Etikett: handlingsprogram

Nu har de olika partierna börjat presentera sina lokala handlingsprogram..

Av , , Bli först att kommentera 11

 Nu har den lokala valspurten påbörjats i Vilhelmina.De olika partierna bygger för fullt sina valstugaor i skolparken.Jag har inte sett dem "live" men följer med på Vilhelminabloggen och ser hur de byggs upp.

Ett annat riktmärke för valstarten är att de olika partierna presenterar sina valprogram.

Folkpartiet har presenterat sitt kommunala hanlingsprogram som jag dessvärre inte riktigt förstår andemeningen med.

De säger så här enligt VB:

Folkpartiet liberalerna i Vilhelmina vill ha ett människovärdigt samhälle, byggt på grundtanken om alla människors lika värde,med rätt och möjlighet till att fritt forma sina liv. Vi vill att alla skall ha frihet att växa som människa och förverkliga sina idéer och ambitioner.

De vill också:

..ha öppna nämndsammanträden

..införa 2 kvällar per år då allmänheten får information om aktuella frågor

..att en lättläst sammanfattning av Kommunfullmäktiges sammanträden ska finnas på Vilhelmina Kommuns hemsida

..att beredning av ärenden ska vara grundligare

..motverka nepotism och korruption

Jag trodde att ett handlingsprogram skulle innehålla punkter om hur man vill forma Vilhelminas framtid inom olika områden,mer konkreta punkter för vad man tänker sig arbeta med efter valet för att föra Vilhelmina framåt.

Ovanstående punkter ärtill stor del en ideologisk förklaring och säger ingenting om hur man vill arbeta lokalt med ex näringslivsfrångor, vård, skola,omsorg osv….men det kanske kommer…

men jag ställer mig bakom den konkreta punkten att införa en lättläst sammanfattning av Kfm sammanträden på kommunens hemsida. Det borde finnas för alla nämndsprotokoll också för försöker man söka en fråga som man vet behandlats blir man lätt frustrerad av att försöka hitta den i protokollen. Det borde finnas lättlästa protokoll som enkelt beskriver de beslut som faktiskt är tagna på varje sammanträde.

Att ha öppna nämdssammanträden vet jag inte om jag tycker är en bra ide. Hur tänker dom då, ska allmänheten kunna bevista dem  och hur gör du om det kommer 50 personer som vill lyssna. Jag skulle nog ha svårt för att föra en diskussion under ett sammanträde om det gick till så. Det kommer nog att hämma en hel del av de som sitter i nämnder, trots allt är många fritidspolitiker vilket jag tror glöms bort i många diskussioner. Däremot är öppenhet bra och det kan man ge genom lättlästa protokoll.

De övriga punkterna är det väl ingen som sätter sig emot, de är ju på något sätt en grundläggande ide men talar inte om hur kommunen ska utvecklas efter den 19 september….

Så jag återkommer med övriga partiers lokala handlingsprogram allteftersom ….

men för mig är det i alla fall det rödgröna alternativet som ligger mig idelogiskt närmast hjärtat…