Etikett: försörjningsstöd

Han åker slalom mellan sanningarna…..

Av , , 1 kommentar 17

 

I gårdagens Agenda visade Fredrik Reinfeldt återigen hur skicklig han är på att förvränga sanningen.  Fakta har han definitivt svårt för att ta till sig och därför försöker han skickligt åka mellan pisterna för att slippa prata om det som är obehagligt….nämligen sanningen.
Han påstår bla att ”Färre har försörjningsstöd än förut” men enligt Socialtjänstens officiella statistik så har det ekonomiska biståndet ökat stadigt sedan mitten av 2007. Bara i vår egen kommun har försörjningsstödet ökat med drygt mer än det dubbla pga Alliansens politik.
Han säger att ”Jag har tittat på det här med försörjningsstöd och jag ser inga såna (förändringar) ” när han får frågan om Moderaterna är det nya bidragspartiet. Men då missar han något eller också har nån på hans kansli gett honom fel papper för det är mer påtagligt nu än på väldigt länge att försörjningsstödet ökar …kostnader  som faktiskt läggs på kommunerna.
Sen säger han att ”Försörjningsstödet var ett mycket större problem på 90-talet” men det är ju inte det som det handlar om utan att det definitivt inte blivit något bättre med Reinfeldts politik utan tvärtom så har de flesta skyddsnäten försvunnit under hans tid som statsminister.
Nästa fadäs är att han påstår att ”Vi har inte gjort så väldigt stora förändringar (av a-kassan), vi har något höjt timkravet”. Ja visst har dom det, men deras förändringar har blivit så omfattandet att en halv miljon människor har lämnat a-kassan. Resultatet av detta har blivit att bara 4 % av de som ens är berättigad till a-kassa kan få ut 80 % av den tidigare lönen.
En tredjedel av arbetarna på arbetsmarknaden lever helt skyddslösa och har ingen arbetslöshetsförsäkring. De lägst avlönade betalar högst arbetslöshetsavgift (den avgiften fanns inte alls innan alliansregeringen tillträdde.) Jobbar du t ex inom Hotell och restaurang är fackavgiften 413 kr per månad, den högsta avgiften betalar yrkesfiskare med 608 kr i månaden. Den lägsta avgiften får Finans och försäkringsbranschens anställda med 118 kr per månad.
Alltså helt i linje med Moderaternas poltik, ju mer du tjänar ju mer får du kvar i fickan….
Deltidsarbetande, tillsammans med sjuka och utförsäkrade förvisas till försörjningsstöd istället. Så nog kan man väl säga att förändringarna varit genomgripande.
Sen påstår Reinfeldt att ”Reform av a-kassan) skulle ta bort stora incitament för arbete…skämtar karl eller vilken verklighet lever han egentligen i? Inte nog med allt ovanstående så har arbetslösheten ökat till snart 8 %. Ungdomsarbetslösheten är så hög som upp till 40 % i vissa kommuner. Människor går på knä för att klara vardagen och borde istället ha en trygg grundinkomst så att de kan lägga energi på att söka jobb. Idag är det ett ekorrhjul som bara snurrar runt och runt och runt.
2006 fick 70 % av de arbetslösa ersättning från a-kassan idag är siffran nere i 36 %. Sen påstår Fredrik Reinfeldt att ”Fack och andra driver löner för de som redan har jobb utan att riktigt snegla på hur trösklarna ser ut för de som inte har jobb….Vi har.(….) fack som inte ser till ungdomars intressen”
Hmmm….om dom nu tycker att dom fixat så väl fungerade incitament för att arbeta så är det väl bara facken kvar att skylla på…sen påstår han att det är en ”Väldig överrepresentation för ungdomar och utrikesfödda (i gruppen ”arbetslösa utan a-kassa). Ja det är väl det så kallade ”utanförskapet” som ökat drastiskt under Alliansens regeringstid samtidigt som sysselsättningsgraden har minskat.
Nog måste det väl vara riktigt galet när ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden och samtidigt så propagerar man för att vi ska jobba tills vi är 75 år. Vi borde fokusera på att skapa jobb och se till att ungdomarna får jobb innan deras utbildningar blir för gamla. Det är ett enormt resursslöseri som pågår.
Jag förstår att Fredrik Reinfeldt tycker att ungdomar ska ha halverad lön och helst bo hemma tills dom är 30 år. Men är de myndiga när de är arton och betraktas som vuxna nog att välja Sveriges regering så ska dom förbanne mig betraktas som vuxna när det gäller löner också.
Att det finns lägre ingångslöner är en sak och det ska gälla alla oavsett ålder, löner borde handla om erfarenhet och utbildning och inte ålder, det är att diskriminera den grupp av befolkningen som till facto ska ta över Sverige i framtiden…har vi inte mer tilltro till dem…då vet jag inte var det bär iväg med Sveriges framtid.

