doktor.se, digital läkare, eller en fysisk person/läkare besöka?

Inte för så länge sedan fick vi veta att Sveriges regioner köpt in 6 ambulansflygplan. Den totala inköpssumman skulle landat 700 miljoner. Därtill kommer underhåll och bränslekostnader. Typen plan skulle drivas med reamotorer, som påstås vara ”bränsleekonomiska” samt att planen även kunde landa-starta på mindre flygplatser. Vilhelmina i vårt fal skulle även gå.

Vad jag undrar över om det inte rent av blir krångligare hämta en sjukling, vi får förmoda av allvarligare karaktär och någon som bor i fjällvärlden. Här måste ju en helikopter till för snabb hämtning, eller vid dåligt väder en vanligt rullande ambulans. Var ska sedan patienten föras på bästa sätt, inte minst på snabbaste vis? Var kommer nu det nya ambulansflyget in i bilden? Står det reda på någon av våra mindre flygplatser eller blivit ditkommenderade? Skulle inte tro det. Om inte en helikopter kan föra patienten till Umeå eller L-sele för vidare undersökning vilka andra alternativ skulle finnas då? Jag anser att vi som bor här i norr och varför inte Lappland, har ingen nytta av dess plan. Bor man i Umeå eller nära, finns inte regionsjukhuset där eller NUS som det kallas. Var kommer då detta ambulansflyg in i bilden? Ja detta är väl om vidaretransport till exempelvis Uppsala och någon specialistfunktion som inte skulle finnas i Umeå. Planen är säkert fina och bra inredda för att frakta max 3 patienter, men kommer detta uppväga kostnaden av dessa?

Samtidigt ska nu digitala doktorer införas på prov. Vilhelmina, Malå och Sorsele nämndes som provstationer. Skälet uppges att det finns inga doktorer som vill bosätta sig här. Nu blir det alltså via dataskärm vi som söker för någon åkomma ska behandlas. Hur patientsäkert är det och hur inläst är denne ”nätdoktor” på patienten ifråga? Naturligtvis är allt detta för att spara pengar. Vi vet vilka kostnader dessa ”stafettläkare” tidigare landstingen och nu regionerna. Men kommer detta att fungera och varför inte istället då vända sig till redan den uppdaterade och befintliga sidan ”doktor.se”. Frågan är vad vi då har regionerna till, ska de sluta ta emot patienter inom områden som där vi bor, Lappland och liknande outsorcade områden? Är det man kallar lika vård i hela Sverige?

Inom IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har höjts röster för att sjukvården den måste bli mer jämlik. Att den skulle mer enhetlig/statlig och därmed likvärdigare. 21 regioner där alla drar åt varsitt håll och beroende av läge, folkmängd osv. Sjukvården, samhällsskydd och liknande inrättningar bör inte styras från ett visst håll. Skulle det bli bättre med en mera central styrd vård, mera jämlikt?

Om detta kan vi fundera.

Jag tycker vi kan även undra i ”klimatkrisens spår” varför inte statliga myndigheter (polis, militär osv) nu även sjukvården inte behöver ställa in sig i ledet där vi andra tvingas in med våld med bannor och olika avgifter. T o m bränslestopp kan bli verklighet redan 2025. Varför är det sådan skillnad inom klimatpolitiken och varför går inte våra myndigheter, sjukvård mm före med gott exempel? Jag tror helt enkelt att det inte fungerar så bra, det är hela sanningen. Sedan att de inte fungerar för oss, de som hotas av nedläggningar, straffavgifter mm är människor som de är vana hunsa med.

Betr. miljö, politik osv, tror jag snurrigheten tar priset, när nu också M vill bli ledande inom klimat och miljö. För bara något år sedan eller kanske två år sedan, hånade moderata politiker klimatanhängare. Nu är valsen en annan.

Vem är mest sugen på makten egentligen?

Vad tror folket mest på, plagiatet/kopian eller originalet? Eller har det blivit symbolpolitik alltsammans?

Obs! Försök med läkare på distans gäller främst äldreboenden.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Regioner runt Mälaren har startat ett eget tågbolag med det uttalade syftet att göra om lönsam SJ-trafik till olönsam regiontrafik. Moderna SJ-tåg, som passade mycket bra (flexibelt antal vagnar, etc) för uppgiften, skulle ersättas med en nyinköpt men mindre flexibel tågmodell, som har tillverkats Schweiz. Politikerna var nere i Schweiz på studiebesök och torde då ha passat på att göra en avstickare till den schweiziska flygplanstillverkaren, och fått ett infall att komplettera tågköpet med ett flygplansköp.

  Hemkomna med spenderbyxorna på sig ville regionpolitikerna i Västmanlands och Örebro län köpa bussar, men var inte eniga om modell. Men sagt och gjort. Man startade ett gemensamt bussbolag, som skulle äga de nyinköpta bussarna.
  Men nu råkade det bli så dyrt, så att man har börjat lägga ner ”olönsamma” busslinjer både på landsbygden i Örebro län och i Örebro stad. Människor som tidigare haft en busshållplats utanför stugknuten har nu upp till två mil till närmaste hållplats. Men regionerna är nu delägare i ett flygbolag, två tågbolag, ett bussbolag och är nu igång med ett eget taxibolag, som bl.a. ska köra sjukresor.

  Idén att även starta ett gemensamt flygbolag hade troligen kommit upp, när man upprepade gånger hade fått kritik av någon statlig myndighet för brott mot lagen om offentlig upphandling i samband med upphandling av sjukresor med flyg från privata flygbolag, Att regionerna saknat upphandlingskompetens visade sig även i att man hade upphandlat sjukvårdsmaterial från ett bolag. som inte klarat leveranserna, med följd att operationer hade skjutits upp.

  Att det även behövs kompetens för att själv driva flyg-, tåg, och bussbolag, tänkte man inte på. Och inte heller tycks man haft en aaaning om att flera flygplanstillverkare nu erbjuder VTOL- flygplan, d.v.s maskiner som flyger som ett flygplan , d.v.s. fort, men startar och landar som en helikopter, d.v.s utan flygfält, på en olycksplats eller på ett sjukhustak.

  Om man i stället hade lärt sig att upphandla rätt, hade man kunnat upphandla rätt flygplanstyp för varje behov av flygbolag med flera uppdragsgivare och flera flygplanstyper. Men det här är ju så typiskt för en del politiker. De är så okunniga, så att de inte ens förstår hur okunniga de är, utan tror att de vet allt, utan att ens behöva lära sig.

  Och i Umeå påstår kommunalrådet att bygget av Norrbotniabanan redan är igång, men tiger om hur förlusterna på trafiken ska betalas. Med nedläggning av befintliga busslinjer i Norrlands inland? Eller stadsbusslinjer i Umeå? Kanske lika bra, det senare. Att köra elbussar med energilagring i batterier, i stället för luftledning i en stad med tillräcklig turtäthet för betalning av luftledningen, tyder inte på någon ekonomisk kompetens.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.