Världens mest klimatsmarta bönder!

Gårdagens Rapportsändningar visade ett reportage om jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) och Centerpartiets satsning på de svenska bönderna! Genom ett program på tio punkter ska det svenska jordbruket bli världens mest klimatsmarta och producera hälften av all energi som används i landet.

Eskil Erlandsson besöker i inslaget en gård som producerar RME, diesel gjord på rapsolja. Med fler sådana gårdar kan bönderna bli de nya oljeschejkerna som kan se till att vi på ett klimatriktigt sätt kan förflytta oss med bilar även i framtiden! Målet är att bönderna år 2030 ska producera hälften av all energi som används i landet, att de ska producera dubbelt så mycket drivmedel som de själva använder och att de ska vara helt oberoende av fossila drivmedel.

Centerpartiets 10 punkter för klimatsmart energi från jordbruket:

1. Skapa ett program för energieffektivisering, kopplat till sänkt energiskatt
2. Investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet ska villkoras med en plan för energieffektivisering
3. Klimatpremie för företag som ställer om sin produktion
4. Ökat stöd till investeringar och distribution av biogas
5. Konverteringspremie för att anpassa jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner
6. Sparsam körning bör göras till ett obligatoriskt moment i maskinförarutbildningen
7. Förenklade regler för produktion av biogas på gårdsnivå
8. Fler företag bör erbjudas stöd för energikartläggning
9. Inför ett FoU-program med samlat grepp om energianvändning inom jord- och skogsbruket
10. Skapa ett Teknikutvecklingsprogram för hybridfordon