Upprörande nyheter…

Av , , 4 kommentarer 6

enligt en grannblogg så lägger Försäkringskassan ner sitt servicekontor i Vilhelmina tillsammans med drygt 100 andra servicekontor. Skandal tycker jag , regeringens politik hamnar längre och längre bort från oss medborgare. Den regerar ett Sverige som enbart gynnar de rika.

En annan nyhet i tidningarna är den numera avskedade SOS-sjuksköterskan som nekade en svårt sjuk man ambulans vilket resulterade i att han dog av brusten mjälte. Det är också sånt som absolut inte får hända. Det måste vara så att man skickar ut hjälp direkt, det ska inte vara så att en operatör kan avgöra per telefon om det är nödvändigt eller inte.

Nu stiger räntorna också och fler höjningar är att vänta, redan nu så är många människor rädda för att de inte ska klara av att amortera på sina huslån om räntorna stiger..jag befarar att det kommer en bubbla där många kommer att få gå från sina hem eller sälja dem med förlust…och därmed få en skuld för livet…

Det pratas om hur duktig Anders Borg är och hur bra det går för Sveriges finanser. Tacka fan för det. Vi har väl aldrig haft så många som hamnat i utanförskap som nu som får betala, vi har väl aldrig haft så många kommuner som går på knä pga minskade skatteintäkter och krafitgt ökade utbetalningar av försörjningsstöd.

Och de rika kommunerna blir allt rikare och de fattigare allt fattigare, segreationen har väl aldrig varit så stor som nu. Regeringen lyckas inte minska arbetslösheten och de som hamnar utanför samhället blir fler och fler

Fortsätter det så här så kommer det att bli ett väldigt tydligt A och B lag i Sverige på alla fronter, Sverige går bakåt hela tiden och en vacker dag brister det ordentligt om inte regeringen kliver ur sin glasbubbla och ser verkligeheten som den är.

Försämringen av sjukförsäkringen är ”en seger för moralen” ???

Av , , 2 kommentarer 12

säger Helena Riviére (M) som fram till nyligen satt i socialförsäkringsutskottet.

Hon säger

Det sägs att sjukförsäkringen är ett haveri, men jag delar inte den bedömningen. ’Beviset’ är främst ovederhäftiga artiklar i Aftonbladet, men också att så många återvänder till sjukförsäkringen efter att ha gjort en vända i introduktionsprogrammet på arbetsförmedlingen för att de sägs vara så sjuka.

Jag skulle vilja säga att incitamenten för människor att hålla fast vid sjukrollen för att inte riskera sin ersättning är en annan stark förklaring. […] Detta gäller "utförsäkrade" från tidsbegränsad sjukersättning, som alltså inte har visat några tecken på tillfrisknande trots många herrans år i lugn och ro utan tidsgränser, men som bedöms ha viss arbetsförmåga.

[…]

Att ställa krav är osvenskt och "kallt" och att stryka medhårs är varmt och medkännande. Men kunde det uppstå något utrymme för lite sund skepsis mot alla svaga och trötta så skulle det troligtvis vara till gagn för dem.

Till dem som är så psykiskt bräckliga att de inte ens kan sätta på en kastrull med vatten skulle jag vilja säga: Lär er! Ni har allt att vinna på att försöka!

Med fortsatt sänkt skatt på arbete och normala krav på egenförsörjning i första hand kommer nog arbetslinjen att vinna över sjukförsäkringslinjen och därmed också en seger för moralen i en återupprättad svensk modell.”

Tror du att du är trygg i dagens Sverige??

Socialtjänstlagen säger så här:

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
 
2 kap. Kommunens ansvar 
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
 Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Då tolkar jag det som att om jag hamnar i kris och exempelvis blir utan inkomst pga av att jag blir utförsäkrad eller att jag blir sjuk har rätt att få hjälp med försörjning av kommunen till dess jag kan klara mig själv……eller???

Nej så enkelt är det inte…

I Nättidningen Feministiskt Perspektiv läser jag följande:

”Utförsäkrade tvingas leva på socialbidrag. Så låter det emellanåt i debatten om människor som kastas ut ur sjukförsäkringen. Men faktum är att de inte ens kan räkna med att få socialbidrag längre. Nu anlitar även socialtjänsten konsultläkare som överprövar ordinarie läkarintyg.

[…]

Oavsett hur många det rör sig om, är det redan ett faktum att ett antal utförsäkrade behöver söka socialbidrag när de inte längre får sjukpenning. För att få socialbidrag måste de kunna styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. Men nu har socialtjänsten börjat granska sjukintygen på samma sätt som Försäkringskassan, med följden att sjuka människor nekas socialbidrag och står helt utan hjälp även från den institution som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät.”

