Vilken fantastisk dag och succé för Vilhelmina

Av , , 2 kommentarer 8

Igår var vi ett gäng kulturarbetare av olika dignitet i Skellfteå för att under en dag på Berättarfestivalen i Skellefteå visa upp vad Vilhelmina har att erbjuda. Ett komprimerat program där vi kunde visa upp en del av den gedigna kultur vi har.

Det började med att Gunilla Lönnberg berättad om emigrationen till Kanada och om Wilhelmina församling  som de Vilhelminabor som emigrerade döpte sin församling till. Hon berättade om den resa hon gjorde till Kanada för att söka efter sina rötter.

Sen berättade Laila Eliasson vår museichef om kyrkstan och kyrkstadslivet i Västerbotten, Varje heltimme under dagen blev det ett nytt program. Varje timme inleddes med att elever från åk 6 på Volgsjö skola som är med om ett Skapande skola projet kring berättande också här berättade personliga historier.

Dagen fortsatte med att Saxnäs skola berättade om sitt filmprojekt där de vann pris vid filmfestivalen i Umeå förra året och fick åka till Trollhättan och via upp sin film.

Gerd Ulander berättade om Emma Ricklund, Vi berättade om Amatörteatern och Vojmåligans historia, Bernhard Nordh sällskapet berättade om Bernhard Nordh.

Bengh Hanssons dikter lästes och slutligen blev det ett musik/berättarprogram kring Jon-Erik Östs liv. Vi hade med oss utställningar och filmer, Turistbyrån hade ett uppskattat bokbord med böcker om och av Vilhelminabor.

Det som var så roligt var att det hela dagen från morgon till kväll var fullsatt med folk, Vi träffade en mängd människor som hade olika anknytningar till Vilhelmina. En fantastiskt trevlig dag.

Nu fortsätter festivalen och ikväll ska vi se premiären av Västerbotten, en berättarföreställning med Marianne Folkedotter som berättar till musik spelad av Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune Jonsson. Den ser vi fram emot att få se.

Det blir en hektisk vecka med massor av möten och kulturinslag och vi hoppas naturligtvis att alla möte spiller över så att det även kommer oss till godo hemma..

Försämringen av sjukförsäkringen är ”en seger för moralen” ???

Av , , 2 kommentarer 12

säger Helena Riviére (M) som fram till nyligen satt i socialförsäkringsutskottet.

Hon säger

Det sägs att sjukförsäkringen är ett haveri, men jag delar inte den bedömningen. ’Beviset’ är främst ovederhäftiga artiklar i Aftonbladet, men också att så många återvänder till sjukförsäkringen efter att ha gjort en vända i introduktionsprogrammet på arbetsförmedlingen för att de sägs vara så sjuka.

Jag skulle vilja säga att incitamenten för människor att hålla fast vid sjukrollen för att inte riskera sin ersättning är en annan stark förklaring. […] Detta gäller "utförsäkrade" från tidsbegränsad sjukersättning, som alltså inte har visat några tecken på tillfrisknande trots många herrans år i lugn och ro utan tidsgränser, men som bedöms ha viss arbetsförmåga.

[…]

Att ställa krav är osvenskt och "kallt" och att stryka medhårs är varmt och medkännande. Men kunde det uppstå något utrymme för lite sund skepsis mot alla svaga och trötta så skulle det troligtvis vara till gagn för dem.

Till dem som är så psykiskt bräckliga att de inte ens kan sätta på en kastrull med vatten skulle jag vilja säga: Lär er! Ni har allt att vinna på att försöka!

Med fortsatt sänkt skatt på arbete och normala krav på egenförsörjning i första hand kommer nog arbetslinjen att vinna över sjukförsäkringslinjen och därmed också en seger för moralen i en återupprättad svensk modell.”

Tror du att du är trygg i dagens Sverige??

Socialtjänstlagen säger så här:

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
 
2 kap. Kommunens ansvar 
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
 Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Då tolkar jag det som att om jag hamnar i kris och exempelvis blir utan inkomst pga av att jag blir utförsäkrad eller att jag blir sjuk har rätt att få hjälp med försörjning av kommunen till dess jag kan klara mig själv……eller???

