Vännäs-Centern på Twitter!

Av , , Bli först att kommentera 11

Som första Vännäs-parti har Centerpartiet gjort debut på Twitter! Det känns naturligtvis jätteroligt att vi steg för steg breddar våra kommunikationsvägar och etablerar nya kanaler för information, nyhetsuppdatering och dialog. Vi heter @VannasCentern på twitter, hoppas att vi råkas även i detta medium!

Det här med kommunikation och dialog är något vi jobbar mycket målmedvetet med sedan en tid tillbaka. Dels har vi vår kontinuerligt uppdaterade hemsida där vi lägger ut info om träffar och arrangemang, motioner, interpellationer, mediarapportering, politiska visioner och mycket mer, men sedan det senaste året även facebook och nu Twitter. Bloggar har vi ju sedan tidigare, framför allt är det jag och Ulf som skriver.

Allt för att öka insynen i hur vi jobbar och dialogen med medborgarna och våra medlemmar!

 

Lånat av Maria: Kompetenta kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 9

Har massor som jag vill blogga om men för lite tid för att känna att jag har arbetsro att sätta mig och skriva ner det i ett blogginlägg. Nu tänker jag helt fräckt ’vidareblogga’ Maria Kristofferssons alldeles utmärkta blogg med titeln Kompetenta kvinnor. Angeläget ämne och ett mycket bra grepp för att åstadkomma en förändring (utan kvotering! 🙂  ). Bra bloggat Maria!

 

Kompetenta kvinnor!

För många år sedan när jag var aktiv inom Emma Resurscentrum för kvinnor så jobbade vi med att lyfta fram och synliggöra kvinnor. För att visa de goda förebilder som fanns i vårt samhälle. Unga kvinnor skulle se att det fanns möjligheter att utvecklas inom det man brann för.

En grej som Länsstyrelsen då gjorde var att ta fram en lista på kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag, för att det inte skulle gå att säga, " det finns inga kompetenta kvinnor".

Nu har detta återuppstått på nätet. Kompetenslistans idé bygger på att kompetenta kvinnor som önskar bli nominerade till en bolagsstyrelse i en kommunal, statlig eller privat bolagsstyrelse anmäler sitt intresse. Genom att synliggöra att kompetenta kvinnor är valbara och intresserade av att arbeta i en bolagsstyrelse ökar också möjligheten för valberedningar att hitta fler kompetenta kvinnor.

Du som har kompetens och som vill jobba i en styrelse, gå in och anmäl dig på www.kompetenslistan.se

Det vimlar ju av kompetenta kvinnor!!!!


 

 

Motion: Inrätta ett miljöpris i Vännäs kommun

Av , , 2 kommentarer 9

Centerpartiet i Vännäs jobbar vidare för ett grönare och grannare Vännäs, och har till fullmäktige lämnat in följande motion:

Inrätta ett miljöpris i Vännäs kommun

Vännäs kommun uppmuntrar engagerade medborgare och föreningar genom exempelvis kulturstipendiet och föreningsstipendiet. Dessa stipendier delas ut för att stimulera och främja kultur- resp föreningsutövare i Vännäs kommun.
På motsvarande sätt vill vi i Centerpartiet uppmuntra kommunmedborgare, företag och föreningar att ta ett ökat ansvar för miljö, klimat och/eller naturvård genom inrättandet av Vännäs kommuns miljöpris. Miljöpriset bör utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet, dock inte arbetsmiljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Det förefaller lämpligt att förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommuninvånare, företag eller organisation och att priset består av penningsumma samt diplom. Miljöpriset bör tilldelas en enskild person boende i Vännäs kommun, en förening, organisation eller ett företag verksamt i Vännäs kommun och delas ut vid ett av Kommunfullmäktiges sammanträden.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet följande:
– att Vännäs kommun ska inrätta ett miljöpris som årligen delas ut till en person, en förening eller ett företag som är verksam inom kommunen för förtjänstfulla insatser inom miljöområdet

– att stadgar för ett miljöpris tas fram och fastställs av Kommunfullmäktige

Centerpartiets fullmäktigegrupp,

Stina Jansson, fullmäktigeledamot (C)
 

Hear, hear!

Av , , 2 kommentarer 5

Om ni inte har sett det tidigare tycker jag att ni ska passa på och se det nu, SVTPlay-klippet från Centerpartiets stämma där Annie Lööf väljs till ny partiledare och håller tacktal.

Alldeles särskilt bra i det här klippet är inlägget av Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå. Mycket vältaligt och med fantastiska metaforer och en härlig dos humor! Väl talat Mattias, hear, hear!

http://svtplay.se/v/2543234/centerstamman_annie_loof_valjs_och_haller_tacktal 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Förväntansfull

Av , , 1 kommentar 7

Nu är det drygt en vecka sedan Centerpartiet fick en ny partiledare – Annie Lööf. En oerhört kompetent politiker trots sin i sammanhanget låga ålder. Jag är jättenöjd med att C-stämman valde Lööf och ser en stor styrka i att hennes partiledarskap kompletteras med Anders W Jonsson som 1:e vice ordförande och Anna-Karin Hatt som 2:e vice ordförande. Deras kunskaper, erfarenheter och egenskaper kompletterar varandra mycket väl och jag ser fram emot att följa Centerpartiets nya partiledning och partistyrelse, och naturligtvis den politik som nu ska stakas ut utefter de inriktningsbeslut som fattats på stämman.

Samtidigt inser jag att det gäller att ha tålamod. Inget sker över en natt, och det är mycket som ska falla på plats rent organisatoriskt. Sannolikt har större delen av den vecka som förflutit sedan stämman i alla fall för Annie Lööfs del gått till regeringsombildningen och till att bygga upp sin stab. Och Centerpartiets nya ministeruppställning känns minst sagt lovande! Särskilt nöjd är jag med att få in Lena Ek i regeringen, och dessutom som miljöminister, en post som ligger mig extra varmt om hjärtat.

Att redan under veckan, mindre än 1 vecka efter stämman, gå ut i olika medier och forum och ropa efter "handling, inte bara tomt prat", känns ganska oseriöst. Det är ju nu det börjar!

Nära naturen

Av , , 2 kommentarer 5

Med hela köksbordet fullt av trattkantareller och får några meter från husknuten som bräker ivrigt så fort man sticker ut näsan utanför dörren är det lätt att känna att man bor naturnära. Kanske särskilt för en sån som jag somär uppvuxen i tätbebyggt villaområde och hyreslägenhet.

En fantastisk känsla är det i alla fall att ha möjlighet att äta det som skog och mark har att erbjuda. En alldeles extra dimension av livskvalitet som jag är glad över att vi får ta del av sedan vi blev Strandbor!

2 kommentarer
Etiketter: , ,