Mikael Sundling (M) Tvärålund

Tillsammans utvecklar vi Vindeln

Tänk er för

Av , , Bli först att kommentera 18

Socialdemokraternas och Stefan Löfvens planerade skattehöjningar börjar nu synas i sömmarna. Konsekvenserna för landets jobbskapande företag, i synnerhet för de på landsbygden, skulle bli förödande om detta förslag genomfördes. Genom en ny lastbilsskatt på över 140 000 kronor per lastbil och år riktas udden med precision mot svenska åkeriföretag och svensk basindustri. Lastbilsskatten är särskilt effektiv för att bromsa utvecklingen i landets glesare delar.

Vi förstår den oro som många här i Jämtlands län känner inför den nya skatten. Sverige är ett stort land med långa avstånd. Sverige är också ett exportberoende land med omfattande basindustri. Specialiseringen ökar vilket gör att varor ofta transporteras många gånger innan de säljs vidare som färdiga produkter. En bransch som är särskilt utsatt för höga transportkostnader är skogsindustrin. En lastbilsskatt på 4 miljarder kronor årligen skulle enligt skogsindustrin innebära 700 miljoner kronor i ökade transportkostnader varje år. Det riskerar att leda till färre jobb i redan hårt prövade områden.

Vi vet också att flera svenska transportföretag har det tufft. Det är en bransch som kännetecknas av många småföretag med knappa marginaler och hård konkurrens. I denna bransch skapar ökade kostnader en oro för den egna försörjningsförmågan och det egna företagets överlevnad. Stefan Löfvens straffskatt på transporter skulle för ett mindre åkeri med fem lastbilar innebära en ökad kostnadsbörda med 700 000 kronor per år. Om samma åkeri har en 22-åring och en 24-åring anställda vill Löfven öka skattebördan med ytterligare cirka 100 000 kronor per år. Den totala skattechocken motsvarar då kostnaden för två heltidsanställda ungdomar.

En lastbilsskatt är helt enkelt inte vägen till fler nya jobb utan en åtgärd för att fler människor ska lämna arbetsmarknaden. Det är inte så vi vill att Sverige ska utvecklas. Vi tror att jobben är grunden för ökat välstånd. Därför säger vi att över 5 miljoner människor ska jobba år 2020, för det krävs 350 000 nya jobb.

Gång på gång har vi krävt besked av Stefan Löfven. Utan att få svar. Hur tror han att lastbilsskatten kommer att slå mot Jämtlands län? Väljarna förtjänar ett svar.  Hur skapar lastbilsskatten fler jobb i länet? Hur skapar 4 000 miljoner kronor i ökade transportkostnader en mer konkurrenskraftig basnäring?

I en utdragen lågkonjunktur med svag efterfrågan har Moderaterna och Alliansregeringen tagit ansvar. Genom att göra det enklare och billigare att anställa samtidigt som vi har gjort det mer lönsamt att jobba, så har sysselsättning och skatteintäkterna ökat. Det ansvaret vill vi fortsatt ta. Vi kommer inte att riskera några jobb i Jämtlands län genom en lastbilsskatt.

 

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Jord-, skogsbruk och fiske

Av , , Bli först att kommentera 11

Apropå allt snack så kommer är några viktiga punkter som jag vill att ni begrundar!

Landsbyg­den är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Det är därför viktigt att säga nej till skatter och avgifter som skulle drabba landsbygden hårt, till exempel kilometerskatt eller andra skattehöjningar på jobb och företagande.

  • Vi säger nej till kilometerskatt eller andra skattehöjningar på jobb och företagande som skulle slå särskilt hårt mot landsbygden.
  • En levande landsbygd behöver arbetstillfällen för att behålla sin dragningskraft, därför är arbetslinjen extra viktig för landsbygden.
  • En stark landsbygd behöver god infrastruktur och bra villkor för företagarna.

Alliansens vallöfte

  • Vi vill öka anslagen till landsbygdsprogrammet för utveckling av landsbygden, bättre miljö och fler jobb i hela landet
  • Vi vill förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om underhålla och utveckling av hembygdsgårdar
  • Vi vill till och med 2020 satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden
  • Vi vill satsa ytterligare 700 miljoner kronor 2014-2020 för att förbättra servicen på landsbygden
  • Vi vill stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, och förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal service
  • Vi vill se över regelverken och öka samordningen mellan myndigheter och förbättra samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet

/ Sunken

Bli först att kommentera

Älgjakt

Av , , Bli först att kommentera 7

Så då är det åter dags för älgjakt igen:) Inför årets så har det inte hunnits med att ladda allt för mycket. Men nu är det två dagar kvar tills man förhoppningsvis få höra hunden skälla och adrenalinet pumpa.

