Svampar, bär och skogens alla faciliteter

Visst är det mycket som är fantastiskt i den svenska naturen. Skogen är givetvis viktig och till nytta för oss alla, oavsett vem som äger den. Vi har ju allemansrätten vi måste vårda och inte orsaka skada när vi vistas i vår natur. Skogens ägare måste samtidigt ha en skyldighet värna om djuren, växterna och allt det övriga som ingår i vår svenska flora och fauna.

Man pratar nu om att avsätta skog för den biologiska ”mångfalden” som det heter. Lika viktigt tycker jag det borde vara att vi får ett jämlikt system för beskattningen av elen. Detta är ju en gammal avart som de båda stora partierna i Sverige tycks värna starkt om. Vi har nu också hört många röster som vill få ut mer av skogen, än bara trä och virke. Nu vill man också få ut bränsle – biobränsle – även ämne till kläder nämns det. Hur mycket räcker skogen till egentligen för allt vi önskar oss? Blir det varmare borde skogen däremot ha bättre förutsättningar växa, i alla fall inom våra breddgrader och främst de norra. Det finns ingen forskning om detta, problemet är dock att kvaliteten kommer bli sämre. Redan ser vi sedan tidigare att norrländsk långsamtväxande skog är mera attraktiv för sin hållbarhet. Även den svenska furan, norrlandsfuran är nästan lika eftertraktad som den gamla svenska eken. Hur är det med den egentligen, eken hur stora arealer finns kvar av den? Vi vet att ekbeståndet gick hårts åt under det äldre svenska skeppsbyggeriet. Det var de största och bästa ekarna man skulle ha, inte minst till regalskeppet Vasa som sjönk några 100 m från land efter sin sjösättning.

Vi måste värna om skogen, helt klart. Den är viktig både för att förhindra blåsten och som tidigare nämnts för djur och all övrig natur. så kan samspelet i skogen se ut och en viktig faktor är upptaget av koldioxid och därmed lagring av kol.

Själv äger jag inga intressen för skogen, men att vi måste värna om den och mer än vad som hittills varit är min åsikt.

Utan vår natur som ännu inte är helt förstörd, kommer vi alla dö om den helt ödeläggs. Vad är vinsten då värd, som det pratas om?

skogen gör stor nytta bara att den står där.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.