Etikett: läkare

Lever de kvar i 50-talet eller?

Av , , 4 kommentarer 10

 

Har vi verkligen inte kommit längre… ju mer jag läser om moderata tankar och åsikter så blir jag mer och mer förundrad över hur det tycks ha stannat i utvecklingen och fortfarande lever kvar i nåt idealiserat samhälle där gapet ska öka mellan fattiga och rika, arbetare och arbetslösa osv.
Det senaste tillskottet i samlingen är när moderatstyrda Region Skåne inte vill medverka till att löneskillnaderna mellan sjuksköterskor och läkare minskar utan istället tycker att sjuksköterskornas löner ska jämställas med övriga kvinnodominerade yrken
Man baxnar och tror inte att det är sant att vi i dagens 2011 får uppleva att man hänvisar till kön och inte utbildning och arbetsuppgifter. Att hänvisa till att lönen ska knytas till kön är förbanne mig skamligt i vår tid.
Sjuksköterskorna har under flera år fått fler och fler arbetsuppgifter som tidigare läkare hade. De får idag göra viss receptförskrivning bla, de har idag betydligt större medicinskt ansvar än vad de hade för 10-15 år sedan och det borde också synas i lönekuvertet.
Det är inte rimligt med den löneskillnad som finns mellan läkare och sjuksköterskor. Man tycker ju att vi idag tar hänsyn till de faktorerna och inte till könen. Hur korkat är inte moderaternas förslag? Vilket årtionde tror de att de lever i … 50-talet?
Det måste väl i rimlighetens namn vara arbetsuppgifter, ansvar och andra arbetsrelaterade delar som styr lönerna och ingenting annat…
 
 

Jag begriper ingenting…

Av , , 9 kommentarer 11

Att en läkare kan ha outtagen kompensation för jourtjänstgöring motsvarande 4 års heltidsarbete, att ett landsting kan ha en skuld till sina läkare på 100 miljoner kronor.

Idag 2010 när lanstingen ska spara miljarder så slängs pengar ut på stafettläkeri och jourtjänstgöring för redan hårt belastade läkare.

Dessutom säger en företrädare att dom inte är sämre läkare och en annan att bristen på läkare gör att en del jobbar dygnet runt.

Helt vansinnigt …..hur kan någon garantera att dessa läkare gör rätt bedömningar, hur kan någon vara säker på att läkaren verkligen lyssnar på patienten. Jag tror att alla de felbehandlingar som ökat markant sista åren har med detta sjuka system att göra.

Är det inte stafettläkare som du träffar en gång så är det uttrötta läkare som jourar dygnet runt. Hur i fridens namn inbillar sig någon att detta system ska fungera när pengarna öses ut på totalt fel sätt i mina ögon.

Samtidigt läste jag nån siffra för ett par år sedan att det fattas 1800 läkartjänster i Sverige. Idag är den siffran säkert det dubbla.  Detta när läkarutbildningen tar minst 5,5 år och ibland ända upp till 13 år för specialistubildning, dessutom utexamineras ungefär 800 läkare varje år vilket gör att det hela tiden uppstår ett minus hur man än räknar.

Och detta blir ett enormt dyrt minus som kunde ha använts till bättre vård, fler människor i vården och bättre behandlingar. Istället slängs det bort på att betala för redan uttröttade läkare eller läkare med företag som kan tjäna storkovan…genom sittt stafettläkeri med att åka runt Sverige och jobba för hutlöst dyra löner.

Nej nånstans måste cirkusen sluta, den accelererar hela tiden och människorna som jobbar i vården går på knä och den som drabbas värst är patienterna som kommer i kläm genom dröjsmål, långa köer, felbehandlingar osv…

Nej öka platserna på läkarutbildningen, släpp in utländska läkare, låt dem lära sig språket och komma in i sjukvården så att vi minskar glappet mellan vård och patient i framtiden.

 

 

9 kommentarer
Etiketter: , ,