Har ej blivit så mycket bloggande inför detta val, men på Facebook har jag försökt skapa lite debatt. Opinionen har visat att det eventuellt kan bli ett maktskifte i riksdagen, men jag känner på mig att detta ej kommer att ske, med tanke på att svenska folket troligen fattar att höjda bidrag och höjda skatter bromsar vår utveckling. Det viktigaste är jobben, jobben och jobben! Att som S, Mp och V höja arbetsgivaravgiften för våra unga är inte bara dumt utan idiotiskt. Att en grupp som redan har svårt att få fotfäste på vår arbetsmarknad skulle gynnas av att bli dyrare att anställa är för mig obegripligt. Att för ett företag ta in nyutbildade är en relativt stor belastning rent ekonomiskt, att via lägre arbetsgivaravgift stimuleras att just ta in unga är det enda rätta. Hoppas ni ungdomar som läser detta tänker er för ordentligt när ni går till valurnan.

10613077_10152391089516156_8466140585139890259_n

Bli först att kommentera

Arbetskläder

Av , , Bli först att kommentera 46

Efter många års väntan så är arbetskläderna åter till våra anställda inom omsorgen-

Alliansen levererar med andra ord!

IMG_9409 (3)

 

En liten bakgrund! Skrev redan 2008 en motion i ärendet. Har tagit lite tid men när vi i alliansen tog över så lyftes frågan på nytt och nu är de här=)

Här in under kan ni läsa motionen:

2008-12-08

Till Kommunfullmäktige

Professionella arbetskläder minskar risken för smittspridning samtidigt som både vårdtagare och personal kan känna sig tryggare. Flera undersökningar visar att arbetskläder bidrar till en bättre och en mer säker arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bland annat tillsattes 2006 en nationell grupp med representanter från Smittskyddsinstitutet, Vårdförbundet, Sveriges tvätteriförbund och experter på medicin och hygien. De menade att samhället skulle spara tre miljarder på att stoppa vårdrelaterade infektioner, som MRSA (Multiresistenta stafylokocker)
och vinterkräksjuka genom att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder.

Konkurrensen om den framtida vårdpersonalen kommer att hårdna. Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen växer i förhållande till andelen yngre. Det är viktigt att Vindelns kommun är en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om arbetskraften. Professionella arbetskläder gör arbetet mer lockande och gör det lättare att nyanställa och behålla personal.


Vi ser det också som en jämställdhetsfråga, varför ska tex brandmän och personal inom teknisk service, där de flesta är män, ha fria arbetskläder och inte kvinnodominerade yrkesgrupper?

Att arbeta inom vården sliter hårt på kläderna som blir smutsiga och behöver tvättas ofta.
Kostnaden för kommunen varierar beroende på hur många ombyten kläder som erbjuds och om kommunen står för tvätt av arbetskläderna.

Yrkanden:

Vi yrkar att kommunstyrelsen utreder vad kostnaden blir om man skulle införa fria arbetskläder till vårdpersonalen inom kommunens verksamhet. Inriktning ska vara att detta ska vara genomfört senast år2010. Kontakt bör tas med Ljusdals kommun som nyligen infört fria arbetkläder.

 

Mikael Sundling (M)

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Nötter

Av , , 2 kommentarer 35

Nina Loughlin angriper mig i sin blogg. Jag skrev följande i en persons status på facebook: Håller med Jeanette till fullo. Ha en bra helg. Och du! Bry dig inte om vad enskilda vilsna nötter häver ur sig. De finns mycket annat att ödsla tid på:)

Detta för att Nina skrivit följande: Var det hon som lovade 2 miljarder till inlandsinnovation? Tog du pengarna till perrongen i Tvärålund eller vad gjorde ni med pengarna?

Ett mycket tråkig påhopp av en ledande Socialdemokrat i Vindeln måste jag påstå!!

Direkt så blir jag anklagad för taskig kvinnosyn! Börjar bli mäkta less på de kvinnor som utnyttjar ordet taskig kvinnosyn, härskarteknik mm. I detta fallet vill Nina flytta fokus, vilket kan vara förståeligt då hon angripit en kvinna själv=( Kan ej publicera facebookkonversationen då det inte är min. Men ni som vet vad det handlar om förstår.

Varför jag ser mig tvungen att skriva är för att Nina påstår att Ewa-Maj understöder min kommentar! Detta är LÖGN. Hon gillar inte alls min kommentar och skriver dessutom sin kommentar före min. Att försöka misskreditera mig kan jag ta Nina men att hoppa på Ewa-Maj utan att hon har ett dyft med saken att göra är så lågt=( Förväntar mig att du ber Ewa-Maj om ursäkt. Jag behöver ingen då jag vet vad du tycker om mig redan. Har ju trots allt enligt dig dålig ”kvinnosyn”!

Avslutar med följande: CEMR – en jämställdhetsdeklaration som hela Europa skrivit under. I deklarationen understryker man alla människors lika värde, oavsett om du är kvinna eller man – Gäller den ej ledande Socialdemokrater i Vindeln?

/ Sunken

PS: Vi lär nog få ett relativt smutsig valår i Vindeln är jag rädd! Kan förstå det då vi i alliansen lyckats mycket bra med styrandet av vår kommun under den tid vi styrt tillsammans. Att de oppositionella försöker hoppa på enskilda politiker är ett tecken på att de saknar en egen politik.

nötter

Fungerar det fortfarande?

Av , , 2 kommentarer 12

Måste kolla så allt fungerar!