Nej så enkelt är det inte…

I Nättidningen Feministiskt Perspektiv läser jag följande:

”Utförsäkrade tvingas leva på socialbidrag. Så låter det emellanåt i debatten om människor som kastas ut ur sjukförsäkringen. Men faktum är att de inte ens kan räkna med att få socialbidrag längre. Nu anlitar även socialtjänsten konsultläkare som överprövar ordinarie läkarintyg.

[…]

Oavsett hur många det rör sig om, är det redan ett faktum att ett antal utförsäkrade behöver söka socialbidrag när de inte längre får sjukpenning. För att få socialbidrag måste de kunna styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. Men nu har socialtjänsten börjat granska sjukintygen på samma sätt som Försäkringskassan, med följden att sjuka människor nekas socialbidrag och står helt utan hjälp även från den institution som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät.”

Så nu börjar även kommunerna att dra åt sig öronen. Socialbidragsutbetalningarn har i många kommuner ökat med flera tusen procent och skatteintäkterna minskar och detta innebär att de försöker hitta vägar att inte bevilja försörjningsstöd till de som blir helt utan inkomst.
 

Snacka om att det blir ett Moment 22 för den som blir sjuk och hamnar i den här karusellen.

Det är den här typen av åsikter som den Moderata toppen har, det var också Riviére som ansåg att det inte finns någon fattigdom i Sverige, som skrev en bok om att "socialbidraget måste vara avskräckande lågt" och att arbetslösa ska vara tacksamma som hon säger: 

”Är det så otänkbart att begära lite positiv respons av människor som fått all den hjälp och fått del av alla de insatser som fas 1 och 2 erbjuder? Det är min fråga.”

Min fråga är: Hur länge ska det dröja innan Svenska folket vaknar upp och protesterar på allvar. Ett bra sätt att göra det på är att skriva på de protestlistor som finns överallt i samhället som går under benämningen "Påskupproret". Där går bland annat kyrkan och läkarna i bräschen tillsammans med både LO och SEKO .

Så min uppmaning är: Skriv på listorna eller gå in på facebook och anmäl dig….för betänk att nästa gång kan det vara du som blir sjuk och behöver stöd….

 

 

Vilhelmina – Årets berättarkommun..

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag åker vi till Skellefteå och berättarfestivalen. Vi blev igår utsedda till…..

 Vilhelmina – Årets berättarkommun 2011
För 2011 tilldelas Vilhelmina titeln Årets berättarkommun. Motiveringen är helt enkelt att de har svarat upp mot de grundläggande kriterier för Årets berättarkommun som har formulerats. I Vilhelmina finns ett sjudande kulturliv, inte minst när det gäller berättande.
och nu börjar allvaret att få igång berättartraditionen i vår kommun. Imorgon ska vi under en dag visa vad Vilhelmina har att erbjuda.

Så nu börjar allvaret att visa på vilken fantastisk kulturkommun vi är, vilka kulturpersonligheter vi har i vår kommun och vi ska arrangera allt ifrån berättarkvällar till att återupprätta vårt Millenniumhjul i Folkets hus nu under beteckningen Berättarhjulet.

Men först ska vi besöka Berättarfestivalen i Skellefteå imorgon onsdag den 13 april där vi är ett gäng kulturarbetare som ska presentera vår kommun under en hel dag. Programmet är digert och känner du nån i Skellefteå med omnejd så tipsa gärna om vår dag.

