Mikael Sundling (M) Tvärålund

Tillsammans utvecklar vi Vindeln

Arbetskläder

Efter många års väntan så är arbetskläderna åter till våra anställda inom omsorgen-

Alliansen levererar med andra ord!

IMG_9409 (3)

 

En liten bakgrund! Skrev redan 2008 en motion i ärendet. Har tagit lite tid men när vi i alliansen tog över så lyftes frågan på nytt och nu är de här=)

Här in under kan ni läsa motionen:

2008-12-08

Till Kommunfullmäktige

Professionella arbetskläder minskar risken för smittspridning samtidigt som både vårdtagare och personal kan känna sig tryggare. Flera undersökningar visar att arbetskläder bidrar till en bättre och en mer säker arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bland annat tillsattes 2006 en nationell grupp med representanter från Smittskyddsinstitutet, Vårdförbundet, Sveriges tvätteriförbund och experter på medicin och hygien. De menade att samhället skulle spara tre miljarder på att stoppa vårdrelaterade infektioner, som MRSA (Multiresistenta stafylokocker)
och vinterkräksjuka genom att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder.

Konkurrensen om den framtida vårdpersonalen kommer att hårdna. Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen växer i förhållande till andelen yngre. Det är viktigt att Vindelns kommun är en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om arbetskraften. Professionella arbetskläder gör arbetet mer lockande och gör det lättare att nyanställa och behålla personal.


Vi ser det också som en jämställdhetsfråga, varför ska tex brandmän och personal inom teknisk service, där de flesta är män, ha fria arbetskläder och inte kvinnodominerade yrkesgrupper?

Att arbeta inom vården sliter hårt på kläderna som blir smutsiga och behöver tvättas ofta.
Kostnaden för kommunen varierar beroende på hur många ombyten kläder som erbjuds och om kommunen står för tvätt av arbetskläderna.

Yrkanden:

Vi yrkar att kommunstyrelsen utreder vad kostnaden blir om man skulle införa fria arbetskläder till vårdpersonalen inom kommunens verksamhet. Inriktning ska vara att detta ska vara genomfört senast år2010. Kontakt bör tas med Ljusdals kommun som nyligen infört fria arbetkläder.

 

Mikael Sundling (M)

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.