Kultur är ingen lyx….

Den tyske kristdemokratiske  politikern och presidenten (1984-94)  Richard von Weizsäcker sade: ”Kultur är inte någon lyx som vi antingen har råd med eller efter behag kan stryka från utgiftslistan, utan den själsliga jordmån som gör det möjligt för vårt inre att överleva.”

10 kommentarer

 1. Stefan Rådström

  Jag tror att god filosofi visar oss hur man tänker, bra konst visar oss hur man ser, god musik visar oss hur man lyssnar, och god litteratur och poesi visar hur man kommer i kontakt med sina känslor.

 2. Göran Jonzon

  Idrott är ett större begrepp än sport.
  Sport är större begrepp än fotboll och ishockey.
  Kultur betyder sådant som framställts av människa.
  Således är det kultur när man sjunger i duschen och även schampot man använder är ju framställt av människa.
  När bonden kopplar sin kultivator till traktorn, så är det kultur som är målet.
  Men utan företagsamma blir det ingen kultur, om man bortser från det som kommer ut från bakändan, för även fekalier blir ju definitionsmässigt ”kultur”.

  Så när någon frågade ”-Vad tycker du om melodifestivalen?” och får svaret ”-Skit!”, då är det likväl kultur. Dock en kultur som ligger helt utanför mina preferenser.

 3. Ann-Sofie Gavelin

  Men nu Göran, nu blir jag både skräckslagen och mörkrädd öven din definition och slutsats över vad den livsnödvändiga Kulturen är!
  Är det verkligen på den här primitiva nivån vi befinner oss?
  Förtjänar vi inte bättre här i Vilhelmina?
  Så alla våra medmänniskor som av olika anledningar saknar förmågan att vara företagsamma saknar helt värde och har ingen rätt att få mata själen och sinnena så, att man kan tänka, känna, uppleva, inhämta styrka till att klara av svårigheter av olika slag.
  Förtjänar människan inte mera kultur än den man förmår att göra själv, ens om man behöver hjälp att gå på toan eller duscha?

  Turister som besöker Vilhelmina för att UPPLEVA vår kultur och det vi har att erbjuda, göre sig alltså icke besvär! (OBS! de vill uppleva, inte handla grejer som de ska dra på resten av färden!)
  Likaså icke företagsamma ungdomar, barnfamiljer, de som bor eller funderat på att flytta hit.
  Och jag som försöker att på olika sätt locka hit folk och hitta vad vi har att erbjuda.
  Jag önskar att du, ni var flera, som på -90 talet kom och kollade in skolor och kulturutbudet, talar om vad som var helt avgörande för flytten hit.

  Jag hoppas verkligen att du skämtar!

  Ann-Sofie

 4. Göran Jonzon

  Nu vet jag inte vilken text du har läst Ann-Sofie?
  Det låter i varje fall inte som det är min kommentar här som du bemöter.
  Vad jag vill peka på är det slentrianmässiga tolkningsföreträdet på begreppet kultur, som utgår från att kultur bara är sådant som utförs av ”kulturarbetare”, vilket jag anser vara ett rent befängt begrepp.

  Av en tidigare dialig med Suzanne Sellin framgick det att hon framhöll den ”professionella kulturen” som utövades av ”högskoleutbildade personer”. Om man besöker museér världen över och betraktar de dyrbaraste artefakterna i form av konstverk eller andra kulturyttringar, så förvånas jag över att den inställningen över huvudtaget kan ha fått fäste hos någon.

  Du pratar om turistiska behov av kultur i Vilhelmina som väntar på att tillgodoses. Det är väl en bra utgångspunkt för dialogen, kan jag tycka. Låt oss då se efter vart turistpengarna går, för det är väl fortfarande turisten själv som avgör eller hur?
  Bermans gårdsbutik, Gustavssons rökta ålg-ren och björn-kött, liksom diverse företrädare för samisk slöjd torde tillsammans med jakt- och fiskeutbudet stå för lejonparten av turisthandeln.
  Då kommer vi inte undan min fråga om vad som ska ingå i begreppet ”kultur” och jag anser att vi ska utgå från svenska ordboken och beakta turistens egna val.
  Sedan får kulturkoftorna slå kullerbyttor av indignation om de anser det nödvändigt.