Skrönor, skrömt och dagens sanning från Vilhelmina – på Caféscenen, Nordanå

10.00 – 11.00 Från Vilhelmina till Wilhelmina. År 1908 bildade utvandrade vilhelminabor en egen församling i Hay Lakes, Canada och byggde en kyrka som fick namnet Wilhelmina.
11.00 – 12.00 ”Alla bönder hava sina stugor vid kyrkan. Laila Eliasson, museiintendent vid Vilhelmina museum, berättar om kyrkstäder och kyrkstadsliv i Västerbotten.
13.00 – 14.00 Att berätta med film. Saxnäs skola vann pris vid filmfestivalen i Umeå 2010 och representerade Västerbotten vid Novemberfestivalen i Trollhättan samma år. De berättar här om sitt arbete med film, hur de jobbar med den lokala historien i sina projekt och visar korta filmer och scener.
14.00 – 15.00 Vilhelmina Amatörteater – Sveriges äldsta. En historisk tillbakablick på Vilhelmina Amatörteater och Vojmåligan. De ger en historisk tillbakablick genom åren med anekdoter, utställningar, pressklipp, foton, rollhäften m m.
15.00 – 16.00 Bengt Hansson – arbetaren, tänkaren och poeten från Dorris. Boo och Yvonne Jonsson framför dikter ur Bengt Hanssons bok ”Över land färdas båten på männens axlar” och berättar om författaren. Yngve Björklund medverkar på cello.
16.00 – 17.00 Bernhard Nordh. Bernhard Nordh-sällskapet berättar om en författare med Vilhelminafjällen som sitt litterära landskap.
18.00 – 19.00 Emma Ricklund. Gerd Ulander från Emma Ricklunds stiftelse ger oss berättelsen om kvinnan som skapade Ricklundgården, en  tillflykts­ort vid Kultsjön och Marsfjället för konstnärer och andra kulturarbetare.

19.00 – 20.30 Musik- och berättarcafé med tema spelmannen Jon-Erik Öst.       Jon-Erik var en av Sveriges mest framträdande spelmän under många år och komponerade över 100 melodier varav den mest kända är Fiolen min. Systrarna Matilda och Martina Höök, uppväxta i Meselefors, framför musik och berättelser ur J-E Östs innehållsrika liv.

Unga berättare från Vilhelmina
Men även det framtida Vilhelmina får uppmärksamhet. Unga berättare från årskurs 6 inleder varje programpunkt under berättardagen och Saxnäs skola presenterar ett filmprojekt. Under veckan kommer dessutom en grupp ungdomar att jobba tillsammans med andra unga berättare med sikte på en ung berättarfest under fredagskvällen.

Själv ska jag delta i programpunkten om Amatörteaterns historia och berätta om dess 73-åriga liv tillsammans med några medlemmar ur teatern.

Själv blir jag kvar en dryg vecka för att bla tillsammans med några ungdomar delta i aktiviteter kring ungdomar och berättande. vi ska naturligtvis se föreställningar också. De blir en intensiv vecka som vi hoppas ger oss impulser som vi får med oss hem till vårt eget berättarår som ska fyllas med berättande från alla konstformer.

Hur får Moderaterna ordet ”Rättvisa” att stämma med deras poltitik ?

Av , , 1 kommentar 7

Det ska bli intressant att se hur man ska få det ordet att stämma med den politik som styr idag.

Den senaste given är att Moderaterna (visserligen är de övriga allianspartierna också med men jag undrar hur mycket de egentligen har att säga till om idag. Reinfeldt är nog ensam om att styra Sverige med sitt parti.)

Jo den senaste given är att nu ska det bli istort sett "gratis" att driva företag med inriktning på forskning och tillväxt. Regeringen tycker att det ska stimuleras och det säger jag ingenting om. Men när det är på det här sättet det ska göras så gillar jag det inte.

  • Först säger de att våra skattenivåer är besvärliga när företag vill locka utländska experter och nyckelpersoner. Alltså lägger de ett förlag att ALLA som tjänar över 85 600 ska kallas experter och därför ska omfattas av skattelättnader. Så fantastiskt genialt, vi kommer att få väldigt många experter i vårt land framöver…

Nästa "generösa" förslag är:

  • Alliansen tycker att dessa företag måste få fler skattelättnader så då ska de ges rätt att  dra av alla kostnader forskning och utgifter även om det INTE hör till företagets kärnverksamhet. Så himla kvickt uttänkt…som jag ser det kan alla företag i framtiden kalla sig för forskningsföretag och dra av alla kostnader i företaget. Ge sig själv och alla anställda en gigantisk lön och bara håva in pengarna som man inte behöver beskatta.

Till sist har de ytterligare ett förslag.

  • Schablonbeloppet i förenklingsregeln vill de höja och sen ovanpå detta vill de införa ett tak på hur stor utdelning som ska beskattas som lön. Argumentet för dessa förslag är att företagen ska kunna öka sin utdelning och lönsamheten utan att behöva ödsla tid på olika skattekonstruktioner för att slippa betala skatt.

