Kvinnor på topp!

Av , , 3 kommentarer 13

På DN Debatt finns idag ett intressant inlägg i jämställdhetsdebatten med rubriken "Fler kvinnliga chefer viktigare än kvotering". Det är medlemmar i nätverket Allbright som står bakom inlägget och jag tycker att de lyfter något mycket viktigt när det gäller att öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

Rekryteringsbasen av kvinnor måste breddas!

Det har de alldeles rätt i, och därför är det farligt att snöa in på kvotering av bolagsstyrelser. Jämställdhetsdebatten inom näringslivet får inte bara handla om styrelsen utan måste även omfatta ledningsgruppen och de operativa chefsuppdragen exempelvis genom att företagen:

  • arbetar aktivt med att få in fler kvinnor på operativa positioner och chefsuppdrag
  • utvecklar styrelsen så att fler styrelseledamöter har erfarenhet av stabsfunktioner, då ökas rekryteringsbasen av kvinnor och företaget kan dra nytta av ett annorlunda perspektiv
  • fokuserar på att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom företaget, vilket ger en bred kompetensbas bestående av både kvinnor och män
  • inför mätbara och objektiva sätt att välja ut topptalanger vid rekrytering

De konstaterar även att framtidens mest kompetenta kvinnor medvetet kommer att välja sina chefer och arbetsplatser. De företag som erbjuder störst möjlighet till karriärutveckling kommer att attrahera de mest kompetenta och drivna. Det är upp till företagen att bestämma huruvida de är intresserade av att vara med och konkurrera om framtidens bästa resurser.

Och detta gäller ju för övrigt inte bara det privata näringslivet utan även kommunerna och övrig offentlig sektor!

Under huden

Av , , 2 kommentarer 9

Semestern är över och det är första veckan tillbaka på jobbet, vilket även betyder att jag kommer tillbaka till mina spotify-spellistor. En låt som jag ramlade över alldeles före semestern men som har krupit in under huden de senaste dagarna är denna goding:

 

Och så finns det ju gamla favoriter i spellistorna också, såna som ploppar upp när man minst anar det och som mest behöver det:

Världens mest klimatsmarta bönder!

Av , , 2 kommentarer 16

Gårdagens Rapportsändningar visade ett reportage om jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) och Centerpartiets satsning på de svenska bönderna! Genom ett program på tio punkter ska det svenska jordbruket bli världens mest klimatsmarta och producera hälften av all energi som används i landet.

Eskil Erlandsson besöker i inslaget en gård som producerar RME, diesel gjord på rapsolja. Med fler sådana gårdar kan bönderna bli de nya oljeschejkerna som kan se till att vi på ett klimatriktigt sätt kan förflytta oss med bilar även i framtiden! Målet är att bönderna år 2030 ska producera hälften av all energi som används i landet, att de ska producera dubbelt så mycket drivmedel som de själva använder och att de ska vara helt oberoende av fossila drivmedel.

Centerpartiets 10 punkter för klimatsmart energi från jordbruket:

1. Skapa ett program för energieffektivisering, kopplat till sänkt energiskatt
2. Investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet ska villkoras med en plan för energieffektivisering
3. Klimatpremie för företag som ställer om sin produktion
4. Ökat stöd till investeringar och distribution av biogas
5. Konverteringspremie för att anpassa jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner
6. Sparsam körning bör göras till ett obligatoriskt moment i maskinförarutbildningen
7. Förenklade regler för produktion av biogas på gårdsnivå
8. Fler företag bör erbjudas stöd för energikartläggning
9. Inför ett FoU-program med samlat grepp om energianvändning inom jord- och skogsbruket
10. Skapa ett Teknikutvecklingsprogram för hybridfordon

 

Oljans pris

Av , , 4 kommentarer 12

Idag blev det till slut officiellt att BPs vd Tony Hayward får lämna sin post. Det läckande borrhålet under oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen har visserligen förseglats med en gigantisk kupol men om detta ska hålla är fortfarande osäkert. Nu görs försök att borra avlastningshål för att lätta på trycket.

Omkring fyra miljoner fat råolja hann läcka ut i detta enorma oljeutsläpp. Miljön betalar naturligtvis ett högt pris, notan för BP blir svindlande och även Tony Hayward får betala genom att lämna sin position som vd.

Man kan ju verkligen fråga sig hur genomtänkt det egentligen är att borra efter olja i havsdjupen? Uppenbarligen finns tekniken för att borra och ta upp oljan, men man har inte gjort en tillräcklig analys av riskerna.