554

 

/ Sunken

Bilförmåner i Vindeln

Av , , 2 kommentarer 19

Under den senaste tiden har det varit en hel del skriverier om Vindelns
kommun och i synnerhet om vår kommunchef tillika Vd för Vindelbostäder
Mikael Salomonssons (MS) bilförmåner och tankkort. Medierna har vinklat
detta till att hela problemet och ansvaret ligger på MS det är inte hela
sanningen, arbetsgivaren har ett större ansvar.

MS anställdes som Vd för fastighetsbolaget 2008, i hans lön ingick en del
som tjänstebil, vilket är helt normalt, MS tar upp förmånsvärdet och skattar
för detta och arbetsgivaren betalar in sociala avgifter på beloppet ifråga.
Utöver detta fick han ett tankkort utställt på VIBO, även detta ett normalt
förfarande dock inte så vanligt. Avtalet förhandlades fram av dåvarande
ordföranden i Vindelbostäder Rune Sjöström.

2011-01-01 anställdes MS som kommunchef 75% och Vd i Vindelbostäder 25% hans
lönekostnader fördelades utifrån detta även bilförmånen. 2013-01-01
omförhandlades MS lön och bilförmånen togs bort och ersattes med högre fast
lön. Största skälet till att bilförmånen togs bort var den avundsjuka som
fanns mot att MS hade bilen i fråga. Bilen behölls av bolaget tills vidare
för tjänstekörning och MS behöll tankkortet, bilen måste även
fortsättningsvis tankas.

Efter detta startar drevet mot MS bilförmån ledda av revisionen med Roland
Fredriksson (s) i spetsen. Det normala hade varit att löneavdelningen
kontaktat MS och ifrågasatt om allt var rätt och sedan lämnat in en
komplettering till Skatteverket. Icke, syftet var att smutskasta MS så
mycket som möjligt och stoppa upp det förändringsarbete han påbörjat inom
kommunförvaltningen. För att få ändå större verkan så kopieras MS
lönebesked och delas ut på samhället, även om allt är offentligt så måste
man som revisor sätta gränser. De flesta har familj och vänner.

MS har självklart ett ansvar i detta, han ska veta att också resor till och
från arbete ska förmånsbeskattas.

Politiken har större ansvar, det är ett arbetsgivaransvar att löner,
löneförmåner och skatter redovisas in på rätt sätt. Tydligen brist på
kunskap inom organisationen då detta inte gjorts.

Media har också ett ansvar, 80000 kr som betalades ut för sk mer/övertid
hade ingen koppling till bilförmånen som man vinklat detta till. Det avsåg i
första hand det merarbete som MS lagt ner på Renforsskolan mm. Utöver
detta, näthatet som frodas anonymt på kommentarsfälten.

Revisionen har ansvar, hur kunde de proffsrevisorer som köpts in för dyra
pengar missa detta, VIBO har haft rena revisioner under flera år.
Lekmannarevisionen…. Man saknar ord.

Medborgare och anställda har också ansvar, det är politikerna ni ska skälla
på inte enskilda chefstjänstemän, de utför de uppdrag vi politiker ger
dem.

Hela detta drev som tagit sig mycket otrevliga former för MS beror på att
ingen förmånsbeskattning på resor till och från jobbet skett. Åter igen,
arbetsgivarens ansvar att redovisa in skatter och avgifter.

Vi har även fortsättningsvis fullt förtroende för Mikael Salomonsson och
kommunens ledningsgrupp även för gamla och nya styrelsen i Vindelbostäder
AB.

Allt detta skrivande och tyckande har kostat Vindelns Kommun 24000 kr
(sociala avgifter på MS pendlingsresor till och från jobbet), kommunens
bruttobudget är ca 400 mkr/år. Dessutom gett kommunen dålig reklam.
Var det värt det?

Gruppledare:Tomas Nilsson
Nya Moderaterna i Vindeln

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Här vilar den såkallade Vargen

Av , , 4 kommentarer 13

Här vilar Jämthunden NEO som blivit utpekad som varg!

/ Sunken

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Varg var Jämthund

Av , , 7 kommentarer 16

I Gårdagens VK publicerades en artikel där en röjare sa att han med 100% säkerhet stött på en varg. Fick nyss ett mail av en jägarkompis som visar att den påstådda vargen var en helt vanlig Jämthund (Älghund). Hur kan vi vara så säkra på det undrar ni säkert. Enkelt hunden har en pelj som tydligt visar var den hållit hus. Tid plats och hundens uppförande gör så att vi med säkerhet kan säga att det var just en hund som hälsade på röjaren.

Jämthunden är relativt lik en varg och kan nog av de som inte är jätteinsatt blandas ihop med en varg. Nu färdigsnackat här kommer bevisen! Första bilden som VK publicerat visar var mötet mellan Röjaren och Hunden ägde rum. Sen ser ni bilderna på hur hunden rört sig. När ni rett ut det förstår ni att vi kan lägga ner vargteorin.

/ Sunkén

Länk till artikeln:  http://www.vk.se/747565/motade-varg-med-rojsag