Det var alltså det här Maud Olfvsson menade i valpropagandan över hur hon skulle förenkla för företagen och minska byråkratin.

Problemet är att jag inte precis ser den lilla företagaren få någon favör av detta utan som vanligt så är det de stora kapitalen det gäller. Så inte vet jag hur Moderaterna ska kunna få den här politiken att stämma med devisen "Rättvisa".

Vi har väl inte upplevt mer orättvisa i samhället än idag och tydligen kan det bli värre och värre. Det skapas nya sätt att roffa åt sig pengar och de som får betala kalaset är låg och medelinkomsttagarna, sjuka och pensionärer och det mest skrämmande av allt är att så många barn får betala ett högt pris för den politik som förs idag i Sverige..

Lever vi verkligen i samma värld?

Av , , 11 kommentarer 7

Man kan inte annat än ständigt förvånas över hur det på vissa håll gäller andra regler än för oss "vanliga" människor i samhället. Är du moderat och politiker kan du uppenbarligen stå över alla normala regler som gäller.

Ta tex toppmoderaten och tidigare landstingspolitikern Elwe Nilsson. Han kommer nu att bli ny förtroendevald revisor för Moderatern i Stockholms läns landsting och hans uppgift är att se till att allt går rätt till.

Det för mig märkliga är att denne man är dömd i domstol för att ha undanhålligt information under sin tid som ordförande för Stockholm Lokaltrafik. Han ingick i den landstingsledning som prickades av revisionen och inte beviljades ansvarsfrihet av fullmäktige. Detta på grund av att de fullständigt kört landstingets ekonomi i botten med ett rekordunderskott.

Hans karriär ett snabbt slut 2002 då det avslöjades att han som trafiklandstingsråd också hade rest och lyxat till sin privata tillvaro på skattebetalarnas bekostnad.

Han ska nu alltså granska landstingets ekonomi. Han ersätter dessutom Ingela Gardner-Sundström som lät skattebetalarna finasiera henne avtackningsfest med en kvarts miljon kronor. På gästlistan stod namn som Filippa Reinfeldt, Per Unckel m fl. alltså inte den vanlige löntagaren som dock fick betala kalaset över skattsedeln.

Det var också hon som gav sin man löneökning på 330 % som jag berättat om i en tidigare blogg.  Kommunalrådet Mikaela Fletcer Sjöman också Moderat i Österåker fick en löneförhöjning på 5 800 kr efter bara en vecka på jobbet.

När man frågade henne om hur väljarna kunde tänkas reagera på allt festande och dessa enorma löneökningar svarade hon bara:

"Väljarna har valt mig och Moderaterna för att vi vill göra Österåker till bästa skolkommun"

Tillbaka till Stockholm och Moderaterna så finns du en hel del resursslöseri som man undrar över. Ta exempelvis Spårväg City där en notan för en stump spårväg slutade på 288 miljoner, 60 miljoner mer än vad SL räknat med.

Tunnelbaneupphandlingarna blev alldeles för höga och resultatet urdåligt. Skandalen kring bygget av Karolinska Sjukhuset där man inte hade koll på hur mycket pengar det skulle kosta i slutändan.

Komplettera detta med att alliansen i Stockholms läns landsting vill skära ner på de autoriserade revisorern så är saken solklar…

Och så väljer man in en revisor (Elwe NIsson) som är prickad av landstinget och dömd i hovrätten till att bli Moderaternas nya revisor i just landstinget.

Det smakar surt sa räven om rönnbären och visar tydligt på att sitter du i en maktposistion så gäller andra regler än för oss vanliga människor…

 

Hur var det nu med alla löften Maud Olofsson gav…..

Av , , 2 kommentarer 4

till småföretagarna. Det skulle ju bli så mycket enklare. Hon kritiserar öppet Håkan Juholt och Tommy Waidelich efter att de skrivit en debattartikel i DN om hur de vill utforma den ekonomiska politiken i framtiden.

Maud säger 

"Håkan Juholt och Tommy Waldelich tycks inte förstå att det är bara genom att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare som framtidens jobb skapas"

Nu har hon väl ändå missat något…var det inte precis det som var Centerns stora vallöfte i valet 2006. Att de skulle göra det enklare för företagare, det skulle bli mindre pappersjobb och mindre byråkrati.