Olja är ett fossilt bränsle som på många sätt påverkar miljön negativt, effekterna av oljeutsläppet är tyvärr bara en i raden av dessa. Vi betalar alla ett högt pris för vårt oljeberoende och det är något att hålla i minne i energi- och klimatdebatten.

Tänk om det var omvänt?

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag inleds Stockholm Pride som i år flyttar från Tantolunden på söder till Djurgården. Media bevakar såklart detta spektakulära arrangemang och lägger intressant nog lite olika vinklingar på det hela.

DN  SvD  Expressen  Aftonbladet

Precis som DN konstaterar är Pridefestivalen visserligen en stor sommarfest men samtidigt så mycket mer. Det kan tyckas som att vi lever i ett mer tolerant samhälle än någonsin tidigare, men det är inget som vi får ta för givet. Jag tycker även att det är bra att de politiska partierna deltar och visar sina ställningstagande när det gäller hbt (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Centerpartiet kommer exempelvis att finnas i Pride Park 28-31 juli och bland annat visa fotoutställningen "Makt".

Något som jag kom att tänka på när rubrikerna om Pride flashade upp på skärmen var ett samtal som jag hade med några av mina närstående för en tid sedan. På olika vägar halkade vi in på ämnet homo- och bisexualitet, och så konstaterade vi att tänk om det vore tvärtom? Tänk om den socialt accepterade normen var samkönade relationer, och den kärlek som jag känner för min man inte var accepterad av omgivningen på grund av att vi är av olika kön? När vi tänker oss in i den situationen kan vi kanske föreställa oss den intolerans som homosexuella och bisexuella möter. 

Det är den typen av intolerans man står för om man motsätter sig de personliga livsval vuxna människor gör.

Sandlin och energin

Av , , Bli först att kommentera 13

I fredagens VF fanns följande debattinlägg att läsa om energipolitiken, Centerpartiet och VFs politiska rapportering. Om ni missade detta i fredags får ni här en ny chans, ta er tid och läs hela för det är tankeväckande.

 

Sandlin och energin

VF har med Lena Sandlin fått en ny politisk ledning. Av ledaren 8 juli att döma verkar dock Sandlin inte kunnat frigöra sig från den fixering – närmast besatthet – kring Centerpartiet i allmänhet och Maud Olofsson i synnerhet som Lars Bodén ägnat ett otal ledare de senaste 4 åren.

Sandlin skriver 8/7 om energipolitiken. Centerpartiets kamp för en grön miljöpolitik var själva grunden för det kärnkraftsmotstånd som inleddes på 70-talet. Vi försökte få Palme och (s) att hejda sig och inte bygga fler reaktorer. Vi föreslog stora insatser för energisparande och för gröna lösningar. Vi eftersträvade kärnkaftsavveckling. Men kunde i minoritet ej åstadkomma detta. Åren gick. Inte mycket hände. Visserligen lyckades vi tillsammans med s stänga Barsebäck – inte minst efter starka danska påtryckningar. Men trots energiöverenskommelser mellan s och c misslyckades både alla s-regeringar eller Bildtregeringen genomföra en nödvändig energiomställning. Konflikter om kärnkraften – inte minst inom socialdemokratin – där tunga fackföreträdare och kommunala ledare gjorde gemensam sak med ledningarna för basindustrier på bruksorter och m och fp, lamslog i praktiken förnyelsen.

För Centerpartiets del ökade frustrationen och vi insåg att förnyelsen aldrig skulle få chansen om vi inte kunde bryta det dödläge som dominerat under mer än 30 år. När klimatkrisen ställde gamla sanningar på ända, blev det än mer angeläget med sparande och förnybart. De departement (c) ansvarar för utarbetade Regeringsalliansens förslag och Riksdagen antog ifjol Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

Efter omfattande interna diskussioner (och stämmobeslut med kompakt majoritet!) har vi från Centerpartiets sida förklarat oss beredda att ge de kraftbolag som äger dagens kärnreaktorer möjlighet att ersätta gamla reaktorer med nya. Men utan statliga subventioner (som socialdemokraterna gav de gamla reaktorerna när det byggdes). Och med det mycket viktiga beskedet att bolagen ansvarar för att täcka kärnkraftens försäkringskostnader och reaktorägarna har fullt ansvar i händelse av olycka. Kraftbolagens intresse att bygga nya reaktorer kommer allt närmare noll i takt med dessa krav och i takt med att alternativen äntligen lossnat!

Sedan 2006 har vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige. Vi har skapat en fossilfri svensk elproduktion med tre ben; vatten, förnybart och kärnkraft, och klarar också el-export till länder som Polen och Tyskland som är beroende av kol. Utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar minskar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978. 2005 fanns 23 000 miljöbilar. Nu, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen rullar närmare 330000 miljöbilar på våra vägar.