 5. Suzanne Lindberg Sellin (inläggsförfattare)

  Märklig inställning du har om det inte hade funnits utbildade arkeologer med en femårig högskoleutbildning så hade det nog inte funnits så mycket att se av fornlämningar på museér.
  Du hakar upp dig på det professionella. Ja jag anser att det både ska finnas professionell kultur likaväl som amatörkultur i ett friskt samhälle. Läs gärna Bengt Göranssons kloka ord i denna artikel. http://www.st.nu/kultur/kultur-ar-inte-nytta-och-pengar-den-ar-insikt

 6. Göran Jonzon

  Gick inte du också i skola på den tiden man fick lära sig mändlära och mängd och delmängd Suzanne?
  Eller väljer du att systematiskt missförstå, för att det gör argumentationen enklare för dig?
  Läs en gång till och återkom om du fortfarande tolkar min kommentar på samma sätt!

 7. Leif Danielsson

  Göran, du är otrolig! Även när det gäller kultur, anser du dig veta bäst. Du hånar de kulturarbetare som har professionell utbildning och framhäver dig själv som Messias även på kulturområdet. Maken till självgod människa får man leta efter.
  Det tycks aldrig ha fallit dig in att alla människor inte har samma smak som du när det gäller kultur. Jag tror nog att Susanne har betydligt mer på fötterna än vad du har i denna fråga.

 8. Ann-Sofie Gavelin

  Vet ni inte vad Kultur är? Vad den betyder och hur den fungerar?
  Har ni inga känslor för Kulturen?
  Jag får go lust att ställa de här frågorna, när jag läser hur ni försöker resonera er fram till vad kultur troligtvis är och vem som är meste Kulturarbetaren. Och drar ner på kulturen, som kan ge oss styrkan att klara av svårigheter och hjälper oss att må bra.
  Det är naturligt och enkelt. Det handlar om givare och mottagare. Upplevelser.

  DET HANDLAR OM KÄNSLOR!

  Jag hade hoppats på att ni styrande skulle tala om, vad jag kan erbjuda dem som jag försöker att locka hit. Och öppet så att alla andra intresserade kan välja om de vill spendera sina semesterdagar hos oss. Men vid kontakterna med er och övriga skickas man bara vidare till någon annan!

  I min enfald tänkte jag, att har vi dålig ekonomi och stor arbetslöshet och får in för lite skattepengar i kommunen, så är det än viktigare att vi får hit besökare, turister.
  Många som ämnar komma hit, kommer andra tider än Nybyggarveckan p g a andra semestertider. Och jämnt fördelade över hela sommaren.
  Vad tänker vi erbjuda dem? Så att de trivs hos oss länge och återkommer.
  Förr resonerades det som så, att vi ska erbjuda så mycket, att turisten stannar hos oss så länge som möjligt och sedan återkommer år efter år.

  De som spenderar pengar hos Bergmans m fl är troligtvis få till antal, i förhållande till alla turister som kommer hit, och spenderar större summor.
  Och reser härifrån snabbt då de har möjlighet att köpa, förvara färskvaror och frakta.
  De andra, som kommer hit för att uppleva är minst lika viktiga, då de troligtvis stannar längre och, om de än bara, behöver sova och äta.

  Vilhelmina har i otaliga år ansetts vara en Kulturrik och Kulturhistoriskt rik ort. Bland de främsta.
  Ingen ska få mig att tro att turisterna kommer hit enkom för att handla hos tex Bergmans!
  Men de som kommer hit för att uppleva kan fara dit och handla om dom har möjlighet.

  Man kan ju bara gå till sig själv. Vad förväntar jag mig av semestern på annan ort?
  Vill jag återvända dit?

  Vart ni tänker styra Vilhelmina?

 9. Johnny Holmgren

  ”Kultur är inte någon lyx som vi antingen har råd med eller efter behag kan stryka från utgiftslistan, utan den själsliga jordmån som gör det möjligt för vårt inre att överleva.”

  Alldeles riktigt !
  Men frågeställningen här i Vilhelmina borde ställas så här.
  Kultur är inte någon lyx som jag antingen har råd med eller efter behag kan stryka från utgiftslistan, utan den själsliga jordmån som gör det möjligt för mitt inre att överleva.
  Då blir frågeställningen mer konkret om vem som ska betala. Är det jag själv eller ska någon annan, stat/kommun , betala? Vilhelmina kommun har i många år varit generös med att ge bidrag till kultur och föreningslivet som möjliggjort att hålla biljettpriser och medlemsavgifter låga. I och med en åldrande befolkning och med det ett ökat omsorgsbehov, samtidigt som tillväxt och skatteunderlag minskar , måste kommunen prioritera det som är mest angeläget. Där vill nog de flesta att vård och omsorg ska tilldelas nödvändiga resurser. Att möta förändringar med ett negativt tänkande, att allt ska vara som förr, är både kontraproduktivt och skapar oro. Med ett positivt synsätt, skapar man en framtidstro och möjlighet att bemöta den förändring som behöver göras.