Så har det hänt något då? Trots att regeringen haft detta högt upp på sin agenda att förenkla regler och minska på regler för företagarna så märker de svenska företagarna ingenting.

Näringslivets Regelnämnds barometer uppger att 73 % av det tillfrågade företagarna inte upplevt några förenklingar. Tvärtom säger många företagare att de statliga myndigheternas krav på uppgifter och statistik har ökat.

En undersökning bland 11 000 företagsledare visade att endast 2,6 % runt hälften av sasmhället i stort säger sig vara villiga att rösta på "företagarpartiet" Centern. Sämre betyg kan man väl knappast få.

Det roliga är när Maud Olofsson alltid talar om hur förträffligt Center är och hur mycket dom har genomfört för företagarna men nånstans har hon missat att det tillkommit mer än det förenklats vilket gör att deras vallöfte blev ett stort svek mot de småföretagare som trodde på dem.

Och ovanpå alltihop så fortsätter bonusfesten för de stora företagen och regeringen har misslyckats totalt med att strypa dem. Tvärtom så säger ex Vattenfall att de är för stora för att följa reglerna så även här har Maud Olofsson misslyckats kapitalt…

 

Tror du att du går säker från att bli utförsäkrad….

Av , , 4 kommentarer 7

Det är lätt att tro att det bara är lågutbildade människor som hamnar i utanförskapsfällan FAS3. Men trodde du det så har du alldeles fel. 22 % av alla som blir placerade i FAS3 har faktiskt högskoleutbildning.

Så här fungerar det för den som är långtidsarbetslös. Först ska personen in i jobb och utvecklingsgarantin som består av tre faser. Här hamnar alla som varit arbetslösa med arbetslöshetsersättning i 300 dagar eller som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 18 månader.

I FAS1 finns de numera jobbcoacherna som den arbetslöse ska infinna sig hos. Under max 150 dagar ska man coachas till ett jobb.

Misslyckas coacherna med att hjälpa den arbetslöse fram till ett jobb så hamnar han eller hon i FAS2 . Nu läggs focus på praktik och arbetsträning. i max 300 dagar. Har du otur och inte har någon a-kassa att få så blir det utvecklingsbidrag på ca 130 kr per dag för ditt "arbete". Det gäller i alla faser.

Om du fortfarande inte fått något jobb så hamnar den arbetslöse nu i det berömda FAS3.  Nu ska sysselsättning erbjudas hos en organisation, offentlig eller privat arbetsgivare med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande ???

Fortfarande får den arbetslöse ingen lön utan bidrag och ska alltså jobba oavlönad i en slags praktik men nu kammar arbetsgivaren hem 5000 kr i månaden för den arvbetslöse.Om man inte går med på att delta i alla dessa FASer ryker a-kasseersättningen och ingen ersättning beviljas.

Hur man än vrider på saken så hamar en mängd människor i en ofrivillig fattigdom på grund av systemet. Moderaterna pratar hela tiden å ena sidan om att minska utanförskapet samtidigt som man på den andra sidan med sina regler ställer en mängd människor utanför samhället som tvingas leva på socialbidrag trots att de utför ett arbete (oavlönat)’

Nu har det visat sig att bara en ynka procent av de som finns i FAS3 har lyckats komma ur den och fått ett reguljärt jobb.Det värsta med hela systemet är också att det inte bara ställer en massa männniskor utanför , det flesta blir också placerade i en meningslös praktik som inte leder till något jobb.

Otroligt nog är reglerna också funtade så att inte nog med utanförskapet du får inte heller vara expempelvis politiskt aktiv eftersom reglerna då tolkas så att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.När ska regeringen inse att deras metoder är katastrof. Hur många människor ska slås ut totalt innan man erkänner att hela arbetsmarknadspolitiken har misslyckats.

Om det löften som regeringen ger i sin arbetsmarknadspolitik infrias med under 5 % arbetslöshet år 2015 så skulle de vara tvugna att skaka fram 5000 nya jobb i månaden fram till dess . Idag går 400 000 människor utan jobb och arbetslösheten är 7,9 %, Om de inte ens klarar av att minska arbetslösheten idag med sin politik så lär de knappast klara av att minska den i framtiden.