Sandlin vet att en massiv majoritet av såväl svenska folket som (s)-sympatisörerna föredrar Alliansens energi- och klimatpolitik. I alla partier finns det dom som tyckte det var bättre förr och som inte under några villkor kan tänka sig att öppna ögonen för att t.ex. klimatkrisen ställer politikerna inför nya utmaningar, typ Solveig Ternström. I varje parti finns det också en och annan föredetting som lägger sin möda på att sätta käppar hjulen. Men de allra flesta – både medlemmar och allmänhet – inser att var tid har sina problem och sina lösningar.

Lars Weinehall

Centerpartiets Verkställande Utskott

 

 

Forskning på bredden eller med spets?

Av , , 2 kommentarer 12

Kanske är det möjligt att satsa på båda, men ofta ställs dessa två mot varandra. Ska Sverige satsa på forskning på bredden, där mindre summor pengar delas ut till väldigt många olika forskare och aktörer, eller ska vi satsa på spjutspetsforskning där ett hårdare urval görs, och större anslag delas ut till ett mindre antal forskare?

Inte alldeles lätt att svara på faktiskt, men att lägga mer tyngd på det senare alternativet verkar vara nödvändigt för att faktiskt få de genombrott som vi behöver. Forskningssatsningarna är ju inte en arbetsmarknadsåtgärd utan en satsning på vetenskaplig utveckling.

Samtidigt finns det ett problem när färre ska få del av kakan. Naturligtvis ska urvalet göras baserat på vetenskapliga meriter, men hur går det då för unga lovande forskare? De har ännu inte samlat på sig tillräckligt mycket meriter för att kunna konkurrera med en professor med 30 års erfarenhet, men om de unga aldrig får chansen att utvecklas kommer ju svensk forskning att självdö.

Regeringens forskningsberedning kommer på DN Debatt och i rapporten ”Forskning formar framtiden” med en rad förslag på hur svensk forskning och utveckling kan bli bättre, för att skapa diskussion inför nästa forskningsproposition (planerad till 2012). Ett av förslagen är att ett nationellt elitprogram för yngre forskare inrättas där dessa under ett antal år får god finansiering och stor frihet att utveckla sin forskning, inspirerat av liknande satsningar i USA.

Jag tror på idén. Det kan vara svårt att avgöra vilka som är mer "lovande" andra, men det är ett bra förslag. För, som Forskningsberedningens ordförande högskole- och forskningsminister Tobias Krantz uttrycker det:

Frågan är inte om Sverige har råd att satsa mer på forskning och utveckling utan om vi har råd att låta bli.

Nya familjemedlemmar eller sommargäster?

Av , , 2 kommentarer 10

I sommar har vi haft fler än bara vår familj på fyra personer boende i huset. Min dotter har berättat för oss att de heter Gunilla, Melina, Molly, Erik och Madeleine. De är hennes vänner och hon vill inte att vi andra i familjen gör dem illa. "Slå inte mina vänner" förmanar hon oss om vi glömmer bort vad som gäller.

Dessa nya inneboende är dock inga släktingar, utbytesstudenter eller ens av mänsklig härkomst, utan flugor! Av någon anledning värnar hon om dessa små flygare och tycker att de är snälla – de bits ju inte! Samma generositet visar hon däremot inte mot exv. myggor eller getingar…

Jämställdhet ur olika perspektiv

Av , , Bli först att kommentera 12

Nyamko Sabunis utspel på Newsmill har uppmärksammats tidigare här på Vännäsbloggen, med all rätta för det är viktiga frågor hon tar upp. Skillnaderna i jämställdhetspolitiken mellan de två regeringsalternativen är tydliga. Nyamko pekar exempelvis på de rödgrönas märkliga fixering vid kvotering av bolagsstyrelser – vilken betydelse har detta som värdemätare på jämställdhet? Vi har orättvisor i samhället som vi måste komma till rätta med, orättvisor som slår mot både kvinnor och män, på alla nivåer i samhållet, men vägen dit går inte genom kvotering, det är jag helt övertygad om.

Newsmills fokusering på Kvinnornas val 2010 har för övrigt blommat upp och det gläder mig att dessa frågor får utrymme i valdebatten, som hittills mest handlat om skatter, sjukförsäkringen och jobben. Mycket viktiga frågor naturligtvis, men det finns mer som måste upp på bordet. Oavsett om man väljer att sätta etiketten "feminism" på frågorna eller inte så är det problem som måste hanteras.

