställer dem och det rådande läget. Säger man som en liftansvarig gjorde för några dagar sedan om Påsken, ”det är ju nu pengarna skall in” då är svaret vid första anblicken givet. Inte ens vad experter, forskare och specialister, säger är självklart utan varje människa behöver bilda sin egen uppfattning men först efter ordentligt övervägande. Vår tid ställer stora krav på oss. Det finns inte endaste ett rätt eller ett fel.

Mycket få av oss nu levande har varit med om detta nu likt ett krigstillstånd. Därför måste vi upphöja det lilla. Det är naturligtvis lätt sagt men svårligen gjort.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,