Så nu börjar även kommunerna att dra åt sig öronen. Socialbidragsutbetalningarn har i många kommuner ökat med flera tusen procent och skatteintäkterna minskar och detta innebär att de försöker hitta vägar att inte bevilja försörjningsstöd till de som blir helt utan inkomst.
 

Snacka om att det blir ett Moment 22 för den som blir sjuk och hamnar i den här karusellen.

Det är den här typen av åsikter som den Moderata toppen har, det var också Riviére som ansåg att det inte finns någon fattigdom i Sverige, som skrev en bok om att "socialbidraget måste vara avskräckande lågt" och att arbetslösa ska vara tacksamma som hon säger: 

”Är det så otänkbart att begära lite positiv respons av människor som fått all den hjälp och fått del av alla de insatser som fas 1 och 2 erbjuder? Det är min fråga.”

Min fråga är: Hur länge ska det dröja innan Svenska folket vaknar upp och protesterar på allvar. Ett bra sätt att göra det på är att skriva på de protestlistor som finns överallt i samhället som går under benämningen "Påskupproret". Där går bland annat kyrkan och läkarna i bräschen tillsammans med både LO och SEKO .

Så min uppmaning är: Skriv på listorna eller gå in på facebook och anmäl dig….för betänk att nästa gång kan det vara du som blir sjuk och behöver stöd….

 

 

Det är något ruttet med staten Sverige…

Av , , 3 kommentarer 9

På Alliansfritt Sveriges hemsida kan man läsa följande:

Skrivet av Jakob Lundgren

 

VÄXTVÄRK. Regeringens misslyckade förvaringsåtgärd, FAS 3, växer okontrollerat. På ett år växte deltagarantalet med hela 73 procent.

Antalet långtidsarbetslösa som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 22 000 till 91 000 under det senaste året. 26 000 personer deltog i februari i år i FAS 3. Vilket är 11 000 fler än förra året.

FAS 3 är en studie i förbud för att skapa jobb på en arbetsmarknadsåtgärd:

1. Man får inte delta i någon av Arbetsförmedlingens utbildningsprogram
2. Man får inte ansöka om starta-eget-bidrag
3. Man får inte ha en praktikplats där man utför ett arbete som kan leda till anställning
4. Man får inte påbörja en utbildning om man har för få dagar kvar i Fas2 och man inte hinner klart utbildningen innan man går in i FAS 3
5. De som inte är med i A-kassan blir i FAS 3 helt utan ersättning och får söka försörjningsstöd. Då grundas ansökan på hela familjens inkomst. Är man sambo och han/hon tjänar bra så får han/hon stå för försörjningen
6. Ett företag som vill ta in en praktikant för en förberedande anställning får inte ta någon i FAS 3 (i FAS 1 och 2 går det däremot bra)
7. Man har begränsad tid till att söka jobb.
8. Man hindras från att kunna arbeta som timanställd, då man ofta blir inringd med kort varsel.

3 400 kronor i månaden i en åtgärd som inte ger jobb.. Deltagarna i FAS 3 saknar inte arbete – de saknar bara lön.

Hur stämmer detta med  regeringes devis om att det ska skapas jobb eller var det gratis arbetskraft till företagen som man menade för det går inte att t ex få Fas 3 till föreningslivet där man också skulle kunna anställa människor med olika "handikapp" med  lönebidrag. ’

Föreningslivet har knappast råd med vanliga anställningar däremot så har största delen av föreningslivets anställda lönebidragsanställningar vilket också innebär att anställningen är anpassad till de handikapp som den anställde har. Vore det inte bättre att göra den typen av anställningar för människor som inte klarar av att gå ut på en vanlig arbetsplats av olika anledningar.

Dagens system med FAS 3 är enbart cyniskt och förnedrande för människor som helt plötsligt från en dag till en annan ska anses tillräckligt frisk för att klara av ett jobb. Där arbetgivaren får mer pengar än den som utför arbetet.

För mig liknar det dåtidens slaveri…man utsätter människor för att vara tvungen att leva på försörjningsstöd trots att man utför ett arbete Till lön får man en liten dusör som knappast ens räcker till mat för dagen…

I Hamlet av Shakespeare, scen 4 i första akten, står Hamlet, Horatio och Marcellus. De talar om att ondska drabbat Danmark men de förstår den inte. ”Jag tror att någonting är ruttet här i staten Danmark”, säger Marcellus till Horatio.

Jag säger samma sak om dagens Sverige, jag förstår inte den "ondska" som drabbat Sverige. "Jag tror att någonting är ruttet i staten Sverige"