Även Maud Olofsson har bidragit till debatten genom ett utdrag ur sin nya bok "Ett land av friherrinnor". Hon berättar väldigt gripande om sin farmors liv och de orättvisor hon utsattes för, och hur hon ibland hört sin farmors röst inom sig: "Stå på dig, Maud! Ta plats! Ta dig rätten att leva din dröm. Våga sticka ut!"

"Kanske är det därför som en del retar sig på mig. För att jag inte drar mig för att ta plats. För att jag vägrar förställa mig till någonting jag inte är – oavsett om det handlar om tonfall, kläder eller idéer. För att jag tar mig rätten att låta det engagemang jag känner inom mig synas också utanpå. För att jag tar mig rätten att öppet stå för vad jag tycker, och vägrar delta i olika typer av kotterier. För att jag inte ber om ursäkt, inte ber om lov, och inte viker undan ens för de mäktigaste av mäktiga män i kostymer. Den inställningen är det mest dyrbara arv jag någonsin fått, och jag fick det bland annat av farmor. Hon drömde, vis av egen erfarenhet, om att alla vi flickor och kvinnor som fanns runtomkring henne skulle kunna stå på egna ben och bli framgångsrika."

Det ligger en hel del i det hon skriver. Den inställningen skulle vi alla behöva ha, både kvinnor och män, för att kunna ta oss så långt i livet som det bara är möjligt!

Gröna granna Vännäs!

Av , , 4 kommentarer 15

Miljöarbetet i Vännäs kommun hamnar tyvärr ofta i bakvattnet så nu är det hög tid att lyfta de lokala miljöfrågorna, och Centerpartiet står i frontlinjen för att kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt! Centerpartiets miljösatsning går under devisen Gröna granna Vännäs – ett hållbart och vackert Vännäs för framtiden!

Kommunen har en viktig uppgift i att föra en dialog med medborgarna om hur man ska nå de lokala miljömålen, och så har man en oerhört viktig uppgift gentemot medborgarna, nämligen att göra det möjligt att leva på ett miljöriktigt sätt! Om det inte finns miljövänliga alternativ att välja för medborgarna kommer kommunen inte att nå de resultat man behöver nå för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöarbetet i en kommun måste ske på flera olika plan. Dels inom kommunens egna verksamheter, men även inom den privata sektorn, och så det miljöarbete som sker hemma hos kommuninvånarna.

Centerpartiet i Vännäs har en vision för vårt Gröna granna Vännäs och kommer under den kommande mandatperioden att arbeta för att:

• göra det lättare för kommunmedborgarna att göra miljövänliga val

• öka användningen av närproducerade och ekologiska livsmedel inom de kommunala verksamheterna

• satsa på lokal upphandling där miljöpåverkan tas med som en viktig faktor. Exv. att väga in miljöaspekten när färg och byggmateriel köps in, eller vilka drivmedel som kommer att användas när transporttjänster upphandlas.

• öka användningen av förnybar energi, d.v.s. från energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Det gäller energi till såväl uppvärmning som elektricitet och drivmedel.

• satsa på utveckling av framtidens fordonsbränsle genom lokal biogasproduktion från bl.a. källsortering av sopor

• satsa på folkhälsan genom exempelvis iordningställande av promenadstråk, cykelvägar och satsningar på föreningslivet.

• ta tillvara de positiva möjligheterna som det nya strandskyddet ger.

• ta till vara Vännäsbornas engagemang för att skapa ett hållbart Vännäs !

Vännäs kommun ska vara en föregångare i miljöarbetet och vi vill verka för att få fler återvinningsstationer, subventionera busskort till halva priset för att öka det kollektiva resandet, och tillhandahålla parkeringsmöjligheter på strategiska platser så att fler kan åka kollektivt även om man har lämning på dagis eller skola att uträtta innan det är dags att åka till jobbet.

Genom att färdigställa bredbandssatsningen inom hela kommunen kan företagare och andra med möjlighet att arbeta hemifrån göra det oavsett var i kommunen man bor och därigenom t.ex. minska resandet till och från Umeå. Det är på det hela taget viktigt att koppla ihop företagande och miljö så att vi både skapar jobb och räddar miljön samtidigt eftersom vi behöver många nya produkter och tjänster som är miljövänliga.

Centerpartiet är idag det parti som har störst trovärdighet i miljöfrågorna. Vi är Alliansens gröna röst och har varit med och beslutat om den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i hela världen. Centerpartiet i Vännäs kopplar nu ett fast grepp om miljöfrågorna, och vårt mål är att det ska vara lönsamt, enkelt och roligt att vara miljövänlig!