Etikett: folksam

Kvinnor..de nya fattigpensionärerna

Av , , 7 kommentarer 9

Nu har det visat sig att kvinnors pensioner har minskat i förhållande till slutlönen för det flesta och enlig Folksam så blir det inte bättre i framtiden. Folksam har karlagt hur mycket kvinnorna som är födda mellan 1938 till 1943 egentligen får ut i pension i år.

Undersökningen har omfattat de kvinnor som tog ut hel allmän pension från det år de fyllde 65 år.Det visade sig att den sammanlagda pensionsnivån för dessa kvinnor har sjunkit med hela 5 procentenheter från 86,1 till 80,8 % av slutlönen utom för de som är födda 1943 där har pensionen ökat med knappt en procentenhet.

Men de kvinnorna protesterar och menar på att de inte alls får ut så mycket och det är sant för många ligger faktiskt under den nivån.

Sammantaget så ser pensionsprognosen i framtiden dyster ut för kvinnorna. Att den allmänna pensionen forsätter att sjunka beror på att medellivslängden stiger snabbare än den faktiska pensionsåldern.

Om man kopplar detta till mitt tidigare inlägg om sänkta löner så kommer vi att ha en stor del fattigpensionärer i framtiden och de flesta kommer att vara kvinnor…

 

 

7 kommentarer
Etiketter: , , , ,