  Kultur och föreningsliv kommer inte att upphöra bara för att bidragen minskats. De kommer att finna nya egna sätt att kompensera i verksamheterna.
  Tänk positivt!
  Då kommer vårt själsliga inre att överleva !

 10. Ann-Sofie Gavelin

  Hej,

  Jag är allvarligt oroad! Vilken tragik!
  Att våra politiker på jakt efter pengar, så till den milda grad att man, är beredda på att göra om den sedan urminnes tider vedertagna definitionen på KULTUR, och med tvång öka klasskillnaderna, försvåra valet till utvecklingsmöjligheter till alla och visa ungdomarna att inte stanna här.

  Vi ska tydligen stoppa våra huvuden (våra sinnen) i jorden, fisa och vara hänvisade till varandras osäkerheter och rädslor, utan någon som helst annan valmöjlighet.
  Allt är inte biologi, kemi och fysik!

  Kultur= latinets cultura betyder ungefär bearbetning, odling och bildning! Kulturens två främsta betydelser är: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.

  Ska det var så svårt?

  KULTUR UTIFRÅN ETT MÄNNISKOPERSPEKTIV:
  Kultur betyder människans skapande och kreativitet så som konst, litteratur, musik, teater och film, kulturaktiviteterna. Forskning har visat att människor som antingen konsumerar eller utövar Kultur har roligare i livet och har bättre Hälsa och lättare för att lära.

  KULTUR I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV:
  Ordet kultur beskriver hur en folkgrupp lever, såsom seder, traditioner, lagar och regler. Kultur kallas ”levnadssättet hos ett helt samhälle” och används om Kulturfolk och Kulturarv.

  Är det här verkligen ingenting för Vilhelmina, som klassats som en kulturrik och kulturarvs rik kommun? Är det anseendet ingenting att bavara?

  En mycket egendomlig fråga av en kommunpolitiker angående KULTUR!
  ”Är det kommunpolitikernas uppgift att roa våra undgomar”?

  Är det kommunpolitikernas uppgift att definiera om, den sedan urminnes tider betydelsen av, ordet Kultur efter sina egna kunskaper, förmågor, förståelser och viljor för att få möjlighet att prioritera efter egna huvuden, jaga pengar och framkalla tvång?

  Andra som försöker tala om Kulturens fördelar, klassas som ovilliga till förändring, negativa och kulturkoftor. Ja som sagt! Man kan bara presentera sig själv.
  VILKA ÄR OVILLIGA TILL FÖRÄNDRING? VILKA VILL UTVECKLAS TILL ATT LEVA SOM FÖRR I TIDEN? BEHÖVER VI INTE LEVA MED I TIDEN FÖR ATT KUNNA HÄVDA OSS?

  Är det Ungdomarnas uppgift att låta kommunpolitikerna få roa sig med att begränsa utvecklingsmöjligheterna, tala om att studier är förkastliga, att det räcker bra mycket längre med amatörism? Och att vi inte behöver se utbildade exempelvis konstnärers verk, utförda med säkerhet, för att utvecklas? Att det är förkastligt att utbilda sig inom kulturområdet?

  Det är sedan länge känt, att ungdomar som fritt kan välja att söka styrka och utveckling där de har intresse, förmåga och anlag kan lättare inhämta kunskaper och lyckas ex vid skolgång.

  Ska vi inte kunna lita på att våra kommunpolitiker har våra och ortens bästa för sina ögon?
  Vad har vi? Vad gör vi av det? Vad behöver vi för att orten ska vara som vi vill? Rädda det som räddas kan? Hur och till vad vill vi att vår ort ska fungera? Vilka vill vi ha här? Vara beredda på att ställa frågor? Och lyssna på svaren och verkligen förstå dem, även om det sitter långt inne?

  Ja Vilhelmina kommun har varit generösa på många sätt, tack och lov.
  Naturligtvis ska behov prövas och ekonomi gås igenom regelbundet och befrias från onödiga kostnader. Särskilt efter goda tider. Men det pratas egendomligt om att prioritera bort utveckling mot vård och omsorg till äldre, som betalat skatt i hela sitt arbetsliv och nu betalar för sig.

  Ann-Sofie

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.