Försämringen av sjukförsäkringen är ”en seger för moralen” ???

säger Helena Riviére (M) som fram till nyligen satt i socialförsäkringsutskottet.

Hon säger

Det sägs att sjukförsäkringen är ett haveri, men jag delar inte den bedömningen. ’Beviset’ är främst ovederhäftiga artiklar i Aftonbladet, men också att så många återvänder till sjukförsäkringen efter att ha gjort en vända i introduktionsprogrammet på arbetsförmedlingen för att de sägs vara så sjuka.

Jag skulle vilja säga att incitamenten för människor att hålla fast vid sjukrollen för att inte riskera sin ersättning är en annan stark förklaring. […] Detta gäller "utförsäkrade" från tidsbegränsad sjukersättning, som alltså inte har visat några tecken på tillfrisknande trots många herrans år i lugn och ro utan tidsgränser, men som bedöms ha viss arbetsförmåga.

[…]

Att ställa krav är osvenskt och "kallt" och att stryka medhårs är varmt och medkännande. Men kunde det uppstå något utrymme för lite sund skepsis mot alla svaga och trötta så skulle det troligtvis vara till gagn för dem.

Till dem som är så psykiskt bräckliga att de inte ens kan sätta på en kastrull med vatten skulle jag vilja säga: Lär er! Ni har allt att vinna på att försöka!

Med fortsatt sänkt skatt på arbete och normala krav på egenförsörjning i första hand kommer nog arbetslinjen att vinna över sjukförsäkringslinjen och därmed också en seger för moralen i en återupprättad svensk modell.”

Tror du att du är trygg i dagens Sverige??

Socialtjänstlagen säger så här:

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
 
2 kap. Kommunens ansvar 
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
 Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Då tolkar jag det som att om jag hamnar i kris och exempelvis blir utan inkomst pga av att jag blir utförsäkrad eller att jag blir sjuk har rätt att få hjälp med försörjning av kommunen till dess jag kan klara mig själv……eller???

Nej så enkelt är det inte…

I Nättidningen Feministiskt Perspektiv läser jag följande:

”Utförsäkrade tvingas leva på socialbidrag. Så låter det emellanåt i debatten om människor som kastas ut ur sjukförsäkringen. Men faktum är att de inte ens kan räkna med att få socialbidrag längre. Nu anlitar även socialtjänsten konsultläkare som överprövar ordinarie läkarintyg.

[…]

Oavsett hur många det rör sig om, är det redan ett faktum att ett antal utförsäkrade behöver söka socialbidrag när de inte längre får sjukpenning. För att få socialbidrag måste de kunna styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. Men nu har socialtjänsten börjat granska sjukintygen på samma sätt som Försäkringskassan, med följden att sjuka människor nekas socialbidrag och står helt utan hjälp även från den institution som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät.”

Så nu börjar även kommunerna att dra åt sig öronen. Socialbidragsutbetalningarn har i många kommuner ökat med flera tusen procent och skatteintäkterna minskar och detta innebär att de försöker hitta vägar att inte bevilja försörjningsstöd till de som blir helt utan inkomst.
 

Snacka om att det blir ett Moment 22 för den som blir sjuk och hamnar i den här karusellen.

Det är den här typen av åsikter som den Moderata toppen har, det var också Riviére som ansåg att det inte finns någon fattigdom i Sverige, som skrev en bok om att "socialbidraget måste vara avskräckande lågt" och att arbetslösa ska vara tacksamma som hon säger: 

”Är det så otänkbart att begära lite positiv respons av människor som fått all den hjälp och fått del av alla de insatser som fas 1 och 2 erbjuder? Det är min fråga.”

Min fråga är: Hur länge ska det dröja innan Svenska folket vaknar upp och protesterar på allvar. Ett bra sätt att göra det på är att skriva på de protestlistor som finns överallt i samhället som går under benämningen "Påskupproret". Där går bland annat kyrkan och läkarna i bräschen tillsammans med både LO och SEKO .

Så min uppmaning är: Skriv på listorna eller gå in på facebook och anmäl dig….för betänk att nästa gång kan det vara du som blir sjuk och behöver stöd….

 

 

Etiketter: , , , , ,

2 kommentarer

 1. Galen Pannan

  Hjälp. Helena Riviére måste vara totalt blind och känslokall. Hon kan omöjligt veta hur det är för de som är sjuka och enligt henne låter det som om alla var arbetsföra.

  Det är den här mentaliteten jag har fått av moderater överhuvudtaget, men hon öppnade sig åtminstone. Alla ska vi jobba, om vi så ska dö på jobbet.
  Väldigt bra inlägg. +1

 2. Suzanne Lindberg Sellin

  Svar till Galen Pannan (2011-04-12 18:04)
  Tack för det som jag ser det så lever moderater i en helt annan värld än vi övriga och det groteska är att de också styr Sverige efter sina verklighetsfrämmande visioner..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.