Tyvärr är de politiker som styr Sverige alldeles för långt ifrån verkligheten, alla rapporter talar väl här sitt tydliga språk om att de totalt misslyckats med den här biten.

Arkelsten sitter i sin glasbubbla när det gäller barnfattigdom..

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaternas självuppfattning är otrolig…

Moderaterna Sofia Arkelsten, partisekreterare och Mats Gerdau som är gruppledare i socialutskottet båda moderater har skrivit en debattartikel om barnfattigdomen i Sverige.

Där skriver de bla :

"Väldigt måga barn lever i fattigdom i Sverige. Vi moderater ser allvarligt på detta problem och vill minska antalet barn som lever med socialbidrag."

Har hon inte alls förstått sambandet med utförsäkringar, FAS3 inkomster, att föräldrar jobbar deltid och inte har råd, att lönen inte räcker till för alla. Anders Borg säger ju dessutom att han vill sänka lägstalönerna för att de är för höga i hans ögon. Rätten till heltid finns inte alls på moderaternas karta.

Sen fortsätter de att skriva:

"För mitt i den värsta ekonomisk"a krisen har vi Alliansen lyckats skydda de mest utsatta. Rädda Barnens rapport visar att det är färre fattiga barn krisåret 2008 jämfört med rekordåret 2006."

Här kommer det berömda moderata förträffligheten in. Det är ju inte riktigt så Rädda Barnen säger i sin rapport. De säger att vi inte kan vara säkra på effekterna och siffrorna 2008 förrän om ett par år. MEN att det med största sannolikhet är så att barnfattigdomen ÖKAT.

Det är ju lite skillnad eller hur? Arkelsten pratar inte om hur det ser ut idag . Det måste kännas tungt att bara ha två saker att välja på …kan man inte skylla på sossarna eller finanskris så är det tufft för en moderat.

 

 

Inte recept på Västerbottens paj och inte hjortronsylt men……

Av , , 1 kommentar 2

gillar man Västerbottensost kan jag bjuda på ett receptet till en rätt som går utöver det vanliga. Vansinnigt gott men mäktigt och massor av kalorier så det är ingenting man äter till vardags.

Rätten kallas Ostbröd från Georgien och om jag minns rätt så blev jag  bjuden på detta första gången på en tjejträff för 20 år sedan. Mina ungar älskar rätten och mellandotten vill  ha den när hon fyller år istället för tårta.

Den ska serveras omedelbart när den tagits ur ugnen och serveras med en tomatsallad.

Deg: 1 ½ dl ljummen mjölk
½ påse torrjäst
1 ½ tsk strösocker
3 ½ dl vetemjöl
1 tsk salt
60 gr mjukt smör

Fyllning: ½ kg lagrad ost (svecia, prästost, västerbotten)
1 msk mjukt smör
1 litet ägg

Pensling: lättvispat ägg

Häll hälften av mjölken, torrjäst, ½ tsk socker i en liten bunke.
Rör om till jästen är löst
Häll mjölet i en stor bunke, gör en grop i mitten och häll i jästblandningen och resten av ingredienserna
Blanda ner mjölet från kanten lite i taget, knåda degen 10 minuter
Forma till en boll och lägg degen i en lätt oljad skål
Jäs till dubbel storlek under duk i 45 minuter
Slå ner degen och jäs den igen i 30 minuter
Gör under tiden ostfyllningen
Riv osten och blanda ingredienserna i en skål tills fyllningen är slät
Slå ner degen med handen
Kavla ut degen till en rund platta ca 30 cm i diameter
Lägg fyllningen i mitten och vik upp kanterna och nyp igen dem
Lägg brödet i en smord rund form
Låt degen vila 15 minuter
Pensla med lättvispat ägg
Grädda i 200 grader ca 20-25 minuter

Tomatsallad: Skiva tomater, finhacka lök, blanda en dressing av olja, vinäger, salt och svartpeppar
Blanda ihop och låt stå kallt i ett par timmar.

Perfekt en fredagkväll till fredagsmyset så prova och njut, du kommer inte att bli besviken.

Trevlig helg.